Home / Expertise / Geschillenbeslechting / Geschillenbeslechting

Geschillenbeslechting

Als u een probleem hebt waarvoor juridische stappen nodig zijn, kan ons team u begeleiden bij het analyseren van het risico, het beheren van de geschillen en het zoeken naar constructieve oplossingen die in uw beste belang zijn. De sectorgerichte advocaten bij CMS zijn niet alleen advocaten of arbitragespecialisten maar ook zakelijk ingestelde probleemoplossers. Dankzij onze internationale ervaring en lokale kennis kunnen wij uw belangen vrijwaren voor rechtbanken, arbitragehoven en bij alternatieve geschillenbeslechting. Wij kunnen uw geschil behandelen in gelijk welk Europees rechtsgebied, juridische bijstand vinden in buitenlandse procedures en gerechtelijke procedures afhandelen voor buitenlandse vonnissen en scheidsrechterlijke uitspraken.

Indien u uw geschil buiten de rechtbank of arbitrage wenst te houden, kunnen wij u hierbij tactisch begeleiden. Wij zijn gewend om in alle zakelijke domeinen op te treden voor de nationale rechtbanken en als adviseur in internationale en nationale arbitrageprocedures, met inbegrip van investeringsarbitrage. Onze partners treden ook regelmatig op als scheidsrechters. 

U kunt ook midden in een buitenlands onderzoek dreigen te belanden uit hoofde van vennootschapsrechtelijke overtredingen. Onze specialisten staan u dag en nacht bij in gevoelige onderzoeken door strafrechtelijke en regulerende instanties, en zullen indien mogelijk hiermee regelingen onderhandelen.

Lees meer Lees minder
 
Kantoor


Gesproken taal

Niveau

Renaud Dupont
Renaud Dupont
Ma­na­ging Part­ner
België, Brussel
Renaud is gespecialiseerd in copyrights, handelsmerken en octrooien. Zijn cliëntenportefeuille omvat multinationals in de sector van retail, media en chemie.Hij heeft een brede kennis van zowel juridische...
Jean-François Goffin
Jean-François Goffin
Part­ner
België, Brussel
Jean-François Goffin bezit een uitgebreide ervaring inzake vennootschapsrecht. Hij komt regelmatig tussen in geschillen en meerbepaald inzake conflicten met aandeelhouders. Hij is een erkend Belgisch...
Lisbeth Depypere
Lisbeth Depypere
Se­ni­or As­so­ci­a­te
België, Brussel
Lisbeth vervoegde CMS in 2012. Ze specialiseert zich in intellectuele eigendom, meer bepaald in de rechtsbescherming van merken, modellen, auteursrechten, octrooien en domeinnamen. Lisbeth focust ook...
Tom Reingraber
Tom Reingraber
Se­ni­or As­so­ci­a­te
België, Antwerpen
Tom Reingraber is een senior medewerker in het Antwerpse team voor verzekeringsrecht en geschillenbeslechting. Tom heeft heel wat ervaring met verzekerings-, handels- en vennootschapsgeschillen, alsook...
Julie De Pauw
Julie De Pauw
Ad­vo­caat
Advocaat
België, Antwerpen
Door op te treden voor een groot aantal nationale en internationale cliënten heeft Julie kennis en ervaring opgedaan over alle aspecten van het verzekeringsrecht, met een bijzondere focus op geschillenbeslechting...
Louis Sas
Louis Sas
Ju­ni­or Ad­vo­caat
Advocaat
België, Antwerpen
Louis vervoegde CMS in 2019 en is expert in vennootschapsrecht en internationale geschillenbeslechting.
Jean-Luc Hagon
Jean-Luc Hagon
België, Brussels
Jean-Luc Hagon specialises in corporate and insolvency litigation.Before joining CMS Belgium, he worked for several leading international law firms based in Brussels where he has built a solid expertise...