Home / Advocaten / Loïc de Hults
Portret van Loïc de Hults

Loïc de Hults

Senior Associate

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Italiaans

Loïc is actief op het gebied van handelsrecht. Hij adviseert regelmatig cliënten in een nationale en internationale context omtrent koop- en distributiecontracten. In de loop der jaren heeft hij een diepgaande kennis en inzicht vergaard in de sector van de detailhandel.

Zijn domein bestrijkt eveneens productaansprakelijkheid en oneerlijke handelspraktijken.

Loïc heeft ook ervaring met belangenbehartiging en vertegenwoordigt cliënten in gerechtelijke en arbitrageprocedures.

Hij spreekt vloeiend Frans, Nederlands en Engels.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Bijstand aan ondernemingen bij het opzetten van exclusieve en selectieve distributiesystemen of handelsagentuurovereenkomsten.
  • Advisering van leveranciers van levensmiddelen over alle juridische kwesties in verband met de distributie van hun producten (commerciële onderhandelingen met afnemers, verkoopbevordering, prijsverhogingen, schrapping van de markt, enz.)
  • Advies en bijstand aan ondernemingen in geval van verbreking of beëindiging van handelsovereenkomsten.
  • Opstellen van en onderhandelen over fabricagecontracten en EPC-overeenkomsten.
  • Bijstaan en adviseren van bedrijven inzake claims rond productaansprakelijkheid.
Meer Minder

Publicaties

Meer Minder

Opleidingen

  • 2007 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie 
  • 2006 - Katholieke Universiteit Leuven, KU Leuven (Master in Business Economics)
  • 2005 - Université Catholique de Louvain, UCLouvain (Licentiaat in de rechten)
Meer Minder

Feed

03/06/2019
Nieu­we re­gels die van toe­pas­sing zijn op B2B-re­la­ties – Mis­bruik van eco­no­mi­sche...
24 mei 2019 werd in het Bel­gisch Staats­blad een reeks maat­re­ge­len ge­pu­bli­ceerd om mis­bruik te be­strij­den en het even­wicht in de eco­no­mi­sche be­trek­kin­gen tus­sen on­der­ne­min­gen te her­stel­len. De­ze nieu­we...