Home / Juristen / Virginie Dor
De foto van Virginie Dor

Virginie Dor

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Italiaans

Virginie Dor heeft een licentiaatsdiploma in de rechten sinds 2002 en heeft een master in Europese en internationale studies, uitgereikt door de Europese instituten van Nice, Berlijn en Rome. Ze voegde zich bij het team voor publiekrecht bij CMS Brussels in 2004.

Virginie Dor is expert in publiekrecht en overheidsopdrachten. Ze is auteur en co-auteur van diverse publicaties en zes boeken over overheidsopdrachten. Ze geeft regelmatig seminaries (in het Engels, Frans en het Nederlands) over dit vakgebied. Ze is lid van het raad van bestuur van de vzw ESIMAP (studie-, diensten- en informatiecentrum op het vlak van overheidsopdrachten en verwante domeinen) en ook docent bij ESIMAP. In haar dagelijks werk staat zij zowel aanbestedende overheden als inschrijvers bij in het kader van gunningsprocedures en de uitvoering van overheidsopdrachten. Zij heeft tevens een uitgebreide proceservaring in dit domein.

Ten slotte werd Virginie voor de tweede keer benoemd tot expert in het kader van de Expertgroep bij de Europese Commissie op het vlak van overheidsopdrachten. Dit is een groep die als opdracht heeft de Commissie hoogstaande wettelijke, economische of technische adviezen te verstrekken en/of een praktische visie en specifieke deskundigheid te delen om zo de Europese Commissie te helpen bij het uitwerken van het beleid van de Unie op het vlak van overheidsopdrachten.

Meer Minder

"Virginie Dor [...] is praised by interviewees for providing 'hands-on, pragmatic advice to clients whose business she understands very quickly'."

Chambers Europe, 2018

"[Virginie Dor] knows public procurement very well, she is available and hard-working, [and they also praise her] very effective technical knowledge."

Feedback from a client - Chambers Europe, 2017

Relevante ervaring

 • Raadsvrouw van de RTBF voor hun complexe aanbestedingsopdrachten.
 • Raadsvrouw van Cliniques Universitaires Saint-Luc UCL Bruxelles voor de aankoop via concurrentiegerichte dialoog van het eerste EMR IT-systeem in België.
 • Raadsvrouw van de Nationale Loterij in het kader van het ontwerp, de organisatie, de opvolging en de onderhandeling van de overheidsopdracht met betrekking tot de hernieuwing van de gehele IT-structuur van de Nationale Loterij voor haar spelsysteem en haar netwerk van verkooppunten (opdrachtwaarde: € 200.000.000). Na intensieve onderhandelingen werden de  contracten gesloten zonder dat er beroep werd ingesteld
 • Raadsvrouw van Zetes in het kader van de procedure tot toekenning van de overheidsopdracht met betrekking tot het Belgisch paspoort, wat geleid heeft tot de toekenning van deze opdracht aan Zetes na een intensieve fase van verschillende uiterst procedures, in kortgeding en ten gronde
Meer Minder

Opleidingen

 • 2002 - Université Catholique de Louvain, UCL (Licenciaat in rechten)
 • 2003 - European Institute of Higher International Studies, Nice, France (Master European and International Studies)
 • 2003 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Lid van de Commission’s stakeholder expert group on public procurement
 • Bestuurder van de vzw ESIMAP (seminaries en opleidingen m.b.t. overheidsopdrachten)
 • Lid van de publiekrechtelijke commissie van de balie van Brussel
 • Organisator van het WILL programma (Women In Law and Leadership)
Meer Minder

