Home / Advocaten / Annabelle Lepièce
Portret van Annabelle Lepièce

Annabelle Lepièce

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Annabelle Lepièce is gespecialiseerd in Europees recht, meer bepaald mededingingsrecht (overheidssteun, concentraties, kartels en misbruik van machtspositie), alsook de vrije verlening van diensten, het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van vestiging.

Ze verwierf met name een uitgebreide ervaring in de luchtvaartsector (financiering van activiteiten en infrastructuur van luchthavens, overeenkomsten met vliegtuigmaatschappijen, handling, luchthavenvergoedingen, veiligheid enz.), de banksector, de staalindustrie, energie en overheidsinvesteringen (kapitaalinterventies, waarborgen, leningen).

Haar praktijk omvat onder meer de voorbereiding van en aanmelding bij de Europese Commissie van overheidsmaatregelen, steunregimes (zoals voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten of de minimis-investeringen) en concentratieprojecten, de neerlegging van klachten of de vertegenwoordiging van ondernemingen voor de Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten, het voeren van beroepsprocedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het adviseren van overheidsinstellingen betreffende de conformiteit van hun handelingen met het toepasselijke Europese recht.

Annabelle ontwikkelde een minutieuze kennis van de luchtvaartsector. Ze heeft de Belgische autoriteiten vertegenwoordigd in het kader van het onderzoek van de Europese Commissie naar de financiering van de luchthaven van Charleroi en Ryanair sinds 2002. Ze staat de regionale bevoegde overheden en de Franse, Nederlandse, Roemeense en Spaanse luchthavens bij en verzekert dat hun financieringen en de commerciële contracten die ze afsluiten met vliegtuigmaatschappijen beantwoorden aan de Europese staatssteunregels.

Annabelle wordt sterk aanbevolen door Global Competition Review 2020, door Chambers 2020 en 2021 voor mededingingsrecht en staatssteun en door Legal 500 EMEA 2021.

Ze is regelmatig spreker op conferenties en geeft colleges over overheidssteun aan de Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, aan de École Nationale d'Administration publique commune van de Franse Gemeenschap en het Waalse gewest, aan de École Nationale d'Aviation Civile, de Vergadering van Europese Gewesten, Connect, enz.

Zij wordt herhaaldelijk uitgenodigd door het Europees Comité van de Regio's op hoorzittingen, als deskundige inzake overheidssteun. Zo nam zij deel op 19 september 2016 als expert ter zake aan een presentatie over de communicatie van de Europese Commissie aan de leden van Comité van de Regio's over het begrip “overheidssteun”, naast de vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Ze is lid van het “Competition Women's network” en de Vereniging voor de studie van mededingingsrecht en werd uitgenodigd om toe te treden tot de nieuwe “European State Aid Law Association”.

 

Meer Minder

"Annabelle Lepièce: persistent, out of the box thinker when needed and well balanced leadership."

Feedback from a client, Legal 500, 2022

"super efficient"

Feedback from a client - Chambers Europe, 2021

"excellent knowledge of everything related to competition law"

Feedback from a client - Chambers Europe, 2021

"Annabelle Lepièce stands out for her expertise in aviation state aid matters – advising airlines and airports on groundbreaking developments. She is well respected by the European Commission and in the aviation industry."

Feedback from a client - Legal 500, 2021

Relevante ervaring

 • Oprichting van overheidssteunregimes (investeringssteun, OO-steun, regionale steun, de minimis-steun enz.) en kennisgevingen aan de Europese Commissie omtrent overheidssteunregimes (intermodaal transport, onderzoek- en ontwikkelingsprojecten) en individuele overheidsinterventies (waarborgen, kapitaalbijdragen, reddings- en herstructureringssteun);
 • Vertegenwoordiging van de overheidsinstellingen in het kader van procedures betreffende illegale steun van de Europese Commissie en voor het Hof van Justitie van de EU (luchthavensector, financiering van ziekenhuizen, glassector, staalindustrie);
 • Vertegenwoordiging van bedrijven in het kader van kartelonderzoeken van de Belgische Mededingingsautoriteit (BSE testen, distributiesector, enz.);
 • De aanmelding van concentraties bij de Europese Commissie en de Belgische Mededingingsautoriteit (staalindustrie, bank-, luchtvaartsector, enz.);
 • Opmaak en neerlegging van klachten wegens misbruik van machtspositie bij de Europese commissie en de Belgische Mededingingsautoriteit (reclamesector, energiesector, postdiensten, intellectueel eigendom, enz.).
Meer Minder

