Home / Advocaten / Annabelle Lepièce
Portret vanAnnabelle Lepièce

Annabelle Lepièce

Partner

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Annabelle Lepièce is gespecialiseerd in Europees recht, meer bepaald mededingingsrecht (overheidssteun, concentraties, kartels en misbruik van machtspositie) en in buitenlandse subsidies (EU Foreign subsidies regulation), alsook de vrije verlening van diensten, het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van vestiging.

Ze staat overheidsinstanties en ondernemingen bij in Europees recht, in het kader van de omzetting van richtlijnen of de conformiteit van hun acties en projecten met het Europees recht. Zij vertegenwoordigt hen in het kader van onderzoeken van de Europese Commissie naar staatssteun, het beheer van EFRO-middelen, inbreukprocedures, enz.

Ze verwierf met name een uitgebreide ervaring in de luchtvaartsector (financiering van activiteiten en infrastructuur van luchthavens, overeenkomsten met vliegtuigmaatschappijen, handling, luchthavenvergoedingen, veiligheid enz.), de banksector, de staalindustrie, energie en overheidsinvesteringen (kapitaalinterventies, waarborgen, leningen).

Haar praktijk omvat onder meer de voorbereiding van en aanmelding bij de Europese Commissie van overheidsmaatregelen, steunregimes (zoals voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten of de minimis-investeringen) en concentratieprojecten, de neerlegging van klachten of de vertegenwoordiging van ondernemingen voor de Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten, het voeren van beroepsprocedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het adviseren van overheidsinstellingen betreffende de conformiteit van hun handelingen met het toepasselijke Europese recht.

Annabelle ontwikkelde een minutieuze kennis van de luchtvaartsector. Ze heeft de Belgische autoriteiten vertegenwoordigd in het kader van het onderzoek van de Europese Commissie naar de financiering van de luchthaven van Charleroi en Ryanair sinds 2002. Ze staat de regionale bevoegde overheden en de Franse, Nederlandse, Roemeense en Spaanse luchthavens bij en verzekert dat hun financieringen en de commerciële contracten die ze afsluiten met vliegtuigmaatschappijen beantwoorden aan de Europese staatssteunregels.

Annabelle wordt aanbevolen door Global Competition Review 2022, door Chambers Global 2023 in staatssteun (band 2), Chambers 2022 voor mededingingsrecht en staatssteun en door Legal 500 EMEA voor de mededingsrecht (band 2 en leading individual) en voor aviation (band 3 en leading individual).

Ze is regelmatig spreker op conferenties en geeft colleges over overheidssteun aan de Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, aan de École Nationale d'Administration publique commune van de Franse Gemeenschap en het Waalse gewest, aan de École Nationale d'Aviation Civile, de Vergadering van Europese Gewesten, Connect, enz.

Annabelle Lepièce presenteerde het Wahlub-project met Agoria in december 2022 in het kader van een workshop voor Europese digitale innovatieclusters.

Zij wordt herhaaldelijk uitgenodigd door het Europees Comité van de Regio's op hoorzittingen, als deskundige inzake overheidssteun. Zo nam zij deel op 19 september 2016 als expert ter zake aan een presentatie over de communicatie van de Europese Commissie aan de leden van Comité van de Regio's over het begrip “overheidssteun”, naast de vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Ze is lid van het “Competition Women's network” en de Vereniging voor de studie van mededingingsrecht en werd uitgenodigd om toe te treden tot de nieuwe “European State Aid Law Association”.

 

Meer Minder

"Personal and confident relationship with Annabelle Lepièce and high level of work."

Feedback from a client, Legal 500, 2024

"She [Annabelle Lepièce] has perfect and precise knowledge of this matter, is up to date and gave us really good advice."

Domestic Competition law client, Chambers Europe, 2024

"Annabelle Lepièce is very available and responsive, and provides very developed and clear opinions."

Domestic Competition law client, Chambers Europe, 2024

"She [Annabelle Lepièce] is very clear and can act very quickly with a clear position and appropriate advice, even during emergency times."

Domestic Competition law client, Chambers Europe, 2024

"She [Annabelle Lepièce] is an excellent lawyer with excellent research and analytical skills."

