Home / Juristen / Annabelle Lepièce
De foto van Annabelle Lepièce

Annabelle Lepièce

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Nederlands

Annabelle Lepièce is gespecialiseerd in Europees recht, meer bepaald mededingingsrecht (overheidssteun, concentraties, kartels en misbruik van machtspositie), alsook de vrije verlening van diensten, het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van vestiging.

Ze verwierf met name een uitgebreide ervaring in de luchtvaartsector (financiering van activiteiten en infrastructuur van luchthavens, overeenkomsten met vliegtuigmaatschappijen, handling, luchthavenvergoedingen, veiligheid enz.), de banksector, de staalindustrie, energie en overheidsinvesteringen (kapitaalinterventies, waarborgen, leningen).

Haar praktijk omvat onder meer de voorbereiding van en aanmelding bij de Europese Commissie van overheidsmaatregelen, steunregimes (zoals voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten of de minimis-investeringen) en concentratieprojecten, de neerlegging van klachten of de vertegenwoordiging van ondernemingen voor de Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten, het voeren van beroepsprocedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het adviseren van overheidsinstellingen betreffende de conformiteit van hun handelingen met het toepasselijke Europese recht.

Annabelle ontwikkelde een minutieuze kennis van de luchtvaartsector. Ze heeft de Belgische autoriteiten vertegenwoordigd in het kader van het onderzoek van de Europese Commissie naar de financiering van de luchthaven van Charleroi en Ryanair sinds 2002. Ze staat de regionale bevoegde overheden en de Franse, Nederlandse, Roemeense en Spaanse luchthavens bij en verzekert dat hun financieringen en de commerciële contracten die ze afsluiten met vliegtuigmaatschappijen beantwoorden aan de Europese staatssteunregels.

Annabelle wordt sterk aanbevolen door Global Competition Review 2020, door Chambers 2019 en 2020 voor mededingingsrecht en staatssteun en door Legal 500 EMEA 2020.

Ze is regelmatig spreker op conferenties en geeft colleges over overheidssteun aan de Université Paris I - Panthéon-Sorbonne, aan de École Nationale d'Administration publique commune van de Franse Gemeenschap en het Waalse gewest, aan de École Nationale d'Aviation Civile, de Vergadering van Europese Gewesten, Connect, enz.

Zij wordt herhaaldelijk uitgenodigd door het Europees Comité van de Regio's op hoorzittingen, als deskundige inzake overheidssteun. Zo nam zij deel op 19 september 2016 als expert ter zake aan een presentatie over de communicatie van de Europese Commissie aan de leden van Comité van de Regio's over het begrip “overheidssteun”, naast de vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Ze is lid van het wetenschappelijke comité van het Tijdschrijft voor het Recht van Netwerkindustriën (“TRNI”), van het “Competition Women's network” en de Vereniging voor de studie van mededingingsrecht.

 

Meer Minder

“ Market commentators praise Annabelle Lepièce for her advocacy skills and for her impressive knowledge of state aid case law. “

Chambers Global, 2019 (Competition/European law: State aid - Belgium)

“She has great expertise regarding the national competition authorities in Belgium and is accurate in foreseeing how the authorities will react.”

Feedback from a client, Chambers Europe 2018

“Annabelle Lepièce van CMS is van gevestigde waarde op de Belgische markt. Ze heeft een opmerkelijke kennis van concurrentie en overheidssteun, in het bijzonder in het kader van de luchtvaartsector.”

Chambers Europe - 2015

“CMS advises airports and airlines on a range of state aid and competition law issues. Recent work includes advising Montpellier Airport on the European Commission’s investigation into alleged aid granted to Ryanair. Swissport is another key client, for which the team has been handling litigation concerning the granting of licences to provide ground handling services, along with a stream of corporate and commercial issues. The ‘proactive and creative’ Annabelle Lepièce leads the team, which includes experienced associate Hanne Baeyens.”

Legal 500 EMEA 2018

“CMS’ merger with Olswang boosted its competition practice through the arrival of Dirk Van Liedekerke, whose experience covers an expansive range of merger clearance, investigations, compliance issues and litigation. Annabelle Lepièce is also a key contact and has ‘a practical and pragmatic approach’. Recent work includes advising AMP, as a subsidiary of Lagardère Travel Retail, on its acquisition by bpost.”