Publicaties

 • « How to support the development of new routes at an airport: commercial incentives and compatible aids in favour of airlines under EU Law », in Competition Law on Tourism, maart 2021; 
 • « State aid 2020 – Belgium », Global Competition Review, 7 januari 2021;
 • « Aid schemes : an overview of EU and national cases”, met Marguerite Soete, Concurrences, 28 januari 2021;
 • « Le cadre européen applicable aux aides d’Etat dans le contexte de la crise du COVID-19 », met Marie Vandenneucker, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, december 2020; 
 • « Aid schemes : an overview of EU and national cases », met Marguerite Soete, Concurrences, december 2020;
 • « How to support the development of new routes at an airport: commercial incentives and compatible aids in favour of airlines under EU Law », in Competition Law on Tourism, oktober 2020;
 • « Arrêt Otis : l’action en réparation pour toute personne ayant subi un préjudice indirect à la suite d’un cartel », met Marie Vandenneucker, JDE, april 2020, nr 268, p. 167;
 • Annabelle Lepièce is de nationale deskundige voor België in het kader van een studie in opdracht van de Europese Commissie over de toepassing van de staatssteunregels en de beslissingen van nationale rechtbanken;
 • « State aid 2019 – Belgium », Global Competition Review, augustus 2019;
 • « 25 years of existence ! An overview of the Belgian Competition Authority’s activity », met Marguerite Soete, Financier Worldwide, juni 2019 ;
 • « Les subventions du D.G.A.S. au regard de la réglementation européenne en matière d’aides d’état », met Marguerite Soete, in Le décret de gestion et d’assainissement des sols du 1er mars 2018 (D.G.A.S.), Larcier, januari 2019;
 • « State aid and the market economy operator principle », LexisNexis, 2018;
 • « Competition law and algorithms : the Luxembourg Competition Authority exempts a booking platform in the taxi sector », Competition law insight, september 2018;
 • « State aid 2018 – Belgium », Global Competition Review, http://globalcompetitionreview.com/preview_jurisdiction/1004485/belgium?preview=1000290; 
 • « Le financement public des infrastructures de transport et leur tarification au regard de la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat », TRNI, 2017/2-3, 129-156;
 • « State aid 2017 – Belgium », Global Competition Review, http://globalcompetitionreview.com/preview_jurisdiction/1004485/belgium?preview=1000290; 
 • « Airport charges and selectivity under State aid rules: The Lübeck Airport Case », Competition Law Insight, maart 2017;
 • « To be selective or not to be selective? That is the question for tax measures under State aid rules », met Kim Gillade, Competition Law Insight, 13 december 2016 ;
 • « 101 juridische vragen over concurrentie », met Jozef Degrauwe et al., Intersentia, 2016;
 • « La protection des consommateurs dans la réglementation européenne applicable aux SIEG », TRNI, 2016/03, pp.229-237;
 • Commentaar op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 17 maart 2016 (HvJ-EU 17 maart 2016, zaak K. Ruijssenaars tegen Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, C-146/15, RDIR, 2016/03,blz. 297-299 ;
 • « No more safe harbor for the port sector under State aid rules », Competition Law Insight, 12 april 2016 ;
 • « Spanish Tax Lease scheme: tax advantages open to any investor carrying out a certain type of operation », Journal of European Competition Law & Practice, 26 februari 2016 ;