Domestic Competition law client, Chambers Europe, 2024

"Annabelle Lepièce delivers a pragmatic and hands-on approach and is driven towards solving issues with the right balance between hard and soft skills."

State Aid client, Chambers Europe, 2024

"She [Annabelle Lepièce] is an excellent lawyer with excellent research and analytical skills."

State Aid client, Chambers Europe, 2024

"She [Annabelle Lepièce] has perfect and precise knowledge of this matter, is up to date and gave us really good advice."

State Aid client, Chambers Europe, 2024

"Annabelle Lepièce is very available and responsive, and provides very developed and clear opinions."

State Aid client, Chambers Europe, 2024

"She is very clear and can act very quickly with a clear position and appropriate advice, even during emergency times."

State Aid client, Chambers Europe, 2024

"Annabelle Lepièce is a one of a kind person to work with. She is committed to her work and always on top of knowledge and the business. My trust in her is full and if I ever have any special needs in my work, Annabelle is the one I contact. She is the best!"

Feedback from a client - Legal 500, 2023

"Annabelle Lepièce is always attentive and does not just understand the matter itself but also the global context in which it takes place."

State Aid client - Chambers Europe, 2023

Relevante ervaring

 • Oprichting van overheidssteunregimes (investeringssteun, OO-steun, regionale steun, de minimis-steun enz.) en kennisgevingen aan de Europese Commissie omtrent overheidssteunregimes (intermodaal transport, onderzoek- en ontwikkelingsprojecten) en individuele overheidsinterventies (waarborgen, kapitaalbijdragen, reddings- en herstructureringssteun);
 • Vertegenwoordiging van de overheidsinstellingen in het kader van procedures betreffende illegale steun van de Europese Commissie en voor het Hof van Justitie van de EU (luchthavensector, financiering van ziekenhuizen, glassector, staalindustrie);
 • Vertegenwoordiging van bedrijven in het kader van kartelonderzoeken van de Belgische Mededingingsautoriteit (BSE testen, distributiesector, enz.);
 • De aanmelding van concentraties bij de Europese Commissie en de Belgische Mededingingsautoriteit (staalindustrie, bank-, luchtvaartsector, enz.);
 • Opmaak en neerlegging van klachten wegens misbruik van machtspositie bij de Europese commissie en de Belgische Mededingingsautoriteit (reclamesector, energiesector, postdiensten, intellectueel eigendom, enz.).
Meer Minder