Legal 500 EMEA 2018

Relevante ervaring

 • Oprichting van overheidssteunregimes (investeringssteun, OO-steun, regionale steun, de minimis-steun enz.) en kennisgevingen aan de Europese Commissie omtrent overheidssteunregimes (intermodaal transport, onderzoek- en ontwikkelingsprojecten) en individuele overheidsinterventies (waarborgen, kapitaalbijdragen, reddings- en herstructureringssteun);
 • Vertegenwoordiging van de overheidsinstellingen in het kader van procedures betreffende illegale steun van de Europese Commissie en voor het Hof van Justitie van de EU (luchthavensector, financiering van ziekenhuizen, glassector, staalindustrie);
 • Vertegenwoordiging van bedrijven in het kader van kartelonderzoeken van de Belgische Mededingingsautoriteit (BSE testen, distributiesector, enz.);
 • De aanmelding van concentraties bij de Europese Commissie en de Belgische Mededingingsautoriteit (staalindustrie, bank-, luchtvaartsector, enz.);
 • Opmaak en neerlegging van klachten wegens misbruik van machtspositie bij de Europese commissie en de Belgische Mededingingsautoriteit (reclamesector, energiesector, postdiensten, intellectueel eigendom, enz.).
Meer Minder

Opleidingen

 • 1996 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licentiaat in de rechten)
 • 1996 - University of Aberdeen (Certificate in Legal Studies)
 • 1997 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Postgraduaat in Europees recht)
 • 1997 - University of Cambridge (Certificate of English Legal Methods)
 • 1997 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 2001 - University of Edinburgh (European Young Lawyers Scheme)
Meer Minder

