Home / Juristen / Loïc de Hults
De foto van Loic de Hults

Loïc de Hults

Senior Associate

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Italiaans

Loïc is gespecialiseerd in handelsrecht en meer bepaald in distributierecht, intellectuele eigendom (met een focus op handelsmerken en auteursrechten), gevallen van oneerlijke mededinging, reclame en andere vormen van commerciële promotie.

Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in het bijstaan van distributienetwerken in de onderhandelingen en het opstellen van commerciële overeenkomsten en in de regeling van hun geschillen voor de Belgische Rechtbanken en Arbiters. Hij heeft een belangrijke expertise ontwikkeld in de automobielsector en de detailhandel in het algemeen.

Meer Minder

Relevante ervaring

  • Adviesverlening aan verschillende vennootschappen die te maken hebben met geschillen betreffende oneerlijke mededinging
  • Verlenen van bijstand aan vennootschappen met het oog op het opstellen en de onderhandelingen van distributieovereenkomsten
  • Adviesverlening en bijstand aan vennootschappen in geschillen met betrekking tot de beëindiging van distributieovereenkomsten
  • Adviesverlening en bijstand aan vennootschappen over inbreuken op handelsmerken
  • Bijstand aan een digitale uitgeverij over kwesties in verband met auteursrechten
  • Bijstand aan autofabrikanten/invoerders over vorderingen met betrekking tot productaansprakelijkheid
Meer Minder

Opleidingen

  • 2005 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licentiaat in de rechten)
  • 2006 - Katholieke Universiteit Leuven, KUL (Master in Business Economics)
  • 2007 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Publicaties

  • « La commission affiliation », Larcier in Retail, Aperçu Juridique - Tribute to André Lombart, Brussel, 2014
Meer Minder

Feed

Toon alleen
03/06/2019
Nieu­we re­gels die van toe­pas­sing zijn op B2B-re­la­ties...
31/01/2018
Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter
CMS Ex­pert Gui­de to War­ran­ties in Sup­ply Con­tracts
30/06/2015
Ju­ne 2015 News­let­ter