Publicaties

 • « The Belgian Competition Authority adopts new decision to fine a skincare company for imposing minimum prices and active and passive sales restrictions (Caudalie) », 18 januari 2023, e-Competition mei 2023 – II, art. N° 111111;
 • Maandelijkse artikels gepubliceerd op Practical Law (Reuters) over het Belgisch Mededingingsrecht;
 • « The Belgian Competition Authority adopts new decision in the Caudalie case following Court annulment », februari 2023, Lexology;
 • « Indepthfeature : Foreign investment & National Security 2023 », Financier Worldwide Magazine, januari 2023, p. 19-24;
 • « Passengers’ rights: the European judge clarifies the concept of ‘connecting flight’(flightright GmbH v American Airlines Inc)», 13 october 2022, LexisNexis Case Analysis;
 • « Air cargo cartel: The General Court of the EU confirms the Commission's decision», te publiceren, e-Competitions Bulletin;
 • « Priorities of the Belgian Competition Authority for 2022: what to expect/fear in the coming year », Financier Worldwide Magazine, te verschijnen;
 • « Arrêt ASIT Biotech : les abattements de créances publiques dans le cadre d’une procédure en réorganisation judiciaire au regard de la règlementation européenne en matière d’aides d’Etat », met Marguerite Soete, Competitio, maart 2022 ;
 • « Arrêt Sumal : responsabilité civile d’une filiale en raison des pratiques anticoncurrentielles de sa société mère », met Marie Vandenneucker, JDE, februari 2022, n° 286, p. 60 ;
 • « Arrêt « Volvo »: compétence en matière d’action en réparation du dommage causé par une infraction à l’article 101 TFUE », met Marie Vandenneucker, JDE, december 2021, n° 284, p. 468;
 • « The chapter on Belgium of the FDI Multi-jurisdictional guide », met Raphael Brochier, gepubliceerd door LexisNexis
 • « How to support the development of new routes at an airport: commercial incentives and compatible aids in favour of airlines under EU Law », in Competition Law on Tourism, maart 2021; 
 • « State aid 2020 – Belgium », Global Competition Review, 7 januari 2021;
 • « Aid schemes : an overview of EU and national cases”, met Marguerite Soete, Concurrences, 28 januari 2021;
 • « Le cadre européen applicable aux aides d’Etat dans le contexte de la crise du COVID-19 », met Marie Vandenneucker, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, december 2020; 
 • « Aid schemes : an overview of EU and national cases », met Marguerite Soete, Concurrences, december 2020;
 • « How to support the development of new routes at an airport: commercial incentives and compatible aids in favour of airlines under EU Law », in Competition Law on Tourism, oktober 2020;
 • « Arrêt Otis : l’action en réparation pour toute personne ayant subi un préjudice indirect à la suite d’un cartel », met Marie Vandenneucker, JDE, april 2020, nr 268, p. 167;
 • Annabelle Lepièce is de nationale deskundige voor België in het kader van een studie in opdracht van de Europese Commissie over de toepassing van de staatssteunregels en de beslissingen van nationale rechtbanken;
 • « State aid 2019 – Belgium », Global Competition Review, augustus 2019;
 • « 25 years of existence ! An overview of the Belgian Competition Authority’s activity », met Marguerite Soete, Financier Worldwide, juni 2019 ;
 • « Les subventions du D.G.A.S. au regard de la réglementation européenne en matière d’aides d’état », met Marguerite Soete, in Le décret de gestion et d’assainissement des sols du 1er mars 2018 (D.G.A.S.), Larcier, januari 2019;
 • « State aid and the market economy operator principle », LexisNexis, 2018;
 • « Competition law and algorithms : the Luxembourg Competition Authority exempts a booking platform in the taxi sector », Competition law insight, september 2018;
 • « State aid 2018 – Belgium », Global Competition Review, http://globalcompetitionreview.com/preview_jurisdiction/1004485/belgium?preview=1000290; 
 • « Le financement public des infrastructures de transport et leur tarification au regard de la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat », TRNI, 2017/2-3, 129-156;
 • « State aid 2017 – Belgium », Global Competition Review, http://globalcompetitionreview.com/preview_jurisdiction/1004485/belgium?preview=1000290; 
 • « Airport charges and selectivity under State aid rules: The Lübeck Airport Case », Competition Law Insight, maart 2017;
