Home / Europa / Nederland / Administrative Law

Bestuursrecht

Advocatenkantoor in Nederland gespecialiseerd in Bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht vallen alle besluiten die de overheid neemt, zoals het verlenen van vergunningen en handhavingsbesluiten. Deze besluiten hebben consequenties voor bedrijven en particulieren. Er zijn dan ook veel regels/waarborgen waar overheidsbesluiten aan moeten voldoen.

Ondernemers en particulieren kunnen bezwaar maken tegen een besluit als ze vinden dat het niet juist wordt uitgelegd of toegepast. Daarnaast heeft het bestuursrecht veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld het milieurecht en het omgevingsrecht. Zo kunnen grote bouwprojecten leiden tot schade of overlast bij omwonenden.

Ook als u overeenkomsten met de overheid wilt sluiten, bijvoorbeeld een koopovereenkomst of een zogenaamde publiek private samenwerkingsovereenkomst komt u in aanraking met het bestuursrecht.

CMS adviseert ondernemers, zoals projectontwikkelaars, maar ook particulieren, over alle facetten van het bestuursrecht. Overheidsorganisaties die wij bijstaan zijn onder meer gemeenten, waterschappen en provincies. Ook hebben wij ervaring met publieke samenwerkingsverbanden.

Wij zijn gespecialiseerd in:

"Really pragmatic lawyers, able to provide solid legal advice with commercial sensibility."

The Legal 500 EMEA, 2024

"Advice is solid from a legal perspective but also useful from practical perspective."

The Legal 500 EMEA, 2024

"It is a diverse and very hands-on team. We love their pragmatic approach."

The Legal 500 EMEA, 2024

"A very hands-on and pragmatic team who take their place in the driver’s seat."

The Legal 500 EMEA, 2024

"Dedicated to reach the best possible result."

The Legal 500 EMEA, 2022

"They think bigger than just the case."

The Legal 500 EMEA, 2022

"Very responsive and has good knowledge of the legal system, which they translate into practical and helpful advice."

The Legal 500 EMEA, 2021
Aanmelden voor Administrative Law onderwerpen
Blijf up-to-date met onze client services.

Feed

29/02/2024
Aspecten in huur­over­een­kom­sten voor dis­tri­bu­tie­cen­tra
In deze bijdrage behandelen Chantal Martens en Alexander IJkelenstam diverse onderwerpen die aan de orde komen bij de verhuur en aanhuur van dis­tri­bu­tie­cen­tra. Hierbij wordt ingegaan op de fase voordat...
14/12/2023
ESG Power Hour: Ontdek de trends voor 2024
Wij nodigen u van harte uit voor het webinar "ESG Power Hour: Ontdek de trends voor 2024" op donderdag 14 december 2023, van 08:30 tot 09:30 uur, live via GoTo Webinar.
12/12/2023
ESG Ontbijtsessies 2024
CMS organiseert in 2024 een zestal ESG-ont­bijt­ses­sies, van 08:00 tot 10:00 uur, bij ons op kantoor in Am­ster­dam. Aan­mel­den kan via onderstaande pagina's. Mocht u vragen hebben over dit evenement, neem dan con­tact met ons op. Wij zien uit naar uw deelname.
23/06/2023
CMS benoemt Alexander IJkelenstam tot counsel
CMS benoemt per 1 juli 2023 advocaat Alexander IJkelenstam tot counsel. Met deze benoeming versterkt CMS haar be­stuurs­recht­prak­tijk. Alexander is sinds maart 2016 be­stuurs­recht­ad­vo­caat bij CMS. Hij adviseert...
14/12/2021
Wind tegen voor windenergie
Luurt Wildeboer is als redactielid verbonden aan het tijdschrift Ge­luid. Bij­gaand zijn bijdrage aan nummer 4 - 2021. De Raad van State kopte in haar persbericht over de uitspraak over windpark Delfzijl...
23/09/2021
Warmtepompen, maken ze teveel lawaai of is er nog toekomst?
Luurt Wildeboer is als redactielid verbonden aan het tijdschrift Geluid. In de rubriek Jurisprudentie worden uitspraken over geluid(hinder) samengevat. Bijgaand de bijdrage aan nummer 3 - 2021, verzorgd...
08/10/2020
Laagfrequent geluid
Luurt Wildeboer is als redactielid verbonden aan het tijdschrift Geluid. In de rubriek Jurisprudentie worden uitspraken over geluid(hinder) samengevat. Bijgaand de bijdrage aan nummer 3 - 2020, verzorgd...
08/07/2020
Corona en beslistermijnen. Nood breekt wet?
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor zowel burgers en bedrijven als het openbaar bestuur. Net als veel kantoren en bedrijven, zijn over­heids­ge­bou­wen gesloten en kunnen bestuursorganen niet (normaal)...
26/03/2020
Social distancing en retail: rij buiten of sluiten?
Op maandag 23 maart presenteerde het kabinet aangescherpte maatregelen om het COVID-19 virus het hoofd te bieden. Eén van die maatregelen luidt: “Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om...
20/02/2020
Het voorkeursrecht en zelfrealisatie
Onder de huidige Wet voorkeursrecht gemeenten speelt een beroep op zelfrealisatie geen enkele rol. De eigenaar van grond waarop een voorkeursrecht is gevestigd heeft weinig kans om met een beroep op zelf­re­a­li­sa­tie...
18/11/2019
Onrechtmatige daad in de on­der­ne­mings­prak­tijk
Bij onrechtmatige daad in de on­der­ne­mings­recht praktijk wordt aandacht besteed aan de 5 vereisten voor een onrechtmatigde daad en worden normen deze toegepast in de verdiepende leerstukken als, zorgplichten...
17/09/2019
Woningbouw Hembrugterrein struikelt over zeehavennorm
Luurt Wildeboer is als redactielid verbonden aan het tijdschrift Geluid.  In de rubriek Jurisprudentie worden uitspraken over geluid(hinder) samengevat. Bijgaand de bijdrage aan nummer 3 - 2019, verzorgd...