Publicaties

 • « Le droit des marchés publics en Belgique - De l’article à la pratique – Liber amicorum Yves Cabuy », Larcier, 2019, 1226 p.
 • « Le DUME - bilan après 2 ans d’application : plus de difficultés pratiques pour les acteurs du terrain qu’une réelle simplification administrative », V. Dor en F. Verhoeven, Marchés et contrats publics, Kluwer, 2019/3, pp. 169-186
 • « Réforme du droit des entreprises et des sociétés – Points d’attention en matière de marchés publics », V. Dor en F. Verhoeven, Entr. et dr., 2019, pp. 215-228
 • « Exclusiviteit in hoofde van de opdrachtnemer – het openhousemodel en de rol van de exclusiviteit in de uitvoering van een opdracht », V. Dor en Y. Musschebroeck, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel en B. Wathelet (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2018-2019, Brussel, EBP Publishers, 2019, pp. 731-746
 • « Les marchés publics » (volumes 1 and 2), Guide juridique de l’entreprise, Traité théorique et pratique, V. Dor, F. Verhoeven, Titre III, Livres 41 et 41bis, 2ème éd., Brussel, Kluwer, 2018
 • « Het bewijs van de geschiktheid van de kandidaat of de inschrijver – De toepassing van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete verklaring op erewoord », V. Dor en Y. Musschebroeck, in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel et B. Demeulenaere (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten 2017-2018, Brussel, EBP Publishers, 2018.
 • « Overheidsopdrachten Code(x) Marchés publics, V. Dor en Y. Musschebroeck, Kluwer, 2017, 1240 p.
 • « L’Exception dite de “recherche et développement » dans le cadre des marchés publics », V. Dor en G. Possoz, Chronique des marchés publics 2016-2017, EBP, pp. 261-276 Chapitre relatif aux marchés publics, dans Traité de droit pharmaceutique, Kluwer, 2016, pp. 584 – 701.
 • « Commentaire article par article de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics », V. Dor, M. Vastmans, Kluwer, 2016, 648 p. Noot bij HvJ, C-538/13, 12 maart 2015, V. Dor, Y Musschebroek, e- Vigilo, Overheidsopdrachten & Overeenkomsten, 2015/3-4, pp. 345-355
 • « Le point sur la faculté d’utiliser la capacité d’un tiers dans le cadre de la sélection qualitative », V. Dor, Ch.-H. de La Vallée Poussin, Chronique des marchés publics 2015-2016, EBP, pp. 985-998.
 • « Les principes légaux – La Loi du 15 juin 2006 », in La commande publique, Kluwer, 2014, 305 p.
 • « La motivation, l’information et les recours – la loi du 17 juin 2013 », in La commande publique, Kluwer, 2014, 164 p.
 • « Le contentieux des marchés publics : quoi de neuf depuis la loi du 17 juin 2013 ? », met S. Ben Messaoud, F. Viseur (dir.), in Le droit des marchés publics à l’aune de la réforme du 1er juillet 2013, Larcier, 2014, pp. 549-579
 • « Le nouveau droit des marchés publics en Belgique, de l’article à la pratique »,Y. Cabuy, G. Dereau, V. Dor, P. Thiel & M. Vastmans, Larcier, 2013, 1.250 p.
 • « Les recours juridiques en matière de marchés publics – La directive 2007/66/CE et l’introduction d’un Livre II bis dans la loi du 24 décembre 1993 », met C. De Koninck, Kluwer, 2010, 324 p.
 • « Le nouveau régime des marchés publics - principales innovations introduites par les lois des 15 et 16 juin 2006 », met P. Thiel, Kluwer, 2007, 231 p.
 • « Het abnormale prijzenvraagstuk : een complexe oefening”, met Y. Musschebroeck in X, Jaarboek overheidsopdrachten 2014-2015– Chronique des marchés publics 2015, EBP, 2015, 22 p.
 • « Le standstill sous les seuils européens – application volontaire ou forcée ? », in X, Chronique des marchés publics 2012-2013, EBP, pp.761-776
 • « Commentaires des dispositions relatives à la motivation, à l’information et aux recours », Mercatus, Kluwer, 2011-2013, 211 p.
 • « L’intérêt des marchés publics – Examen de l’application des intérêts moratoires, compensatoires et de l’anatocisme en droit des marchés publics », met V. de Francquen in X, Chronique des marchés publics 2009- 2010, EBP, 2010,pp. 463-504
 • « Les marchés publics écologiques – Possibilités, contraintes, écueils », met V. de Francquen in X, Chronique des marchés publics 2009, EBP, pp. 713 - 742
 • « Le contentieux en matière d’attribution des marchés publics – Régime actuel et perspectives ouvertes par la loi du 16 juin 2006 », in X, Chronique des marchés publics, 2008, EBP, pp. 375-410
 • « Comment répondre à un cahier spécial des charges ? », Entreprendre, BECI, juni 2013, 2 pp. 14 et 15
 • « Hoe antwoorden op een bijzonder lastenboek?”, Dynamiek, BECI, juni 2013 pp. 14 et 15
 • « L’accord-cadre », met P. Thiel, in Bulletin juridique des contrats publics, buitengewoon mei 2007, pp. 17-21
 • « Aperçu du futur régime des marchés publics en Belgique », met P. Thiel, in Revue de droit communal, 2007/1, pp. 2-38
 • « Chronique de jurisprudence belge des marchés publics », met P. Thiel en P. Slegers, in Bulletin juridique des contrats publics, Paris, 2005, speciaal Belgisch nummer, pp. 35-61
Meer Minder

