Home / Juristen / Tom Heremans
Tom Heremans

Tom Heremans

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Duits, Engels, Frans, Nederlands

Tom is gespecialiseerd in merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht, reclame en marketing, internet en elektronische handel, media en technologie, distributierecht en handelsgeschillen.

Zijn belangrijkste cliënten zijn fabrikanten van consumptieartikelen zoals wasmiddelen, kledij en voeding, domeinnaamregisters, distributieondernemingen en internationale sportorganisaties.

Meer Minder

"Described by peers as a 'very brilliant lawyer', Tom Heremans specialises in advertising, e-commerce, privacy and IP. He acted for M7 Group in EUR1.5 million litigation against the collecting societies that were claiming royalties for the alleged retransmission of broadcasting signals."

Chambers Europe, 2017

"Tom Heremans is a well-regarded lawyer whom sources consider "a real specialist." He acts on IP matters related to distribution and franchising as well as on contentious trade mark, copyright and patent mandates. Work highlights include assisting UEFA with the full gamut of trade mark issues related to the EURO 2016 football tournament."

Chambers Europe, 2017

"[IP] Practice head Tom Heremans is valued for his ‘hands-on approach’"

Legal 500, 2017

Relevante ervaring

 • Geschillenregeling in verband met domeinnamen als geaccrediteerd panellid en als eiser of verweerder zowel voor nationale als internationale cliënten
 • Geschil voor het Hof van Justitie van de EU in verband met auteursrechten met betrekking tot satelliettelevisie (Airfield)
 • Geschil voor het Hof van cassatie in verband met een vermeende namaak van software
 • Bijstaan van een groot multinationals inzake verkoopspromoties
 • Adviesverlening aan sportverenigingen betreffende niet-toegelaten uitzendingen van voetbalmatchen, piraterij en douanetussenkomsten
 • Adviesverlening aan nationale en internationale cliënten bij geschillen met betrekking tot handelsmerken (bv. stakingsvorderingen, beslag inzake namaak, douanebeslag, schadevergoedingen, …)
 • Bijstaan van een internationale onderneming in een geschil inzake de modelbescherming van een levensmiddel
 • Optreden inzake octrooigeschillen voor een internationaal transportbedrijf in verband met een uitvinding van een bepaald tramsysteem
Meer Minder

Opleidingen

 • 1991 - Vrije Universiteit Brussel, VUB (Licentiaat in de rechten)
 • 1991 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
 • 1993 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Postgraduaat economisch recht, 1993)
 • 1998 - University of California, Los Angeles (LL.M., 1998)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Lector aan de EHSAL Management School en Odisee (KULeuven) in verband met de wettelijke aspecten van marketing
 • Lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom
 • Voormalig voorzitter van de Beneluxvereniging voor Merken- Modellenrecht (B.M.M.)
 • Winnaar van de Wim Mak Award in 2006 van de Beneluxvereniging voor Merken- Modellenrecht (B.M.M.)
 • Lid van de International Trademark Association (INTA)
 • Lid van de Belgische Vereniging voor de Bescherming van het Auteursrecht
Meer Minder

Publicaties

 • « Marketing, intellectuele rechten en sociale media » (met L. Depypere) in Sociale Media anno 2015 - Actuele juridische aspecten, E. Lievens, E. Wauters & P. Valcke (ed.), Antwerpen, Intersentia, 2015, 1-38.
 • « Zal het nieuwe Wetboek van economisch recht eindelijk de Concessiewet van 1961 afschaffen?” (met L. Depypere) in R. Dupont, “Retail Juridisch bekeken - Eerbetoon aan André Lombart », Larcier 2014, p. 143-168
 • "101 marketingvragen juridisch beantwoord", Intersentia, 2018, 232 p.
 • "De Whois databank van domeinnaamhouders: enkele beschouwingen", in Les noms de domaine.be/.be domeinnamen, CEPANI, Bruylant, 2012
 • "De nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming: volledig overzicht van oud en nieuw – La nouvelle loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : tout sur l’ancien et le nouveau régime", Larcier, 2010, 306 p.
 • "Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken", Brussel, Larcier, 2003, boek in verband met het wettelijk statuut van de domeinnamen, 228 p.
 • "Internetadvertenties en trefwoorden: het Hof van Justitie over Google AdWords", (met L. Bieseman), BMM Bulletin 2011, pp. 2-16
 • “Sports Image Rights in Belgium”, co-auteur met P. De Jong, Asser Institute, 2005
 • “Alternatieve geschillenbeslechting in het .eu domein: een overzicht van de procedure en de eerste uitspraken”, Bull. BMM 2006, afl. 3, pp. 110-117
 • “Onenigheid in de rechtspraak over de bevoegdheid inzake het Gemeenschapsmerk en over metatags als reclame-uiting», Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2007, p. 133
Meer Minder
September 2018
101 mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord (der­de edi­tie)
December 2017
Mis­lea­ding re­pre­sen­ta­ti­ons of new "de­sig­ner food"

Feed

Toon alleen
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
23 jan. 18
Hof van Be­roep Brus­sel oor­deelt dat Al­di’s Bu­val pils geen in­breuk...
  In een ar­rest van 12 de­cem­ber 2017 heeft het Hof van Be­roep Brus­sel ge­oor­deeld dat Al­di’s Bu­val-pils geen in­breuk uit­maakt op In­bev’s mer­ken­rech­ten, en niet in strijd is met de eer­lij­ke markt­prak­tij­ken....
CMS Ex­pert Gui­de to In­te­rim Me­a­su­res
20 sep. 16
Het ge­za­men­lijk aan­bod van een com­pu­ter met voor­ge­ïn­stal­leer­de soft­wa­re...
Op 7 sep­tem­ber 2016 heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-310/15 (Vin­cent De­roo-Blan­quart/So­ny Eu­ro­pe Li­mi­ted) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de rechts­gel­dig­heid...
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
26 apr. 16
Geen merk­in­breuk door voor­ma­lig er­ken­de ga­ra­ge­hou­der bij in­ter­net­ad­ver­ten­ties...
Vo­ri­ge maand heeft het Hof van Jus­ti­tie van de EU (HJEU) in de zaak C-179/15 (Daim­ler/Egy­üd Ga­ra­ge) een in­te­res­san­te prak­ti­sche pre­ju­di­ci­ë­le vraag be­ant­woord over de aan­spra­ke­lijk­heid van voor­ma­li­ge...
September 2018
101 mar­ke­ting­vra­gen ju­ri­disch be­ant­woord (der­de edi­tie)
August 2018
Sum­mer of sports 2018
25 jun. 18
The risks of re­sel­ling tic­kets
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
24/05/2018
May 2018 News­let­ter
31/01/2018
Ja­nu­a­ry 2018 News­let­ter