Home / Verantwoord zaken doen / Onze maatschappelijke impact

Onze maatschappelijke impact

We zijn er trots op bij te dragen aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, op onze positieve impact op onze gemeenschappen en ondersteuning van diegenen die werken aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. 

We zetten onze kennis en expertise in voor pro Deo werk, vrijwilligerswerk en partnerschappen met gelijkgestemde organisaties om enkele van de meest urgente problemen van deze gemeenschappen aan te pakken. 

Onderstaand wat meer over enkele van onze lokale initiatieven.

Het verzekeren van een gezond leven en het promoten van algeheel welzijn

Artsen Zonder Grenzen

Op mondiaal niveau werkt CMS samen met Artsen Zonder Grenzen. Deze internationale organisatie biedt medische noodhulp in gebieden die worden geteisterd door crisis, oorlog en natuurrampen. Artsen Zonder Grenzen helpt mensen snel, effectief en onbureaucratisch, ongeacht hun ras, religie of politieke oriëntatie.

CMS werft fondsen en voert pro Deo werk uit ter ondersteuning van het essentiële werk van Artsen Zonder Grenzen, zoals het beheren van klinieken, het bouwen van voedingscentra voor kinderen, het opzetten van vaccinatiecampagnes en het leveren van medicatie, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en dekens voor vluchtelingen. 

Stichting tegen Kanker

We steunen de Belgische Stichting tegen Kanker middels financiële ondersteuning en pro Deo juridisch advies.

Stichting tegen Kanker ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar kanker om zo de overlevingsratio te verhogen, begeleidt de patiënten en hun familieleden, moedigt aan tot een gezonde levensstijl, preventie en screening, lobbyt de overheid om meer te doen in de strijd tegen kanker en zet aan tot betrokkenheid van het publiek.

Fondation 101 Génomes

Fondation 101 Génomes, is een non-profitorganisatie die is opgericht door de ouders van een jongen die lijdt aan het zeldzame Marfan-syndroom. Het doel is het onderzoek te bevorderen door wetenschappers een kruisreferentiedatabank ter beschikking te stellen met fenotypische gegevens en gegevens omtrent genomen van patiënten. Wij steunen de organisatie door fondsen te werven via evenementen, zoals de 10km van Ukkel.

Arthur Forever

Sinds 2018 lopen we de 20 km van Brussel ter ondersteuning van ARTHUR FOREVER, een non-profitorganisatie die werd opgericht nadat een kleinzoon van een van onze advocaten overleed ten gevolge van meningitis. De NGO zamelt geld in om wetenschappelijk onderzoek naar meningitis te steunen, om het publiek te informeren over orgaan- en bloeddonaties, om les Docteurs Zinzins te steunen, enz.

Een inclusieve maatschappij promoten met gelijke kansen en schappelijk werk voor allen

Legal Diversity & Inclusion Alliance

CMS België is een oprichtend lid van de Legal Diversity and Inclusion Alliance (‘LDIA’). Leden van de Legal Diversity & Inclusion Alliance verbinden zich ertoe om een diverse en inclusieve werkplek op te bouwen waar iedereen de voordelen plukt van een gelijke behandeling en gelijke kansen, ongeacht ras, etnische of sociale afkomst, geslacht of seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, taal, godsdienst, politieke voorkeur of enige andere reden voor persoonlijke discriminatie.

TADA (ToekomstATELIERdelAvenir)

TADA is een Brusselse organisatie, dat zich uitreikt naar duizenden maatschappelijk kwetsbare tieners middels een netwerk dat hen gedurende vele jaren intensief coacht. Dankzij hun weekendlessen en alumni netwerk, biedt TADA buitenschoolse activiteiten aan dat de leer (-curve) verhoogt, terwijl ze zich ook buigen over het welzijn van elk kind. Ieder jaar, stelt een team van enthousiaste CMS-advocaten en partners zich vrijwillig om deze tieners een inleiding te geven in de juridische wereld. Met interactieve sessies, waarbij de kinderen bijvoorbeeld deelnemen aan schijnprocessen, willen wij onze passie voor de advocatuur delen. We hopen dat dit mensen met verschillende achtergronden zal aanmoedigen om een juridische loopbaan na te streven, zodat ze ons ooit zullen vergezellen en zo ons kantoor nog meer divers en inclusief te maken.