Home / Advocaten / Grégory de Sauvage
Portret van Grégory de Sauvage

Grégory de Sauvage

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Italiaans

Grégory legt zich toe op aandeelhoudersconflicten, aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, faillissementen, gerechtelijke reorganisatie en andere procedures met betrekking tot de herstructurering van vennootschappen. Hij komt eveneens tussenbeide in aangelegenheden met betrekking tot zakelijk strafrecht.

Zijn praktijk omvat advieswerk en geschillenbeslechting zowel in burgerlijke als strafrechtelijke zaken. Hij geeft regelmatig opleidingen en seminaries over de gerechtelijke reorganisatie en de aansprakelijkheid van bedrijfsleiders.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Bijstand aan bedrijfsleiders in burgerlijke en strafrechtelijke zaken
 • Bijstand aan overnemers in het kader van gerechtelijke reorganisatie
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Lid van de Commissie voor handelsrecht aan de Balie van Brussel
Meer Minder

Publicaties

 • « Le transfert d'entreprise sous le régime du livre XX. du Code de Droit Economique », G. de Sauvage et M. Brouhns  in Le droit de l'insolvabilité : analyse panoramique de la réforme, O.E.C.C.B.B. et Anthemis, 2018
 • "Responsabilités en droit de l’insolvabilité", J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage in Les responsabilités en matière commerciales, Ed. du Jeune Barreau de Liège, Anthémis, 2014
 • "Responsabilités des dirigeants d’entreprises", met Jean-François Goffin, Larcier, 2012
 • "Nouveautés dans les responsabilités : les dirigeants et les obligations fiscales et sociales de la société, les commissaires",J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage, in Le point sur le droit des sociétés-questions choisies, Bruylant, 2011
 • "Les nouvelles responsabilités des différents intervenants à la procédure de réorganisation", J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage, in La continuité des entreprises, Séminaire Vanham & Vanham, 29 januari 2009
 • "La responsabilité des dirigeants d’entreprise", J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage, in Les dirigeants d’entreprise, seminarie Vanham & Vanham, 31 januari 2008
 • "La responsabilité civile des dirigeants de société en matière fiscale", J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage, Revue Générale de Contentieux Fiscal, 2008, boek 5, 355-377
 • "La responsabilité de l'administrateur envers les tiers sur base de l'article 1382 du Code civil", J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage, in La responsabilité du dirigeant d'ASBL, Les Dossiers d'ASBL Actualités, Luik, Edition Edi-Pro, 2008
Meer Minder

Docentschappen

Spreker studiedag GUBERNA:

 • 02/09/2021: Opleiding « Director Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »
 • 21/01/2021: Opleiding « Director Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs » (Webinar)
 • 15/10/2020: Opleiding « Director Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »
 • 25/08/2020: Opleiding « Director Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »
 • 17/10/2019: Opleiding « Board Effectiveness » – « Droits, devoirs et responsabilités des administrateurs »

Andere:

 • 05/02/2021: Spreker webinar OECCBB « La responsabilités des administrateurs de sociétés »
 • 09/10/2020: Spreker Colloque Anthemis « La réorganisation judiciaire : derniers développements et perspectives »
 • 27/02/2018: Spreker Séminaire OECCBB et Réseau CAP « La réforme du droit de l’insolvabilité »
Meer Minder

Opleidingen

 • 2005 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de rechten)
 • 2006 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 2018 - Certificaat in ondernemingsstrafrecht (UCL/ULB/ULG – lopend)
Meer Minder

Feed

14/09/2021
De weg naar her­stel: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar liefst 71% van de deal­ma­kers in de ne­gen­de edi­tie van de 'Eu­ro­pean M&A...
01/07/2021
CMS Bel­gië ver­sterkt hun cor­po­ra­te af­de­ling met de be­noe­ming van twee ven­no­ten
Ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt de be­noe­ming van twee ven­no­ten bin­nen hun de­par­te­ment ven­noot­schaps­recht in Brus­sel aan.Gré­go­ry de Sau­va­ge ver­voeg­de het cor­po­ra­te de­par­te­ment van het CMS-kan­toor in Brus­sel...
27/04/2020
Wet­te­lij­ke op­schor­ting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tij­de­lij­ke op­los­sing...
In het ka­der van de CO­VID-19 pan­de­mie wer­den reeds heel wat maat­re­ge­len ge­no­men om de eco­no­mie zo veel mo­ge­lijk te on­der­steu­nen in de­ze woe­li­ge pe­ri­o­de. Het is nu al dui­de­lijk dat de im­pact er­van enorm...
26/06/2018
CMS Gui­de to An­ti-Bri­be­ry and Cor­rup­ti­on Laws 2018
We are de­ligh­ted to pre­sent the fifth edi­ti­on of the CMS Gui­de to An­ti-Bri­be­ry and Cor­rup­ti­on Laws.This edi­ti­on of the Gui­de co­vers mo­re coun­tries than ever be­fo­re, as­ses­sing the laws in 42 coun­tries...
14/04/2016
Re­tail Lun­ches
Op­lei­dings­cy­clus Da­ta: 17/11/2015 - 17/02/2016 - 25/02/2016 - 14/04/2016 - 24/05/201612:00 - 14:00CMS heeft het ge­noe­gen u uit te no­di­gen voor de op­lei­dings­ses­sies over ver­schil­len­de on­der­wer­pen in­za­ke...