 • « Les obligations de service public dans le secteur du transport aérien en droit européen », met Hanne Baeyens, TRNI, 2015/4, pp. 419 - 428 ;
 • « Arrêt Aéroport de Lübeck : les redevances aéroportuaires et le critère de sélectivité en matière d’aides d’Etat », TRNI, 2015/02, p. 225;
 • « Lufthansa’s new surcharging policy raises concerns », E-Commerce Law & Policy, august 2015;
 • « Flying high – the first three French aviation aid schemes have been approved », Competition Law Insight, 9 juni 2015, p. 12;
 • « Arrêté royal du 23 novembre 2014 modifiant l’arrêté royal du 6 novembre 2014 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National et arrêté ministériel du 19 novembre 2014 relatif à l’agrément des prestataires de services d’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National », TRNI, 2015/01;
 • « Les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne sur les aides d’Etat aux aéroports et aux compagnies aériennes : sursis de dix ans pour les aéroports régionaux », TRNI, 2014/3, p.321-337;
 • « Access to facilities in the transport sector : an overview of EU and national case law », e- Competitions, juli 2014;
 • «The new EU Guidelines on state aids to airports and airlines », Journal of Airport Management, juli 2014, p.226-243;
 • « Droit de la concurrence dans le secteur de la grande distribution : aperçu de quelques pratiques à risque », avec Sébastien Engelen , Aperçu juridique / Juridisch bekeken - Hommage André Lombart / Eerbetoon aan André Lombart, Larcier, 2014, p. 79 – 113;
 • « The European Commission’s consultation on its draft EU guidelines on State aid to airports and airlines », Journal of Airport Management, vol. 7, n° 4, august 2013;
 • « EU Fines Microsoft € 561 M for breaching commitments », met Sébastien Engelen, Journal of E-commerce Law & Policy, april 2013, http://www.e-comlaw.com/e-commerce-law-and-policy;
 • « EU competition law: price fixing in the e-book market », met Hanne Baeyens, Journal of E- commerce Law & Policy, januari 2013, http://www.e-comlaw.com/e-commerce-law-and-policy;
 • « Le paquet Post-Almark II : Réforme de la réglementation européenne sur le financement des missions de services public », Journal de Droit Européen, september 2012, p. 205;
 • « The Leipzig Airport judgment: The application of EU state aid rules to the financing of airport infrastructure », Journal of Airport Management, oktober 2011;
 • « Incentives and Aids for the development of routes under EU law : Practical guide for airports and airlines », Journal of Airport Management, januari-maart 2011, volume 5, n° 2, p. 160;
 • « Le financement des missions de service public : les contraintes européennes » in Les pouvoirs publics dans un monde en mutation, Kluwer, 2010, p. 133;
 • « Les aides d’Etat et les entreprises en difficulté » in Les pouvoirs publics dans un monde en mutation, Kluwer, 2010, p. 165;
 • « The new EC Directive on Airport charges », Journaal LuchtRecht, november 2009, p. 25;
 • « A Concorrência e a Tributaçao no direito europeu», met J-M. De Backer, Temas de Tributaçao e direito internacional, APED, 2008, p. 89;
 • « Financing of airport infrastructure under State aid rules : Guidelines an Practice of the European Commission », Journaal LuchtRecht, November 2008, p. 110;
 • « The Community Guidelines on financing of airports and start up aid to airlines departing from regional airports: promoting regional airports or creating more legal uncertainty? », Journaal LuchtRecht, februari 2007, pp. 5 - 28.
Meer Minder

