Home / Advocaten / Jean-François Goffin
Portret vanJean-François Goffin

Jean-François Goffin

Partner

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Jean-François Goffin bezit een uitgebreide ervaring inzake vennootschapsrecht. Hij komt regelmatig tussen in geschillen en meerbepaald inzake conflicten met aandeelhouders. Hij is een erkend Belgisch expert met betrekking tot vraagstukken over « corporate governance » en de verantwoordelijkheid van bedrijfsleiders. Hij is onder andere raadsman van verschillende bedrijfsleiders in het kader van geschillen met betrekking tot verantwoordelijkheden.

Hij is auteur en coauteur van verschillende publicaties omtrent dit thema en meer bepaald coauteur met Grégory de Sauvage van een uitgave genaamd « Responsabilités des dirigeants d’entreprises », die verscheen bij Larcier in 2012. Hij geeft regelmatig opleidingen en seminaries binnen dit domein.

Jean-François heeft een expertise ontwikkeld in de formalisering van duurzame relaties tussen aandeelhouders (aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, huishoudelijk reglement, …).

Zijn ervaring betreft eveneens de sector van fusies en overnames. Bovenop zijn kennis binnen de « mid-market M&A », houdt hij zich bezig met vele en ingewikkelde herstructureringen van bedrijven in moeilijkheden in België (herstructurering, juridische reorganisatie). Momenteel treedt hij op in de juridische reorganisatie van meerdere industriële bedrijven.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Assistentie van bestuurders in het kader van aansprakelijkheidsgeschillen
 • Bemiddelaar inzake een conflict tussen aandeelhouders
 • Assistentie van diverse industriële vennootschappen bij juridische reorganisaties
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Verantwoordelijke van de praktijk Insolventie & Herstructurering van het kantoor
Meer Minder

Publicaties

 • J-F. GOFFIN, Contribution to Bulletin des Assurances, Dossier 2020, Code des sociétés et des associations : impact en assurances, Kluwer, 2020.
 • J-F. GOFFIN & A. CAUWENBERGH, « Les nouvelles responsabilités des administrateurs », Anthemis, 2019.
 • J-F. GOFFIN, V. FREMAT, S. BERG & G. DE SAUVAGE, Continuïteit van ondernemingen, Artikelsgewijze commentaar bij Boek XX WER en CAO nr. 102, Antwerp, Intersentia, 2018.
 • J-F. GOFFIN, « La responsabilité des dirigeants d’entreprises », Larcier, 2012.
 • J-F. GOFFIN & G. DE SAUVAGE, « Responsabilités des dirigeants d’entreprises », Larcier, 2012.
 • J-F. GOFFIN & F-X.VAN DER MERSCH, « Jurisprudence en droit des sociétés commerciales – Recueil annuel 2012 », Kluwer, 2012.
 • J-F. GOFFIN, "L’assemblée Générale des actionnaires ou associés dans les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives", Kluwer, 2012.
 • J-F. GOFFIN, « Droit des sociétés commerciales », Kluwer, 2012.
 • J-F. GOFFIN, Contribution au Guide juridique de l'entreprise -Traité théorique et pratique, sur « L'assemblée générale des actionnaires ou associés dans les SA, SPRL et SCRL », Kluwer.
Meer Minder

Conferenties

Spreker studiedag Vanham & Vanham:

 • 27/10/2021: « Actualités en matière de gouvernance des sociétés- Flexibilité dans la répartition des rôles entre l’organe d’administration et les actionnaires – Nouvelles opportunités offertes par le CSA » - L’administrateur de sociétés : ses devoirs et ses responsabilités après l’entrée en vigueur du CSA.
 • 17/09/2020: « Les Pactes d'actionnaires »
 • 23/10/2019: « La nouvelle Governance des sociétés »
 • 31/01/2019: « Les responsabilités des administrateurs – Actualités récentes – Impacts de la réforme du droit de l’insolvabilité – Perspectives dans le nouveau Code des sociétés » - Prévention, limitation et couverture de la responsabilité des administrateurs et dirigeants
 • 23/03/2017: « Les conflits entre actionnaires – Prévention des blocages et abus – Règlement des conflits » - L’intervention du juge des référés et les différentes mesures provisoires

Spreker studiedag GUBERNA:

 • 21/01/2021: Opleiding « Director Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs » (Webinar)
 • 15/10/2020: Opleiding « Director Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »
 • 25/08/2020: Opleiding « Director Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »
 • 17/10/2019: Opleiding « Board Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »
 • 07/05/2019: Table Ronde Guberna – « Être Administrateur dans un contexte belge de gouvernance d’entreprise en mutation » - L’impact du nouveau CSA pour l’administrateur
 • 25/04/2019: Opleiding Board Effectiveness – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs » - Droits et devoirs de l’administrateur – Relations entre actionnaires – Responsabilités des administrateurs