 • « To be selective or not to be selective? That is the question for tax measures under State aid rules », met Kim Gillade, Competition Law Insight, 13 december 2016 ;
 • « 101 juridische vragen over concurrentie », met Jozef Degrauwe et al., Intersentia, 2016;
 • « La protection des consommateurs dans la réglementation européenne applicable aux SIEG », TRNI, 2016/03, pp.229-237;
 • Commentaar op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 17 maart 2016 (HvJ-EU 17 maart 2016, zaak K. Ruijssenaars tegen Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, C-146/15, RDIR, 2016/03,blz. 297-299 ;
 • « No more safe harbor for the port sector under State aid rules », Competition Law Insight, 12 april 2016 ;
 • « Spanish Tax Lease scheme: tax advantages open to any investor carrying out a certain type of operation », Journal of European Competition Law & Practice, 26 februari 2016.
 • « Les obligations de service public dans le secteur du transport aérien en droit européen », met Hanne Baeyens, TRNI, 2015/4, pp. 419 - 428 ;
 • « Arrêt Aéroport de Lübeck : les redevances aéroportuaires et le critère de sélectivité en matière d’aides d’Etat », TRNI, 2015/02, p. 225;
 • « Lufthansa’s new surcharging policy raises concerns », E-Commerce Law & Policy, august 2015 ;
 • « Flying high – the first three French aviation aid schemes have been approved », Competition Law Insight, 9 juni 2015, p. 12 ;
 • « Arrêté royal du 23 novembre 2014 modifiant l’arrêté royal du 6 novembre 2014 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National et arrêté ministériel du 19 novembre 2014 relatif à l’agrément des prestataires de services d’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National », TRNI, 2015/01 ;
 • « Les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne sur les aides d’Etat aux aéroports et aux compagnies aériennes : sursis de dix ans pour les aéroports régionaux », TRNI, 2014/3, p.321-337 ;
 • « Access to facilities in the transport sector : an overview of EU and national case law », e- Competitions, juli 2014 ;
 • « The new EU Guidelines on state aids to airports and airlines », Journal of Airport Management, juli 2014, p.226-243 ;
 • « Droit de la concurrence dans le secteur de la grande distribution : aperçu de quelques pratiques à risque », avec Sébastien Engelen , Aperçu   juridique / Juridisch bekeken - Hommage André Lombart / Eerbetoon aan André Lombart, Larcier, 2014, p. 79 – 113 ;
 • « The European Commission’s consultation on its draft EU guidelines on State aid to airports and airlines », Journal of Airport Management, vol. 7, n° 4, august 2013 ;
 • « EU Fines Microsoft € 561 M for breaching commitments », met Sébastien Engelen, Journal of E-commerce Law & Policy, april 2013, http://www.e- comlaw.com/e-commerce-law-and-policy/ ;
 • « EU competition law: price fixing in the e-book market », met Hanne Baeyens, Journal of E- commerce Law & Policy, januari 2013, http://www.e- comlaw.com/e-commerce-law-and-policy/ ;
 • « Le paquet Post-Almark II : Réforme de la réglementation européenne sur le financement des missions de services public », Journal de Droit Européen, september 2012, p. 205 ;
 • « The Leipzig Airport judgment: The application of EU state aid rules to the financing of airport infrastructure », Journal of Airport Management, oktober 2011 ;
 • « Incentives and Aids for the development of routes under EU law : Practical guide for airports and airlines », Journal of Airport Management, januari-maart 2011, volume 5, n° 2, p. 160 ;
 • « Le financement des missions de service public : les contraintes européennes » in Les pouvoirs publics dans un monde en mutation, Kluwer, 2010, p. 133 ;
 • « Les aides d’Etat et les entreprises en difficulté » in Les pouvoirs publics dans un monde en mutation, Kluwer, 2010, p. 165 ;
 • « The new EC Directive on Airport charges », Journaal LuchtRecht, november 2009, p. 25 ;
 • « A Concorrência e a Tributaçao no direito europeu», met J-M. De Backer, Temas de Tributaçao e direito internacional, APED, 2008, p. 89;
 • « Financing of airport infrastructure under State aid rules : Guidelines an Practice of the European Commission », Journaal LuchtRecht, November 2008, p. 110 ;
 • « The Community Guidelines on financing of airports and start up aid to airlines departing from regional airports: promoting regional airports or creating more legal uncertainty? », Journaal LuchtRecht, februari 2007, pp. 5 – 28.
Meer Minder