Publicaties

 • « State aid 2020 – Belgium », Global Competition Review, 7 januari 2021;
 • « Aid schemes : an overview of EU and national cases”, met Marguerite Soete, Concurrences, januari 2021;
 • « Le cadre européen applicable aux aides d’Etat dans le contexte de la crise du COVID-19 », met Marie Vandenneucker, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, december 2020; 
 • « Aid schemes : an overview of EU and national cases », met Marguerite Soete, Concurrences, december 2020;
 • « How to support the development of new routes at an airport: commercial incentives and compatible aids in favour of airlines under EU Law », in Competition Law on Tourism, oktober 2020;
 • « Arrêt Otis : l’action en réparation pour toute personne ayant subi un préjudice indirect à la suite d’un cartel », met Marie Vandenneucker, JDE, april 2020, nr 268, p. 167 ;
 • Annabelle Lepièce is de nationale deskundige voor België in het kader van een studie in opdracht van de Europese Commissie over de toepassing van de staatssteunregels en de beslissingen van nationale rechtbanken ;
 • « State aid 2019 – Belgium », Global Competition Review, augustus 2019 ;
 • « 25 years of existence ! An overview of the Belgian Competition Authority’s activity », met Marguerite Soete, Financier Worldwide, juni 2019 ;
 • « Les subventions du D.G.A.S. au regard de la réglementation européenne en matière d’aides d’état », met Marguerite Soete, in Le décret de gestion et d’assainissement des sols du 1er mars 2018 (D.G.A.S.), Larcier, januari 2019 ;
 • « State aid and the market economy operator principle », LexisNexis, 2018 ;
 • « Competition law and algorithms : the Luxembourg Competition Authority exempts a booking platform in the taxi sector », Competition law insight, september 2018 ;
 • « State aid 2018 – Belgium », Global Competition Review, http://globalcompetitionreview.com/preview_jurisdiction/1004485/belgium?preview=1000290 ; 
 • « Le financement public des infrastructures de transport et leur tarification au regard de la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat », TRNI, 2017/2-3, 129-156 ;
 • « State aid 2017 – Belgium », Global Competition Review, http://globalcompetitionreview.com/preview_jurisdiction/1004485/belgium?preview=1000290 ; 
 • « Airport charges and selectivity under State aid rules: The Lübeck Airport Case », Competition Law Insight, maart 2017 ;
 • « To be selective or not to be selective? That is the question for tax measures under State aid rules », met Kim Gillade, Competition Law Insight, 13 december 2016 ;
 • « 101 juridische vragen over concurrentie », met Jozef Degrauwe et al., Intersentia, 2016 ;
 • « La protection des consommateurs dans la réglementation européenne applicable aux SIEG », TRNI, 2016/03, pp.229-237 ;
 • Commentaar op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 17 maart 2016 (HvJ-EU 17 maart 2016, zaak K. Ruijssenaars tegen Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, C-146/15, RDIR, 2016/03,blz. 297-299 ;
 • « No more safe harbor for the port sector under State aid rules », Competition Law Insight, 12 april 2016 ;
 • « Spanish Tax Lease scheme: tax advantages open to any investor carrying out a certain type of operation », Journal of European Competition Law & Practice, 26 februari 2016 ;
 • « Les obligations de service public dans le secteur du transport aérien en droit européen », met Hanne Baeyens, TRNI, 2015/4, pp. 419 - 428 ;
 • « Arrêt Aéroport de Lübeck : les redevances aéroportuaires et le critère de sélectivité en matière d’aides d’Etat », TRNI, 2015/02, p. 225;
 • « Lufthansa’s new surcharging policy raises concerns », E-Commerce Law & Policy, august 2015 ;
 • « Flying high – the first three French aviation aid schemes have been approved », Competition Law Insight, 9 juni 2015, p. 12 ;
 • « Arrêté royal du 23 novembre 2014 modifiant l’arrêté royal du 6 novembre 2014 réglementant l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National et arrêté ministériel du 19 novembre 2014 relatif à l’agrément des prestataires de services d’assistance en escale à l’aéroport de Bruxelles-National », TRNI, 2015/01 ;
 • « Les nouvelles lignes directrices de la Commission européenne sur les aides d’Etat aux aéroports et aux compagnies aériennes : sursis de dix ans pour les aéroports régionaux », TRNI, 2014/3, p.321-337 ;
 • « Access to facilities in the transport sector : an overview of EU and national case law », e- Competitions, juli 2014 ;
 • «The new EU Guidelines on state aids to airports and airlines », Journal of Airport Management, juli 2014, p.226-243 ;
 • « Droit de la concurrence dans le secteur de la grande distribution : aperçu de quelques pratiques à risque », avec Sébastien Engelen , Aperçu juridique / Juridisch bekeken - Hommage André Lombart / Eerbetoon aan André Lombart, Larcier, 2014, p. 79 – 113 ;
 • « The European Commission’s consultation on its draft EU guidelines on State aid to airports and airlines », Journal of Airport Management, vol. 7, n° 4, august 2013 ;
 • « EU Fines Microsoft € 561 M for breaching commitments », met Sébastien Engelen, Journal of E-commerce Law & Policy, april 2013, http://www.e-comlaw.com/e-commerce-law-and-policy ;
 • « EU competition law: price fixing in the e-book market », met Hanne Baeyens, Journal of E- commerce Law & Policy, januari 2013, http://www.e-comlaw.com/e-commerce-law-and-policy ;
 • « Le paquet Post-Almark II : Réforme de la réglementation européenne sur le financement des missions de services public », Journal de Droit Européen, september 2012, p. 205 ;
 • « The Leipzig Airport judgment: The application of EU state aid rules to the financing of airport infrastructure », Journal of Airport Management, oktober 2011 ;
 • « Incentives and Aids for the development of routes under EU law : Practical guide for airports and airlines », Journal of Airport Management, januari-maart 2011, volume 5, n° 2, p. 160 ;
 • « Le financement des missions de service public : les contraintes européennes » in Les pouvoirs publics dans un monde en mutation, Kluwer, 2010, p. 133 ;
 • « Les aides d’Etat et les entreprises en difficulté » in Les pouvoirs publics dans un monde en mutation, Kluwer, 2010, p. 165 ;
 • « The new EC Directive on Airport charges », Journaal LuchtRecht, november 2009, p. 25 ;
 • « A Concorrência e a Tributaçao no direito europeu», met J-M. De Backer, Temas de Tributaçao e direito internacional, APED, 2008, p. 89 ;
 • « Financing of airport infrastructure under State aid rules : Guidelines an Practice of the European Commission », Journaal LuchtRecht, November 2008, p. 110 ;
 • « The Community Guidelines on financing of airports and start up aid to airlines departing from regional airports: promoting regional airports or creating more legal uncertainty? », Journaal LuchtRecht, februari 2007, pp. 5 - 28 ;
Meer Minder