Docentschappen

Spreekster op internationale conferenties

 • 18/09/2019 : 3M Health Care Academy, Value based procurement, « Legal perspective: guidance on implementing the procurement change », Neuss, Allemagne
 • 17/06/2019: Public Procurement: Global Revolution IX, « The commitment of third parties », Nottingham, Royaume-Uni
 • 16/05/2019: MedTech Forum 2019, « New Horizons in Value Driven Procurement, will the EU accelerate change ? », Paris, France
 • 03/04/2019: Commission Stakeholder Expert Group on Public Procurement, Bucarest, Roumanie
 • 05/02/2019 : Healthcare Conference: Improving health and transforming health care delivery through innovative procurement, « Cross-border Procurement Legal Guideline », Copenhagen
 • 02/07/2018 : MedTech Forum, « MEAT value-based procurement : Procurement of Innovation and Innovative Solutions at EU level », Brussel
 • 24/01/2018 : MedTech Forum, « MEAT value-based procurement : protein for MedTech », Brussel
 • 15/11/2017: Nordic Public Procurement Conference: subcontracting and consortia in public procurement, Copenhagen
 • 23-24/05/2017: conference on public procurement (EN): award criteria and Life-cycle costing, Warshaw
 • 26/01/2017 : Speaker (with Sue Arrowsmith) at a conference on public procurements : « the modification of contracts according to the directive 2014/24 and the reference to third parties capacities », Bucharest
 • 22/03/2016 : Eucomed & Medtech Europe : « Value based procurement of medical devices », Vienna
 • 23/09/2015: Meat Public Procurements conference, Lisboa
 • 16/10/2014: Med Tech forum 2014: panel procurement for medical devices – workshop, Brussel

Docentschappen

 • van 2007 tot nu: Tal van opleidingen voor ESIMAP aan bedrijven en overheidsinstanties (+/- een tot twee halve dagen per maand). Focus op de nieuwe reglementering.
 • van 2012 tot nu: Tal van opleidingen voor de UVCW (Union des Villes et des Communes de Wallonie) (gemiddeld +/- een dag per maand).

2019

 • 26/11/2019 : Opleiding voor ESIMAP, « Exécution des marchés publics », Louvain-la-Neuve
 • 20/11/2019 : Spreekster voor de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (BECI), « Lire un cahier de charges et y répondre en pratique », Brussel
 • 19/11/2019 : Opleiding voor ESIMAP, « Information, motivation et contentieux », Louvain-la-Neuve
 • 15/11/2019: Spreekster voor Pharmacademy, « Public tendering in the pharma sector », Brussel
 • 05/11/2019 : Organisator met Johnson & Johnson van het seminarie « Value Based Procurement for medical devices », Brussel
 • 24/10/2019 : Spreekster voor National Tender Day, « Sous-traitance: les nouveaux risques, obligations et responsabilités pour les pouvoirs publics », Brussel
 • 23/09/2019 : Opleiding voor Commission communautaire française (COCOF) - Service public francophone bruxellois, « Les modes de passation et la préparation du marché », Brussel
 • 09-10/09/2019 : Opleiding voor de RTBF, « Introduction général aux marchés publics », Brussel
 • 11/06/2019: Opleiding voor ESIMAP, « Transparence, motivation, information et recours », Louvain-la-Neuve
 • 07/05/2019: Opleiding voor ESIMAP, « Procédure de passation », Brussel
 • 06/05/2019: Opleiding voor de RTBF, « L’exécution des marchés publics, règles spécifiques aux marchés de travaux », Brussel
 • 24/04/2019: Opleiding voor ESIMAP, « La sous-traitance et la co-traitance dans les marchés publics », Oostende
 • 04/04/2019: Opleiding voor de RTBF, « Analyse des offres et attribution », Brussel
 • 28/03/2019: Opleiding voor de RTBF, « Réglementation actuelle en matière de marchés publics, préparation du marché, modes de passation, sélection qualitative et choix des participants », Brussel
 • 19/03/2019: Opleiding voor ESIMAP, « L’exécution des marchés publics », Brussel
 • 12/03/2019: Opleiding voor ESIMAP, « Transparence, motivation, information, recours », Brussel
 • 28/02/2019 :  Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Modifications et incidents en cours d’exécution », Tubize
 • 22/02/2019 - 03/06/2019 : Spreekster voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , « Formation pour les collaborateurs de Bruxelles Mobilité : Marchés publics et concessions dans le cadre des nouvelles législations (5 modules van 3 uren) », Brussel
 • 07/02/2019 : Spreekster voor de Coca Cola Belgium-opleiding, « Opleiding Overheidsopdrachten », Brussel
 • 22/01/2019 : Spreekster voor de die Keure-opleiding, « Bouwen aan steden van de toekomst. Juridische vraagstukken voor Smart Cities », Brussel