Conferenties

Sinds 2011 geeft Annabelle Lepièce jaarlijks een uiteenzetting betreffende overheidssteun in de luchtvaartsector aan de École Nationale d’Aviation Civile (nationale burgerluchtvaartschool, ENAC – Toulouse) in het kader van de gespecialiseerde masters over luchthaven- en luchtvaartmanagement, en aan de Université Panthéon – Sorbonne te Parijs in het kader van de Master II - Internationaal transport.
Annabelle wordt vaak geraadpleegd voor haar expertise in Europees recht en is spreker op tal van conferenties die hierna worden opgenomen.

 • « Workshop on ASR revision and essential air connectivity (PSO & thin commercial routes) : setting up the scene », European Regions Airline Association (ERA), 24 mei 2023; 
 • « The implementation of Commission recovery decision before national Courts », EJTN Training on the enforcement of State aid law by national Courts, 12 mei 2023;
 • « New state aid rules to support the Green Deal – the EU’s answer to the IRA», CMS EU Competition Law Briefing, 28 april 2023;
 • « Post-pandemic State aid: back to the future? », Connect, 23 februari 2023;
 • « EU Aviation Strategy for Europe : what is the current status? », Connect, 22 februari 2023;
 • « Guide pratique des règles d'aides d'État applicables aux investissements de décarbonation des aéroports – Cadre juridique », met Marie Vandenneucker, UAF&FA en Oxera, 23 januari 2023;
 • « From recovery to sustainability : how to finance the costs? », Airport Regions Council, 21 april 2022;
 • « Exchange of strategic information between competitors: do’s and don’ts », met Marie Vandenneucker, 24 maart 2022;
 • « State aid policy: from recovery to sustainability », CMS EU Law Briefing on State aid Outlook 2022, 11 maart 2022;
 • « From recovery to sustainability : how to finance the costs? », Connect Tampere, 24 februari 2022;
 • « Introduction au droit de la concurrence : dos & don’ts », CMS, 3 juni 2021;
 • « Les aides d’Etat » met Marguerite Soete, S.R.I.W., 12 en 17 mei 2021;
 • « COVID-19 : update on how to support airlines, airports and the relaunch of routes? », Connect, 29 april 2021;
 • « COVID-19: How to support the companies under State aid rules? », met Marguerite Soete, Amcham Belgium, 17 december 2020; 
 • « How to support airports in the context of the COVID-19? », Connect, 17 november 2020; 
 • « How to support airports and the relaunch of routes? », Airport Regions Council, 10 november 2020; 
 • « How to support the relaunch of routes? », Connect, 13 oktober 2020;
 • « The Apple State aid case (Cases T-778/16 and T-982/16) » CMS EU Competition Law Briefing, 30 juli 2020 (de opname is beschikbaar via de volgende link: EU Competition Law Briefings | Webinar series | CMS);
 • « Le soutien public de nouvelles liaisons aériennes à l’aéroport d’Andorra-Pirineus », Empresa Familiar Andorrana, 9 juli 2020;
 • « Comment soutenir les aéroports régionaux et assurer la relance des liaisons aériennes dans le cadre de la crise du COVID-19 ? – aspects juridiques », UAF & FA, 3 juli 2020;
 • « EU update: aids to airport, commercial incentives to airlines, Brexit and other news », Connect Antalya, 19 februari 2020;
 • « Mesures incitatives en faveur des compagnies aériennes en droit européen » met Marguerite Soete, Aéroports de Lyon, 4 februari 2020;
 • « Les aides d’Etat » avec Marguerite Soete, Service Public de Wallonie, 20 janvier 2020;
 • « The European review of state aid rules in the airport sector », ACI Europe «State Aid Task Force », 17 december 2019;
 • « La révision européenne du régime des aides d’Etat – aspects juridiques », UAF & FA « Ruptures », 6 november 2019;
 • « Keep calm and Brexit », Connect Cagliari, 6 juni 2019;
 • « Competition law and employment law’s interactions: tips and tricks », CMS, 7 mei 2019;
 • « European Union External Aviation Policy », Connect, Dubaï, 30 april 2019;
 • « Comment appliquer les lignes directrices aux mesures incitatives accordées aux compagnies aériennes ? », UAF & FA « Séminaire Techniques : Les aéroports d’aviation générale et d’affaires et aéroports de proximité », 31 januari 2019;
 • « Una estratègia aeroportuària per a Andorra »,  17è Forum d’Empresa Familiar Andorrana, 30 november 2018;
 • « The implementation of the Aviation Strategy for Europe », Tampere Aviation Forum, 16 mei 2018;
 • « The implementation of the Aviation Strategy for Europe », Connect, Tbilisi, 22 februari 2018;
 • « The development of new routes under EU State aid rules », uiteenzetting in het kader van de CONNECT conferentie te Ajaccio op 23 februari 2017; State aids and Regional development », uiteenzetting in het kader van het Tampere Aviation Forum in Finland op 29 november 2016;