Docentschappen

Sinds 2011 geeft Annabelle Lepièce jaarlijks een uiteenzetting betreffende overheidssteun in de luchtvaartsector aan de École Nationale d’Aviation Civile (nationale burgerluchtvaartschool, ENAC – Toulouse) in het kader van de gespecialiseerde masters over luchthaven- en luchtvaartmanagement, en aan de Université Panthéon – Sorbonne te Parijs in het kader van de Master II - Internationaal transport.
Annabelle wordt vaak geraadpleegd voor haar expertise in Europees recht en is spreker op tal van conferenties die hierna worden opgenomen.

 • « COVID-19: How to support the companies under State aid rules? », met Marguerite Soete, Amcham Belgium, 17 december 2020; 
 • « How to support airports in the context of the COVID-19? », Connect, 17 november 2020; 
 • « How to support airports and the relaunch of routes? », Airport Regions Council, 10 november 2020; 
 • « How to support the relaunch of routes? », Connect, 13 oktober 2020;
 • « Le soutien public de nouvelles liaisons aériennes à l’aéroport d’Andorra-Pirineus », Empresa Familiar Andorrana, 9 juli 2020 ;
 • « Comment soutenir les aéroports régionaux et assurer la relance des liaisons aériennes dans le cadre de la crise du COVID-19 ? – aspects juridiques », UAF & FA, 3 juli 2020 ;
 • « EU update: aids to airport, commercial incentives to airlines, Brexit and other news », Connect Antalya, 19 februari 2020;
 • « Mesures incitatives en faveur des compagnies aériennes en droit européen » met Marguerite Soete, Aéroports de Lyon, 4 februari 2020 ;
 • « Les aides d’Etat » avec Marguerite Soete, Service Public de Wallonie, 20 janvier 2020 ;
 • « The European review of state aid rules in the airport sector », ACI Europe «State Aid Task Force », 17 december 2019;
 • « La révision européenne du régime des aides d’Etat – aspects juridiques », UAF & FA « Ruptures », 6 november 2019 ;
 • « Keep calm and Brexit », Connect Cagliari, 6 juni 2019;
 • « Competition law and employment law’s interactions: tips and tricks », CMS, 7 mei 2019;
 • « European Union External Aviation Policy », Connect, Dubaï, 30 april 2019 ;
 • « Comment appliquer les lignes directrices aux mesures incitatives accordées aux compagnies aériennes ? », UAF & FA « Séminaire Techniques : Les aéroports d’aviation générale et d’affaires et aéroports de proximité », 31 januari 2019;
 • « Una estratègia aeroportuària per a Andorra »,  17è Forum d’Empresa Familiar Andorrana, 30 november 2018;
 • « The implementation of the Aviation Strategy for Europe », Tampere Aviation Forum, 16 mei 2018;
 • « The implementation of the Aviation Strategy for Europe », Connect, Tbilisi, 22 februari 2018;
 • « The development of new routes under EU State aid rules », uiteenzetting in het kader van de CONNECT conferentie te Ajaccio op 23 februari 2017; State aids and Regional development », uiteenzetting in het kader van het Tampere Aviation Forum in Finland op 29 november 2016;
 • « The notion of State aid: a practitioner’s point-of-view », uiteenzetting in het kader van “Lunchtime briefing - Notice on the Notion of State aid: implications for investments at regional and local level”, Europees Comité van de Regio's te Brussel op 19 september 2016;
 • « State Aid and Airports”, uiteenzetting in het kader van de IBC Legal conferentie “Competition Law Challenges in the Transport Sector”, Londen op 27 en 28 januari 2016;
 • « New EU Aviation Guidelines: their impact on airports and airlines », uiteenzetting in het kader van de Connect conferentie in Ierland van 3 tot 5 juni 2015;
 • « Aides d’Etat et panorama des aides régionales (Wallonie-Bruxelles) disponibles », Kluwer opleidingen, actualités comptables et fiscales, 23 oktober 2014;