2018

 • 04/12/2018 : Spreekster voor de UVCW-opleiding, « Motivation en matière de marchés publics », Namen
 • 26/11/2018 : Spreekster voor de UVCW-opleiding, « Procédure négociée », Namen
 • 20/11/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « L’exécution des marchés publics », Charleroi
 • 13/11/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Transparence, motivation, information, recours », Charleroi
 • 08/11/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Modifications et incidents en cours d'exécution », Louvain-la Neuve
 • 11/10/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Procédures de passation et préparation du marché (estimation, prospection et phase de sélection », voor de Aankoopcentrale van de Stad Brussel, Brussel
 • 03/10/2018 : Opleiding voor Bayer, « Public procurement in the lifescience sector », Brussel
 • 02/10/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Procédure de passation », Charleroi
 • 14/09/2018 : Spreekster voor Pharmacademy, « Public procurement in the pharma sector », Brussel
 • 05/09/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Exécution règles générales », voor de Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.), Angleur
 • 05/07/2018 : Opleiding voor Johnson & Johnson, « Marchés publics pour les hôpitaux », Huy
 • 02/07/2018 : Spreekster voor MedTech Forum, « MEAT value-based procurement : Procurement of Innovation and Innovative Solutions at EU level », Brussel
 • 19/06/2018 : Spreekster voor de CHIREC-opleiding, « Value Based Procurement », Brussel
 • 12/06/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « L’exécution des marchés publics », Genval
 • 07/06/2018 : Spreekster voor de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (BECI)-opleiding, « Répondre à un appel d’offre dans le secteur de la construction », Brussel
 • 28/05/2018: Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Module avancé - Passation des marchés publics » voor de Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.), Angleur
 • 14/05/2018 : Spreekster voor de UZ Gent-opleiding, « Overheidsopdrachten en Value Based Procurement / MEAT », Gent
 • 19/04/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Les nouveaux régimes en matière de procédure négociée », Spa
 • 20/03/2018 : Spreekster voor de UVCW-opleiding, « Clés pour comprendre les marchés publics », Wierde
 • 16/03/2018 : Spreekster bij de PharmAcademy, « Hospital tendering », Brussel
 • 13/03/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Exécution, règles générales, règles spécifiques pour fournitures et services », Brussel
 • 06/03/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Transparence, motivation, information, recours », Brussel
 • 01/03/2018 : Spreekster voor de Polisphère-opleiding, « Meilleur accès aux marchés publics pour les entreprises bruxelloises », Brussel
 • 06, 20 & 27/02/2018 : Spreekster voor de UVCW-opleiding, « Maîtriser la procédure négociée », Bouge
 • 30/01/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, voor de Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, Angleur
 • 24/01/2018 : Spreekster bij de MedTech Forum, « MEAT value-based procurement : protein for MedTech », Brussel
 • 23/01/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Les procédures de passation », Brussel
 • 15/01/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « La sélection qualitative et la rédaction des documents du marché », voor Technofutur TIC, Gosselies
 • 09/01/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Recyclage nouvelle règlementation », voor Multitel, Mons