 • « The notion of State aid: a practitioner’s point-of-view », uiteenzetting in het kader van “Lunchtime briefing - Notice on the Notion of State aid: implications for investments at regional and local level”, Europees Comité van de Regio's te Brussel op 19 september 2016;
 • « State Aid and Airports”, uiteenzetting in het kader van de IBC Legal conferentie “Competition Law Challenges in the Transport Sector”, Londen op 27 en 28 januari 2016.
 • « New EU Aviation Guidelines: their impact on airports and airlines », uiteenzetting in het kader van de Connect conferentie in Ierland van 3 tot 5 juni 2015;
 • « Aides d’Etat et panorama des aides régionales (Wallonie-Bruxelles) disponibles », Kluwer opleidingen, actualités comptables et fiscales, 23 oktober 2014;
 • « State aids to airports and airlines: old rules versus the new Guidelines », uiteenzetting in het kader van de conferentie van Airneth te Utrecht op 16 juni 2014;
 • « State aids to airports and airlines: how to develop your activities under the new European Guidelines » gepresenteerde uiteenzetting in het kader van de conferentie French Connect in Marrakech van 3 tot 6 juni 2014;
 • « L’influence du droit européen sur les politiques des entités fédérées », opleiding gegeven in het kader van de Master in overheidsmanagement, georganiseerd door EMMAP in samenwerking met de school Ecole d'Administration publique commune van de Franse gemeenschap en het Waalse Gewest in september 2013;
 • « La réforme des lignes directrices européennes: quel impact sur le financement des aéroports régionaux », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Bordeaux op 2 juli 2013;
 • « Les aides d’Etat dans le secteur du transport aérien », uiteenzetting in het kader van de Ronde Tafel, georganiseerd door de German Aviation Research Society, in samenwerking met de Universiteit Paris 1 Panthéon- Sorbonne in het kader van de Master 2 Internationaal Transport, 5 februari 2013;
 • « European news: better airports package (capacity, groundhandling and slots) », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Parijs op 20 maart 2012;
 • « Les aides et mesures incitatives aux compagnies aériennes et le financement public des aéroports: quelle est la marge de manœuvre dans le cadre européen actuel ? », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Lille op 24 maart 2011;
 • « Le financement public des infrastructures aéroportuaires: une approche pratique pour les gestionnaires d’aéroports et leurs actionnaires publics », uiteenzetting op het colloquium georganiseerd in oktober 2010 in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU en met betrekking tot duurzame ontwikkeling van de luchthavensector in Wallonië;
 • « Les aides d’Etat », verschillende uiteenzettingen op het cabinet van de Minister-president van Wallonië, Rudy Demotte in september en oktober 2010;
 • « Soutien à l’innovation: quels aides et incitants fiscaux ? », uiteenzetting in het kader van het seminarie « Wallifornie – préparer les développements de demain » van CMS DeBacker in juni 2010;
 • « Les réglementations européennes: contraintes ou nécessités ? Exemple concret de la crise volcanique. Comment l’industrie va-t-elle s’adapter à ces changements dans une période de déclin économique ? » en « Développement des routes dans le cadre légal de l’Union européenne », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Lourdes in juni 2010;
 •  « Le financement des missions de service public: les contraintes européennes », uiteenzetting in het kader van de conferentiecyclus “Winds of Change” van CMS DeBacker in februari 2010;
 • « The notification of State aids for film production », uiteenzetting voor Ciné-Regio te Berlijn in februari 2010;
 • « The 2005 Guidelines on the financing of airports and start-up aids: practical experiences », uiteenzetting voor de Europese Vergadering van Gewesten in september 2009;
 • « Les interventions publiques en faveur des entreprises en difficulté » uiteenzetting in het kader van de conferentiecyclus “Winds of Change” van CMS DeBacker in november 2008;
 • « EU Regulation concerning regional airports », uiteenzetting voor de Europese Vergadering van Gewesten in september 2007;
 • « The Community Guidelines on financing of airports: recent practice of the European Commission », uiteenzetting in het kader van voor het Europese forum voor regionale luchthavens in mei 2006;
 • « The new Community Guidelines on financing of airports and start up aid », uiteenzetting voor het Europese forum voor regionale luchthavens in oktober 2005.
Meer Minder