Docentschappen

Sinds 2011 geeft Annabelle Lepièce jaarlijks een uiteenzetting betreffende overheidssteun in de luchtvaartsector aan de École Nationale d’Aviation Civile (nationale burgerluchtvaartschool, ENAC – Toulouse) in het kader van de gespecialiseerde masters over luchthaven- en luchtvaartmanagement, en aan de Université Panthéon – Sorbonne te Parijs in het kader van de Master II - Internationaal transport.
Annabelle wordt vaak geraadpleegd voor haar expertise in Europees recht en is spreker op tal van conferenties die hierna worden opgenomen.

 • « Introduction au droit de la concurrence : dos & don’ts », CMS, 3 juni 2021;
 • « Les aides d’Etat » met Marguerite Soete, S.R.I.W., 12 en 17 mei 2021;
 • « COVID-19 : update on how to support airlines, airports and the relaunch of routes? », Connect, 29 april 2021;
 • « COVID-19: How to support the companies under State aid rules? », met Marguerite Soete, Amcham Belgium, 17 december 2020; 
 • « How to support airports in the context of the COVID-19? », Connect, 17 november 2020; 
 • « How to support airports and the relaunch of routes? », Airport Regions Council, 10 november 2020; 
 • « How to support the relaunch of routes? », Connect, 13 oktober 2020;
 • « The Apple State aid case (Cases T-778/16 and T-982/16) » CMS EU Competition Law Briefing, 30 juli 2020 (de opname is beschikbaar via de volgende link: EU Competition Law Briefings | Webinar series | CMS);
 • « Le soutien public de nouvelles liaisons aériennes à l’aéroport d’Andorra-Pirineus », Empresa Familiar Andorrana, 9 juli 2020;
 • « Comment soutenir les aéroports régionaux et assurer la relance des liaisons aériennes dans le cadre de la crise du COVID-19 ? – aspects juridiques », UAF & FA, 3 juli 2020;
 • « EU update: aids to airport, commercial incentives to airlines, Brexit and other news », Connect Antalya, 19 februari 2020;
 • « Mesures incitatives en faveur des compagnies aériennes en droit européen » met Marguerite Soete, Aéroports de Lyon, 4 februari 2020;
 • « Les aides d’Etat » avec Marguerite Soete, Service Public de Wallonie, 20 janvier 2020;
 • « The European review of state aid rules in the airport sector », ACI Europe «State Aid Task Force », 17 december 2019;
 • « La révision européenne du régime des aides d’Etat – aspects juridiques », UAF & FA « Ruptures », 6 november 2019;
 • « Keep calm and Brexit », Connect Cagliari, 6 juni 2019;
 • « Competition law and employment law’s interactions: tips and tricks », CMS, 7 mei 2019;
 • « European Union External Aviation Policy », Connect, Dubaï, 30 april 2019;
 • « Comment appliquer les lignes directrices aux mesures incitatives accordées aux compagnies aériennes ? », UAF & FA « Séminaire Techniques : Les aéroports d’aviation générale et d’affaires et aéroports de proximité », 31 januari 2019;
 • « Una estratègia aeroportuària per a Andorra »,  17è Forum d’Empresa Familiar Andorrana, 30 november 2018;
 • « The implementation of the Aviation Strategy for Europe », Tampere Aviation Forum, 16 mei 2018;
 • « The implementation of the Aviation Strategy for Europe », Connect, Tbilisi, 22 februari 2018;
 • « The development of new routes under EU State aid rules », uiteenzetting in het kader van de CONNECT conferentie te Ajaccio op 23 februari 2017; State aids and Regional development », uiteenzetting in het kader van het Tampere Aviation Forum in Finland op 29 november 2016;
 • « The notion of State aid: a practitioner’s point-of-view », uiteenzetting in het kader van “Lunchtime briefing - Notice on the Notion of State aid: implications for investments at regional and local level”, Europees Comité van de Regio's te Brussel op 19 september 2016;
 • « State Aid and Airports”, uiteenzetting in het kader van de IBC Legal conferentie “Competition Law Challenges in the Transport Sector”, Londen op 27 en 28 januari 2016;
 • « New EU Aviation Guidelines: their impact on airports and airlines », uiteenzetting in het kader van de Connect conferentie in Ierland van 3 tot 5 juni 2015;