2017

 • 30/11/2017 : Spreekster voor de UVCW-opleiding, « Clés pour comprendre les marchés publics », Courrière
 • 27/11/2017 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Évolutions récentes des procédures négociées », pour le SPF Finances, Brussel
 • 21/11/2017 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Recyclage nouvelle réglementation », Wavre
 • 17/11/2017 : Spreekster voor de AZ Groeninge-opleiding, « Overheidsopdrachten en Best Value Procurement », Kortrijk
 • 13/11/2017 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Présentation des aspects nouveaux liés aux procédures de passation, Marchés de services spécifiques (formations): particularités et nouveautés, Focus sur la procédure de l’accord-cadre » voor Technofutur TIC, Gosselies
 • 09/11/2017 : Spreekster bij de EBP annual meeting « ICT Tender Day : L’impact de la nouvelle loi des marchés publics sur les marchés informatiques et du secteur du TIC », Brussel
 • 08/11/2017 : Spreekster voor de Amlin-opleiding, « Overheidsopdrachten », Brussel
 • 06 & 27/10/2017 : Spreekster voor de AAU-opleiding, « Marchés publics », Brussel
 • 26/10/2017 : Spreekster voor de ASSIAPS-opleiding, « Réforme de la législation relative aux marchés publics », Grand-Bigard
 • 04 & 11/10/2017 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Recyclage sur la nouvelle réglementation » voor de RTBF, Brussel
 • 26/09/2017 : Spreekster voor de UVCW-opleiding, « Clés pour comprendre les marchés publics », Courrière
 •  21/09/2017 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Recyclage sur les règles générales d’exécution », Genval
 • 19/09/2017 : Spreekster voor de Agoria-opleiding, « Marchés publics : le nouveau cadre » (FR), Brussel
 • 18/09/2017 : Spreekster voor de Agoria-opleiding, « Overheidsopdrachten : het nieuw kader » (NL), Gent
 • 23/08/2017 : Spreekster voor de Nestlé-opleiding, « Marchés publics », Brussel
 • 04/07/2017 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Recyclage sur la nouvelle réglementation » for the AIDE, Tilleur
 • 21/06/2017 : Spreekster bij de « Public procurement training : Value based procurement for medical devices » (NL/FR), Brussel
 • 15/06/2017: opleiding van een halve dag voor de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (BECI): « Comment répondre aux marches publics ? », Brussel
 • 06/06/2017: opleiding van een halve dag voor ESIMAP over de motivatie, informatie en rechtsmiddelen volgens de wet van 16 februari 2017, opdrachten voor specifieke diensten en speciale sectoren
 • 06/05/2017 & 06/06/2017: opleidingen van 4 uur (één in het NL en één in het Frans) bij ASTRID over de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten van 2017 (procedures, UEA, dematerialisering, uitvoering van opdrachten)
 • 23-24/05/2017: conferentie over overheidsopdrachten in Warschau (EN): de gunningscriteria en de levenscycluskosten
 • 11/05/2017: Spreekster bij de conferentie « Achats durables et responsables en Belgique » Défis et tendances 2017 georganiseerd door het Federaal Instituut Voor Duurzame Ontwikkeling
 • 27 & 28/04/2017 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, «Recyclage 2017 : Les procédures de passation – Des procédures « classiques » au partenariat d’innovation. Les obligations du pouvoir adjudicateur en matière de transparence (nouvelle loi de 2017) », Durbuy
 • 23/03/2017 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Les évolutions en procédures négociées : comment négocier demain ? », Genval 21/03/2017 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Exécution Règles communes », Brussel
 • 15/03/2017 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Motivation et recours », Brussel
 • 23/02/2017 : Esimap-opleiding voor het stad La Louvière, over verantwoordelijke overheidsopdrachten, La Louvière
 • 16/02/2017 : Eendaagse opleiding voor UVCW: « le déroulement des négociations selon le régime actuel et selon la nouvelle loi »
 • 09/02/2017: Eendaagse opleiding voor UVCW: « la procédure négociée selon le régime actuel et selon la nouvelle loi »
 • 26/01/2017 : Spreekster conferentie over overheidsopdrachten (met Sue Arrowsmith): « about the modification of contracts according to the directive 2014/24 and the reference to third parties capacities », Bucharest
 • 24/01/2017 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, module « base 1 » : « les grands principes des marchés publics »
 • 23/01/2017 : Opleiding AZ Damiaan Oostende (overheidsopdrachten in de zorgsector)
 • 16/01/2017 : Opleiding AZ Damiaan Oostende (overheidsopdrachten in de zorgsector)