 • « State aids to airports and airlines: old rules versus the new Guidelines », uiteenzetting in het kader van de conferentie van Airneth te Utrecht op 16 juni 2014;
 • « State aids to airports and airlines: how to develop your activities under the new European Guidelines » gepresenteerde uiteenzetting in het kader van de conferentie French Connect in Marrakech van 3 tot 6 juni 2014;
 • « L’influence du droit européen sur les politiques des entités fédérées », opleiding gegeven in het kader van de Master in overheidsmanagement, georganiseerd door EMMAP in samenwerking met de school Ecole d'Administration publique commune van de Franse gemeenschap en het Waalse Gewest in september 2013;
 • « La réforme des lignes directrices européennes: quel impact sur le financement des aéroports régionaux », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Bordeaux op 2 juli 2013;
 • « Les aides d’Etat dans le secteur du transport aérien », uiteenzetting in het kader van de Ronde Tafel, georganiseerd door de German Aviation Research Society, in samenwerking met de Universiteit Paris 1 Panthéon- Sorbonne in het kader van de Master 2 Internationaal Transport, 5 februari 2013;
 • « European news: better airports package (capacity, groundhandling and slots) », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Parijs op 20 maart 2012;
 • « Les aides et mesures incitatives aux compagnies aériennes et le financement public des aéroports: quelle est la marge de manœuvre dans le cadre européen actuel ? », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Lille op 24 maart 2011;
 • « Le financement public des infrastructures aéroportuaires: une approche pratique pour les gestionnaires d’aéroports et leurs actionnaires publics », uiteenzetting op het colloquium georganiseerd in oktober 2010 in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU en met betrekking tot duurzame ontwikkeling van de luchthavensector in Wallonië;
 • « Les aides d’Etat », verschillende uiteenzettingen op het cabinet van de Minister-president van Wallonië, Rudy Demotte in september en oktober 2010;
 • « Soutien à l’innovation: quels aides et incitants fiscaux ? », uiteenzetting in het kader van het seminarie « Wallifornie – préparer les développements de demain » van CMS DeBacker in juni 2010;
 • « Les réglementations européennes: contraintes ou nécessités ? Exemple concret de la crise volcanique. Comment l’industrie va-t-elle s’adapter à ces changements dans une période de déclin économique ? » en « Développement des routes dans le cadre légal de l’Union européenne », uiteenzetting in het kader van de French Connect conferentie te Lourdes in juni 2010;
 • « Le financement des missions de service public: les contraintes européennes », uiteenzetting in het kader van de conferentiecyclus “Winds of Change” van CMS DeBacker in februari 2010;
 • « The notification of State aids for film production », uiteenzetting voor Ciné-Regio te Berlijn in februari 2010;
 • « The 2005 Guidelines on the financing of airports and start-up aids: practical experiences », uiteenzetting voor de Europese Vergadering van Gewesten in september 2009;
 • « Les interventions publiques en faveur des entreprises en difficulté » uiteenzetting in het kader van de conferentiecyclus “Winds of Change” van CMS DeBacker in november 2008;
 • « EU Regulation concerning regional airports », uiteenzetting voor de Europese Vergadering van Gewesten in september 2007;
 • « The Community Guidelines on financing of airports: recent practice of the European Commission », uiteenzetting in het kader van voor het Europese forum voor regionale luchthavens in mei 2006;
 • « The new Community Guidelines on financing of airports and start up aid », uiteenzetting voor het Europese forum voor regionale luchthavens in oktober 2005.
Meer Minder