Andere:

 • 09/10/2020: Spreker studiedag Anthemis « La réorganisation judiciaire : derniers développements et perspectives »
 • 08/05/2020: Spreker CMS Webinar « L’administrateur face à la crise : entre risques et opportunités »
 • 27/09/2019: Spreker seminarie AXA « Droits, devoirs et responsabilités de l’administrateur dans le nouveau CSA »
 • 19/06/2019: Spreker seminarie Anthemis « Les nouvelles règles pour Les ASBL après l’adoption du Code des Sociétés et des Associations »
 • 04/06/2019: Spreker colloquium Réseau CAP – OECCBB – Au carrefour des Réformes
 • 28/05/2019: Spreker conferentie Tribunal de l’Entreprise du Brabant wallon – La réforme du Code des sociétés

 

Meer Minder

Opleidingen

 • 1994 - University of Cornell - USA (LL.M.)
 • 1991 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie
 • 1986 - Universiteit Leiden - Nederland (Master Internationaal recht)
 • 1985 - Université Catholique de Louvain, UCLouvain (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder
07/01/2013
Responsabilités des dirigeants de sociétés
Depuis la dernière édition de l’ouvrage « Responsabilités des dirigeants de sociétés » (2004), la matière n’a cessé d’évoluer, la législation et la jurisprudence tendant à imposer de...

Feed

21/03/2024
CMS European M&A Study 2024
CMS heeft de bevindingen bekendgemaakt van de 16e editie van de CMS European M&A Study 2024, die een diepgaande analyse biedt van het fusie- en over­na­me­land­schap op basis van transacties waarbij CMS heeft...
22/09/2022
Handelaren optimistisch ondanks moeilijke markt­om­stan­dig­he­den
De verwachtingen voor fusies en overnames zijn hooggespannen: Bijna alle respondenten (88%) overwegen momenteel fusies en overnames. On­der­ge­waar­deer­de doelwitten en noodlijdende verkopen stimuleren activiteit:...
23/03/2022
CMS: De Europese M&A-markt is terug op het niveau van vóór de coronapandemie
23 maart 2022 – De Europese M&A-markt is terug op het niveau van vóór de coronapandemie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Study van internationaal advocatenkantoor CMS. Vorig jaar was er...
14/09/2021
De weg naar herstel: European M&A Outlook 2022
Private equity-partijen profiteren meer dan strategische kopers van de koopkansen als gevolg van de coronacrisis. Dat stelt maar liefst 71% van de dealmakers in de negende editie van de 'European M&A...
29/03/2021
Een oplossing voor ondernemingen in moeilijkheden
24/03/2021
CMS European M&A Study 2021: Europees M&A-klimaat kantelt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Europa is teruggekeerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' klimaat, vergelijkbaar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" standpunten gebruikelijk zijn, nu de COVID-19 pandemie een meer risicomijdende houding...
22/09/2020
European M&A Outlook 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een grote weerslag op de Europese fusie- en overnamemarkt. De vooruitzichten voor transacties in Europa zijn somber. Toch zijn er kansen en mogelijkheden voor degenen die risico's...
27/04/2020
Wettelijke opschorting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tijdelijke oplossing...
In het kader van de COVID-19 pandemie werden reeds heel wat maatregelen genomen om de economie zo veel mogelijk te ondersteunen in deze woelige periode. Het is nu al duidelijk dat de impact ervan enorm...
18/02/2020
Hervorming van het Wetboek van Vennootschappen: uitdagingen voor uw onderneming
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. Bepaalde ven­noot­schaps­vor­men kunnen niet langer worden opgericht en de dwingende bepalingen...
05/09/2019
Europese M&A executives voorzichtig met het maken van deals
Brussel, 5 september 2019. Zwakke economische indicatoren, onzekerheid rondom de Brexit en groeiend protectionisme in de wereldhandel hebben geleid tot een verschuiving in het sentiment in de M&A-wereld...
27/04/2019
Voor welke fouten bent u aansprakelijk?
Commentaar door Jean-François GoffinmediumHet wetboek ven­noot­schaps­recht regelt in hoeverre bestuurders aansprakelijk zijn voor fouten die ze maken. Die aan­spra­ke­lijk­heid wordt beperkt tot een maximumbedrag...
26/06/2018
CMS Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws 2018
We are delighted to present the fifth edition of the CMS Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws. This edition of the Guide covers more countries than ever before, assessing the laws in 42 countries...