2016

 • 15/12/2016 : Spreekster voor de BIM-opleiding, « Procédures négociées », Brussel
 • 13/12/2016 : Spreekster voor de Infrabel-opleiding, « Overheidsopdrachten en maatschappelijk verantwoorde aankopen », Brussel
 • 08/12/2016 : Spreekster voor de BIM-opleiding, « Introduction générale aux marchés publics », Brussel
 • 06/12/2016 : Spreekster voor de Infrabel-opleiding, « Les marchés publics responsables », Brussel
 • 22/11/2016 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Exécution », Namen
 • 15/11/2016 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Motivation information et recours », Namen
 • 24/10/2016 : Spreekster voor de Esimap-opleiding voor AIDE, « L'accord- cadre dans les marchés informatiques », Sint Niklaas
 • 20/10/2016 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Les évolutions récentes de la procédure négociée », Brussel
 • 17/10/2016 : Spreekster voor de Esimap-opleiding voor AIDE, « Marchés publics informatiques », Sint Niklaas
 • 14/10/2016 : Spreekster voor M&D-opleiding, « De nieuwe overheidsopdrachtenwet », Leuven
 • 13/10/2016 : Spreekster voor de Infrabel-opleiding, « Overheidsopdrachten en maatschappelijk verantwoorde aankopen», Brussel
 • 06/10/2016 : Spreekster voor de Infrabel-opleiding, « Les marchés publics responsables », Brussel
 • 04/10/2016 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, FOD Financiën « Recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak inzake overheidsopdrachten », Brussel
 • 28/09/2016 : Spreekster voor de M&D-opleiding, « De nieuwe overheidsopdrachtenwet », Gent
 • 22/09/2016 : Spreekster voor de Infrabel-opleiding, « Marchés publics et CSR », Brussel
 • 27/06/2016: Spreekster voor de Esimap-opleiding, “Suivi et modifications en exécution”, Brussel
 • 14/06/2016: Spreekster voor de Esimap-opleiding, “Les dispositions générales et les dispositions communes à tous les marchés en matière d’exécution”, Genval
 • 13/06/2016: Spreekster voor de UVCW-opleiding, “Clés pour comprendre les marchés publics”, Namen
 • 09/06/2016: Spreekster voor de Infrabel-opleiding, “Maatschappelijk verantwoorde overheids-opdrachten”, Brussel
 • 23/05/2016: Spreekster voor de Esipmap-opleiding, “Régularité des offres et problématique du prix”, Angleur
 • 09 & 13/05/2016: Spreekster voor de UVCW-opleiding, “La motivation en matière de marchés publics”, ISPPC, Montigny-le-Tilleul
 • 20/04/2016 : Spreekster voor de CMS Public procurement forum « New initiatives of the European Commission in public procurement », London
 • 19/04/2016 : Spreekster voor de WILL seminarie « Leadership for woman in law firms », Brussel
 • 19/04/2016 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Les grands principes des marchés publics », Genval
 • 18/04/2016 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, Ville de La Louvière, « Contentieux », La Louvière
 • 13/04/2016: Spreekster voor de BECI seminarie, “Les marchés publics et PPP dans le secteur des logements sociaux à Bruxelles”
 • 12/04/2016 : Spreekster voor de Infrabel-opleiding, « Maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten », Brussel
 • 24/03/2016 : Spreekster voor de Infrabel-opleiding, « Les marchés publics socialement responsables », Brussel
 • 22/03/2016 : Spreekster voor Eucomed & Medtech Europe : « Value based procurement of medical devices », Vienne
 • 17/03/2016: Spreekster voor de Esimap-opleiding, “Les procédures de passation – procédure négociée directe avec publication préalable et procédure négociée sans publication préalable (articles 41 et 42)”, Brugge
 • 16/03/2016: Spreekster voor de Esimap-opleiding, “Les procédures de passation – procédures ouvertes, procédure concurrentielle avec négociation, partenariat d’innovation (articles 35 à 40)”, Brugge
 • 15/03/2016: Spreekster voor de Esimap-opleiding, “Les dispositions générales et les dispositions communes à tous les marchés en matière d’exécution”, Brussel