Opleidingen

 • 2001 - University of Edinburgh - Schotland (European Young Lawyers Scheme)
 • 1997 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie 
 • 1997 - University of Cambridge - Verenigd Konkrijk (Certificate of English Legal Methods)
 • 1997 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Postgraduaat in Europees recht)
 • 1996 - University of Aberdeen - Schotland (Certificate in Legal Studies)
 • 1996 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder
11/09/2023
Priorities of the Belgian Competition Authority for 2023
The Belgian Competition Authority (the “BCA”) adopted on 30 May 2023 its annual communication setting out its policy priorities for the current year. It was published with a slight delay on 20 July 2023.This publication, which has existed since 2014,

Feed

24/06/2022
Hof van Justitie van de EU spreekt zich uit over de controle op de ver­plich­tin­gen...
Op 2 juni 2022 heeft het Hof van Justitie van de EU een arrest gewezen over de verplichtingen van Skeyes en de mogelijkheden om beroep in te stellen tegen haar beslissingen in het kader van een prejudiciële...
12/05/2022
Misbruik van economische afhankelijkheid in België - stand van zaken
Het verbod op misbruik van de economische afhankelijkheid van een onderneming dat op 22 augustus 2020 in werking is getreden, is gericht op de situatie waarin een onderneming misbruik maakt van de economisch...
21/03/2022
Nieuwigheden in het Belgische me­de­din­gings­recht
Met de Wet van 28 februari 2022 heeft de Belgische wetgever de ECN+ richtlijn omgezet die de nationale me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten moet versterken. Naast andere inhoudelijke wijzigingen in de Belgische me­de­din­gings­wet­ge­ving...
04/02/2022
Ad­vo­caat-ge­ne­raal verduidelijkt con­ti­nu­ï­teits­ver­plich­ting van Skeyes
Op 13 januari 2022 heeft ad­vo­caat-ge­ne­raal Rantos zijn conclusies gepresenteerd in het kader van de prejudiciële procedure die de on­der­ne­mings­recht­bank van Henegouwen, afdeling Charleroi (België) heeft...
18/01/2022
De Belgische me­de­din­gings­au­to­ri­teit keurt de fusie van de Haven van Antwerpen...
Op 7 januari 2022 heeft de Belgische me­de­din­gings­au­to­ri­teit de fusie goedgekeurd van de Haven van Antwerpen en de Haven van Zeebrugge, die nu de eengemaakte Haven van Antwerpen-Brugge worden. Op 4 november...
13/12/2021
Het Marktenhof vernietigt beslissing Belgische me­de­din­gings­au­to­ri­teit in...
Het Marktenhof heeft de beslissing van de Belgische me­de­din­gings­au­to­ri­teit vernietigd waarbij aan Caudalie een geldboete van 859.310 EUR is opgelegd wegens schending van het me­de­din­gings­recht door het...
24/11/2021
De Europese Commissie verlengt de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun...
De Europese Commissie heeft besloten de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun te verlengen tot 30 juni 2022. Naast de verlenging van de geldigheidsduur beoogt de wijziging de drempels voor bepaalde...
04/11/2021
De Europese Commissie roept voor de tweede keer op tot het indienen van...
De Europese Commissie heeft op 26 oktober 2021, met een budget van 1,5 miljard euro, een tweede oproep gedaan tot het indienen van voorstellen voor grootschalige projecten in het kader van het In­no­va­tie­fonds...
26/10/2021
De Europese Commissie publiceert richtsnoeren voor de afsluiting van operationele...
De Europese Commissie heeft op 14 oktober 2021 haar richtsnoeren gepubliceerd over het af­slui­tings­pro­ces van operationele programma's die zijn goedgekeurd voor bijstand uit verschillende Europese fondsen...
07/10/2021
Staatssteun: Het Hof van Justitie van de EU verklaart de beslissing van...
Het Hof van Justitie van de EU verklaart de arresten van het Gerecht en de beslissing van de Europese Commissie betreffende mogelijke steun bij de verkoop van het Nür­bur­g­ring-com­plex gedeeltelijk nietig...
04/10/2021
COVID-19: Europese Commissie lanceert raadpleging over verlenging van de...
Op 30 september 2021 is de Europese Commissie een raad­ple­gings­pro­ce­du­re begonnen over de zesde ontwerpwijziging van de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun. Hoofddoel daarvan is de Tijdelijke Kaderregeling...
26/07/2021
De Europese Commissie keurt wijzigingen goed aan twee Vlaamse steun­re­ge­lin­gen...
Op 5 juli 2021 heeft de Europese Commissie nieuwe wijzigingen goedgekeurd aan twee bestaande Vlaamse steunregelingen voor start-ups, scale-ups en KMO's. De wijzigingen betroffen een verhoging van het...