Home / Advocaten / Deven Dobbelaere
Portret van Deven Dobbelaere

Deven Dobbelaere

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Nederlands, Engels, Frans, Duits

Deven specialiseert zich als advocaat in IT-recht, gegevensbescherming & privacy en intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken, auteursrecht, oneerlijke handelspraktijken en mediarecht. Deven adviseert nationale en internationale klanten bij alle aspecten van gegevensbescherming, het opstellen en onderhandelen van IT-contracten, outsourcing en andere IT of e-commerce gerelateerde projecten.

Als technologie-advocaat heeft Deven een bijzondere interesse in de Blockchain-technologie, Fintech-Insurtech, 3D Printing en Online Intermediaries.

Deven heeft een LL.M. in intellectuele rechten en ICT-recht behaald aan de Universiteit Leuven en een Master of Laws aan de Universiteit Gent.

Na ervaringen te hebben opgedaan op de IP/IT-afdelingen van toonaangevende Belgische advocatenkantoren vervoegde Deven in 2019 CMS en meer bepaald de afdeling technologie- en datapraktijk.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2017 - Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven (LL.M intellectuele rechten en ICT-recht)
  • 2016 - Toegelaten tot de Brusselse Nederlandstalige Balie
  • 2016 - Universiteit Gent, UGent (Master in de rechten)
Meer Minder

Feed

26/04/2021
Het team ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie
De le­den van de groep ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie zijn aan­dach­ti­ge wa­kers van de ont­wik­ke­ling van ar­ti­fi­ci­ë­le in­tel­li­gen­tie bin­nen hun vak­ge­bied. Ze heb­ben een pas­sie voor in­no­va­tie en zijn ge­spe­ci­a­li­seerd...
30/06/2020
Smart con­tracts: een toe­gan­ke­lijk over­zicht van­uit ju­ri­di­sche per­spec­tief
 me­di­um"Smart con­tracts: een toe­gan­ke­lijk over­zicht van­uit ju­ri­di­sche per­spec­tief" biedt ju­ri­di­sche pro­fes­si­o­nals een kri­tisch in­zicht in een van de po­ten­ti­eel meest dis­rup­tie­ve toe­pas­sin­gen van dit...