 • « Aides d’Etat et panorama des aides régionales (Wallonie-Bruxelles) disponibles », Kluwer opleidingen, actualités comptables et fiscales, 23 oktober 2014;
 • « State aids to airports and airlines: old rules versus the new Guidelines », uiteenzetting in het kader van de conferentie van Airneth te Utrecht op 16 juni 2014;
 • « State aids to airports and airlines: how to develop your activities under the new European Guidelines » gepresenteerde uiteenzetting in het kader van de conferentie French Connect in Marrakech van 3 tot 6 juni 2014;
 • « L’influence du droit européen sur les politiques des entités fédérées », opleiding gegeven in het kader van de Master in overheidsmanagement, georganiseerd door EMMAP in samenwerking met de school Ecole d'Administration publique commune van de Franse gemeenschap en het Waalse Gewest in september 2013;
 • « La réforme des lignes directrices européennes: quel impact sur le financement des aéroports régionaux », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Bordeaux op 2 juli 2013;
 • « Les aides d’Etat dans le secteur du transport aérien », uiteenzetting in het kader van de Ronde Tafel, georganiseerd door de German Aviation Research Society, in samenwerking met de Universiteit Paris 1 Panthéon- Sorbonne in het kader van de Master 2 Internationaal Transport, 5 februari 2013;
 • « European news: better airports package (capacity, groundhandling and slots) », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Parijs op 20 maart 2012;
 • « Les aides et mesures incitatives aux compagnies aériennes et le financement public des aéroports: quelle est la marge de manœuvre dans le cadre européen actuel ? », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Lille op 24 maart 2011;
 • « Le financement public des infrastructures aéroportuaires: une approche pratique pour les gestionnaires d’aéroports et leurs actionnaires publics », uiteenzetting op het colloquium georganiseerd in oktober 2010 in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU en met betrekking tot duurzame ontwikkeling van de luchthavensector in Wallonië;
 • « Les aides d’Etat », verschillende uiteenzettingen op het cabinet van de Minister-president van Wallonië, Rudy Demotte in september en oktober 2010;
 • « Soutien à l’innovation: quels aides et incitants fiscaux ? », uiteenzetting in het kader van het seminarie « Wallifornie – préparer les développements de demain » van CMS DeBacker in juni 2010;
 • « Les réglementations européennes: contraintes ou nécessités ? Exemple concret de la crise volcanique. Comment l’industrie va-t-elle s’adapter à ces changements dans une période de déclin économique ? » en « Développement des routes dans le cadre légal de l’Union européenne », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Lourdes in juni 2010;
 • « Le financement des missions de service public: les contraintes européennes », uiteenzetting in het kader van de conferentiecyclus “Winds of Change” van CMS DeBacker in februari 2010;
 • « The notification of State aids for film production », uiteenzetting voor Ciné-Regio te Berlijn in februari 2010;
 • « The 2005 Guidelines on the financing of airports and start-up aids: practical experiences », uiteenzetting voor de Europese Vergadering van Gewesten in september 2009;
 • « Les interventions publiques en faveur des entreprises en difficulté » uiteenzetting in het kader van de conferentiecyclus “Winds of Change” van CMS DeBacker in november 2008;
 • « EU Regulation concerning regional airports », uiteenzetting voor de Europese Vergadering van Gewesten in september 2007;
 • « The Community Guidelines on financing of airports: recent practice of the European Commission », uiteenzetting in het kader van voor het Europese forum voor regionale luchthavens in mei 2006;
 • « The new Community Guidelines on financing of airports and start up aid », uiteenzetting voor het Europese forum voor regionale luchthavens in oktober 2005.
Meer Minder