Feed

Toon alleen
31 juli 2020
De op­rich­ting van lo­co­re­gi­o­na­le zie­ken­huis­net­wer­ken on­der con­cen­tra­tie­con­tro­le
De Bel­gi­sche Me­de­din­gings­au­to­ri­teit heeft op 22 ju­li 2020 haar po­si­tie over de toe­pas­sing van con­cen­tra­tie­con­tro­le op lo­ka­le zie­ken­huis­net­wer­ken ge­pu­bli­ceerd. Dit do­cu­ment volgt op vra­gen van de zie­ken­huis­sec­tor...
05 juni 2020
De Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit past haar richt­snoe­ren en me­de­de­lin­gen...
Op 25 mei 2020 heeft de Bel­gi­sche me­de­din­gings­au­to­ri­teit ("BMA") een pers­be­richt uit­ge­bracht waar­in zij de ac­tu­a­li­se­ring aan­kon­digt van haar richt­snoe­ren in­za­ke cle­men­tie (van kracht op 22 mei 2020) en...
05 mei 2020
CO­VID-19: Meer flexi­bi­li­teit voor de Eu­ro­pe­se struc­tuur- en in­ves­te­rings­fond­sen
Op 23 april 2020 heeft de Eu­ro­pe­se Unie de Ver­or­de­ning (EU) nr. 2020/558 aan­ge­no­men, be­tref­fen­de spe­ci­fie­ke maat­re­ge­len met het oog op uit­zon­der­lij­ke flexi­bi­li­teit bij het ge­bruik van de Eu­ro­pe­se struc­tuur-...
21 april 2020
CO­VID-19: de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie geeft toe­stem­ming voor de Bel­gi­sche waar­bor­g­re­ge­lin­gen
De eer­ste Bel­gi­sche steun­re­ge­lin­gen aan­ge­meld bij de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie sinds het be­gin van de CO­VID-19-cri­sis wer­den door de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie goed­ge­keurd. De Com­mis­sie heeft op 9 april 2020 toe­stem­ming...
26 maart 2020
Co­ro­na­vi­rus cri­sis: Bel­gië neemt maat­re­ge­len ter on­der­steu­ning van de eco­no­mie
Nu de lid­sta­ten steeds stren­ge­re in­per­kings­maat­re­ge­len ne­men, be­gin­nen de eer­ste dra­ma­ti­sche ge­vol­gen voor de eco­no­mie zich te ma­ni­fes­te­ren in sec­to­ren zo­als lucht­ver­voer, toe­ris­me, mas­sa-eve­ne­men­ten...
27 september 2019
Fi­nan­ci­ë­le steun te ver­le­nen aan de lid­sta­ten en Eu­ro­pe­se be­drij­ven in...
Een Brexit zon­der ak­koord zal be­lang­rij­ke ge­vol­gen heb­ben op de eco­no­mie, de ar­beids­markt en de open­ba­re fi­nan­ci­ën van de lid­sta­ten die nau­we fi­nan­ci­ë­le en han­dels­be­trek­kin­gen heb­ben met het Ver­e­nigd...
04/02/2019
CMS ont­wik­kel­de een nieu­we gra­tis mo­bie­le ap­pli­ca­tie die be­ge­lei­ding geeft...
Dawn raids ko­men he­den­daags steeds va­ker voor, met het op­leg­gen van gi­gan­ti­sche boe­tes door de over­heid, in­spec­teurs die te­ge­lij­ker­tijd op meer­de­re plaat­sen of in doch­ter­on­der­ne­min­gen ver­spreid over ver­schil­len­de...
26/10/2018
Oc­to­ber 2018 News­let­ter
Edi­to­ri­al Dear Rea­der,As al­ways, we are plea­sed to bring you the la­test legal de­vel­op­ments with this edi­ti­on of our month­ly news­let­ter, which con­tains up­da­tes on ban­king and fi­nan­ce, em­ploy­ment, com­pe­ti­ti­on...
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
Edi­to­ri­al We ha­ve the gre­at plea­su­re to an­noun­ce Renaud Du­pont (44) has been ap­poin­ted as our new ma­na­ging part­ner as of 1 Ju­ly 2018.This ap­point­ment goes hand in hand with a re­ne­wal of the ma­na­ge­ment...
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
Edi­to­ri­al We ha­ve been dee­ply sad­dened by the loss of Jean-Ma­rie De Bac­ker on 16 Ju­ne 2018. Our foun­ding part­ner in 1987 and a dri­ving for­ce be­hind the mer­ger with CMS in 2005, we owe him the suc­cess...
24/05/2018
May 2018 News­let­ter
Edi­to­ri­al Dear rea­der,I ha­ve the gre­at plea­su­re to an­noun­ce that El­ke Du­den joi­ned CMS as a part­ner in our Em­ploy­ment and Pen­si­ons De­part­ment as from 1 May 2018.El­ke, an in­ter­na­ti­o­nal­ly renow­ned spe­ci­a­list...
16/03/2018
March 2018 News­let­ter
Edi­to­ri­al Dear Rea­der,We are plea­sed to bring you the la­test legal news in our March is­sue, which con­tains up­da­tes on in­tel­lec­tu­al pro­per­ty, ban­king and fi­nan­ce, cor­po­ra­te law, com­pe­ti­ti­on, he­al­th­ca­re...