Home / Juristen / Grégory de Sauvage
Grégory de Sauvage

Grégory de Sauvage

Senior Associate

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Italiaans

Grégory legt zich toe op aandeelhoudersconflicten, aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, faillissementen, gerechtelijke reorganisatie en andere procedures met betrekking tot de herstructurering van vennootschappen. Hij komt eveneens tussenbeide in aangelegenheden met betrekking tot zakelijk strafrecht.

Zijn praktijk omvat advieswerk en geschillenbeslechting zowel in burgerlijke als strafrechtelijke zaken. Hij geeft regelmatig opleidingen en seminaries over de gerechtelijke reorganisatie en de aansprakelijkheid van bedrijfsleiders.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Bijstand aan bedrijfsleiders in burgerlijke en strafrechtelijke zaken
 • Bijstand aan overnemers in het kader van gerechtelijke reorganisatie
Meer Minder

Opleidingen

 • 2005 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de rechten)
 • 2006 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 2018 – Certificaat in ondernemingsstrafrecht (UCL/ULB/ULG – lopend)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Lid van de Commissie voor handelsrecht aan de Balie van Brussel
Meer Minder

Publicaties

 • « Le transfert d'entreprise sous le régime du livre XX. du Code de Droit Economique », G. de Sauvage et M. Brouhns  in Le droit de l'insolvabilité : analyse panoramique de la réforme, O.E.C.C.B.B. et Anthemis, 2018
 • "Responsabilités en droit de l’insolvabilité", J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage in Les responsabilités en matière commerciales, Ed. du Jeune Barreau de Liège, Anthémis, 2014
 • "Responsabilités des dirigeants d’entreprises", met Jean-François Goffin, Larcier, 2012
 • "Nouveautés dans les responsabilités : les dirigeants et les obligations fiscales et sociales de la société, les commissaires",J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage, in Le point sur le droit des sociétés-questions choisies, Bruylant, 2011
 • "Les nouvelles responsabilités des différents intervenants à la procédure de réorganisation", J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage, in La continuité des entreprises, Séminaire Vanham & Vanham, 29 januari 2009
 • "La responsabilité des dirigeants d’entreprise", J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage, in Les dirigeants d’entreprise, seminarie Vanham & Vanham, 31 januari 2008
 • "La responsabilité civile des dirigeants de société en matière fiscale", J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage, Revue Générale de Contentieux Fiscal, 2008, boek 5, 355-377
 • "La responsabilité de l'administrateur envers les tiers sur base de l'article 1382 du Code civil", J.-Fr. Goffin en G. de Sauvage, in La responsabilité du dirigeant d'ASBL, Les Dossiers d'ASBL Actualités, Luik, Edition Edi-Pro, 2008
Meer Minder

Feed

Toon alleen
CMS Ex­pert Gui­de to CO­VID-19 Cor­po­ra­te Cri­me & Re­gu­la­to­ry...
27 apr. 20
Wet­te­lij­ke op­schor­ting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tij­de­lij­ke op­los­sing...
In het ka­der van de CO­VID-19 pan­de­mie wer­den reeds heel wat maat­re­ge­len ge­no­men om de eco­no­mie zo veel mo­ge­lijk te on­der­steu­nen in de­ze woe­li­ge pe­ri­o­de. Het is nu al dui­de­lijk dat de im­pact er­van enorm...
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
June 2018
CMS Gui­de to An­ti-Bri­be­ry and Cor­rup­ti­on Laws
01/04/2015
March 2015 News­let­ter