Opleidingen

 • 1996 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licentiaat in de rechten)
 • 1996 - University of Aberdeen (Certificate in Legal Studies)
 • 1997 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Postgraduaat in Europees recht)
 • 1997 - University of Cambridge (Certificate of English Legal Methods)
 • 1997 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 2001 - University of Edinburgh (European Young Lawyers Scheme)
Meer Minder
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vi­sed EU com­pe­ti­ti­on law in the field of dis­tri­bu­ti­on...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­ti­on Re­gu­la­ti­on (VBER) and the new ac­com­pan­ying Ver­ti­cal Gui­de­li­nes (VGL) we­re pu­blis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve ye­ars. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev

Feed

24/06/2022
Hof van Jus­ti­tie van de EU spreekt zich uit over de con­tro­le op de ver­plich­tin­gen...
Op 2 ju­ni 2022 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU een ar­rest ge­we­zen over de ver­plich­tin­gen van Skey­es en de mo­ge­lijk­he­den om be­roep in te stel­len te­gen haar be­slis­sin­gen in het ka­der van een pre­ju­di­ci­ë­le...
12/05/2022
Mis­bruik van eco­no­mi­sche af­han­ke­lijk­heid in Bel­gië - stand van za­ken
Het ver­bod op mis­bruik van de eco­no­mi­sche af­han­ke­lijk­heid van een on­der­ne­ming dat op 22 au­gus­tus 2020 in wer­king is ge­tre­den, is ge­richt op de si­tu­a­tie waar­in een on­der­ne­ming mis­bruik maakt van de eco­no­misch...
21/03/2022
Nieu­wig­he­den in het Bel­gi­sche me­de­din­gings­recht
Met de Wet van 28 fe­bru­a­ri 2022 heeft de Bel­gi­sche wet­ge­ver de ECN+ richt­lijn om­ge­zet die de na­ti­o­na­le me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten moet ver­ster­ken. Naast an­de­re in­hou­de­lij­ke wij­zi­gin­gen in de Bel­gi­sche me­de­din­gings­wet­ge­ving...
04/02/2022
Ad­vo­caat-ge­ne­raal ver­dui­de­lijkt con­ti­nu­ï­teits­ver­plich­ting van Skey­es
Op 13 ja­nu­a­ri 2022 heeft ad­vo­caat-ge­ne­raal Ran­tos zijn con­clu­sies ge­pre­sen­teerd in het ka­der van de pre­ju­di­ci­ë­le pro­ce­du­re die de on­der­ne­mings­recht­bank van He­ne­gou­wen, af­de­ling Char­le­roi (Bel­gië) heeft...
18/01/2022
De Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit keurt de fu­sie van de Ha­ven van Ant­wer­pen...
Op 7 ja­nu­a­ri 2022 heeft de Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit de fu­sie goed­ge­keurd van de Ha­ven van Ant­wer­pen en de Ha­ven van Zee­brug­ge, die nu de een­ge­maak­te Ha­ven van Ant­wer­pen-Brug­ge wor­den. Op 4 no­vem­ber...
13/12/2021
Het Mark­ten­hof ver­nie­tigt be­slis­sing Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit in...
Het Mark­ten­hof heeft de be­slis­sing van de Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit ver­nie­tigd waar­bij aan Cau­da­lie een geld­boe­te van 859.310 EUR is op­ge­legd we­gens schen­ding van het me­de­din­gings­recht door het...
24/11/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie ver­lengt de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling in­za­ke staats­steun...
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft be­slo­ten de tij­de­lij­ke ka­der­re­ge­ling in­za­ke staats­steun te ver­len­gen tot 30 ju­ni 2022. Naast de ver­len­ging van de gel­dig­heids­duur be­oogt de wij­zi­ging de drem­pels voor be­paal­de...
04/11/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie roept voor de twee­de keer op tot het in­die­nen van...
Op 26 ok­to­ber 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie voor de twee­de keer een op­roep ge­daan tot het in­die­nen van voor­stel­len voor groot­scha­li­ge pro­jec­ten, d.w.z. pro­jec­ten met een ka­pi­taal­kost van meer dan 7,5...
26/10/2021
De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie pu­bli­ceert richt­snoe­ren voor de af­slui­ting van ope­ra­ti­o­ne­le...
Op 14 ok­to­ber 2021 heeft de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie haar richt­snoe­ren be­kend­ge­maakt voor de af­slui­ting van de ope­ra­ti­o­ne­le pro­gram­ma's die zijn goed­ge­keurd voor bij­stand uit het Eu­ro­pees Fonds voor Re­gi­o­na­le...
07/10/2021
Staats­steun: Het Hof van Jus­ti­tie van de EU ver­klaart de be­slis­sing van...
Op 2 sep­tem­ber 2021 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (“Hv­JEU”) de ar­res­ten van het Ge­recht van 19 ju­ni 2019, waar­bij de be­roe­pen van de ei­sers niet-ont­van­ke­lijk zijn ver­klaard en de wet­tig­heid...
04/10/2021
CO­VID-19: Eu­ro­pe­se Com­mis­sie lan­ceert raad­ple­ging over ver­len­ging van de...
In­lei­ding tot een ge­wij­zig­de Tij­de­lij­ke Ka­der­re­ge­ling De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie heeft op 30 sep­tem­ber 2021 een raad­ple­gings­pro­ces op gang ge­bracht door de lid­sta­ten een voor­stel te be­zor­gen met de zes­de ont­werp­wij­zi­ging...
02/09/2021
Bel­gisch wets­voor­stel be­tref­fen­de de con­tro­le op bui­ten­land­se di­rec­te in­ves­te­rin­gen...
Het wets­ont­werp, dat op 23 fe­bru­a­ri 2021 is in­ge­diend, heeft tot doel in het Bel­gisch Wet­boek van eco­no­misch recht een me­cha­nis­me op te ne­men voor de scree­ning van bui­ten­land­se di­rec­te in­ves­te­rin­gen in...