2015

 • 19/11/2015: Spreekster voor de Confocus-opleiding, “Nieuwe richtlijn inzake Overheidsopdrachten en gevolgen voor de farmasector”, in Berchem (Antwerpen)
 • 17/11/2015: Spreekster voor de Esimap-opleiding, “Exécution : dispositions générales – dispositions spécifiques fournitures et services”, Wépion 28/09/2015: Spreekster voor de UVCW-opleiding, “La motivation formelle des actes administratifs en matière de marchés publics”, Namen 23/09/2015: Spreekster voor de Meat Public Procurements-conferentie, Lissabon
 • 16/06/2015: Spreekster voor de Esimap-opleiding, “Exécution règles générales”
 • 04/06/2015: Spreekster voor de opleiding georganiseerd door de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), Aarlen
 • 29/05/2015: Spreekster op het congres van avocats.be; “L’avocat au féminin”
 • 28/05/2015: Spreekster tijdens de speciale dag van Esimap in het Château du Lac van Genval over “De vergoeding en de transactie in het kader van overheidsopdrachten”
 • 28/04/2015: Spreekster voor de Esimap-opleiding: “Principes des marchés publics, définition, champ d’application”, Brussel
 • 27/03/2015: Spreekster voor de ESIMAP-opleiding (1 dag) in Durbuy, die specifiek gewijd was aan overheidsopdrachten voor dienstverlening 13/03/2015: Spreekster voor het BIM over de procedure die onderhandeld werd op het vlak van overheidsopdrachten
 • 12/03/2015: Spreekster op het colloquium ter gelegenheid van de 20e verjaardag van ESIMAP met Melchior Wathelet (senior) en Eric Thiebaut (eerste auditeur bij de Raad van State)
 • 10/03/2015: Opleiding voor artsen op verzoek van Johnson & Johnson in Luik (kennismaking met overheidsopdrachten waarmee ziekenhuizen sinds kort geconfronteerd worden). (avond) Spreekster voor de Esimap-opleiding “La motivation, l’information et les recours en matière de marchés publics” (ochtend)
 • 05/03/2015: Spreekster voor het BIM over de procedures van overheidsopdrachten
 • 26/02/2015: Spreekster voor de opleiding georganiseerd door de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW)
 • 03/02/2015: Spreekster voor de Esimap-opleiding “Les modes particuliers de passation des marchés publics”
 • 03/02/2015: Spreekster voor de opleiding van Janssen-Cilag “Tender procedures for medicines”

2014

 • 18/12/2014: RTBF-opleiding: “Introduction Générale aux marches publics” op de RTBF (ochtend) Opleiding Johnson & Johnson: “Vaatchirurgen”, Kontich (avond)
 • 04/12/2014: Infrabel-opleiding: overheidsopdrachten en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven (volledige dag)
 • 27/11/2014: Basisopleiding over overheidsopdrachten aan chirurgen voor Johnson & Johnson, Genk (avond)
 • 18/11/2014: Spreekster voor de Esimap-opleiding: “Motivation, information et recours” - basiscylus – module 7, Brussel (volledige dag)
 • 14/11/2014: IFE-seminarie : “Samenwerking tussen artsen en ziekenhuizen”, Antwerpen (ochtend)
 • 13/11/2014: Spreekster voor de Esimap-opleiding: “La problématique du prix”, Gembloux (ochtend)
 • 04/11/2014: Spreekster voor het GTI-colloquium (groep belanghebbenden bij overheidsopdrachten van de plaatselijke overheden te Brussel): “L’indemnisation et le règlement à l’amiable dans les marches publics” (namiddag)
 • 16/10/2014: Spreekster op het Med Tech-forum 2014: “Panel procurement for medical devices” – workshop, Brussel
 • 07/10/2014: Spreekster voor de Esimap-opleiding: “Modes de passation”, basiscylus – module 3, Brussel
 • 03/10/2014: Spreekster voor de BIM-opleiding, – Module 2: procedures onderhandeld in het BIM (ochtend)
 • 02/10/2014: Opleiding rond overheidsopdrachten bij Eeckman (verzekeringsmaatschappij voor de kunstwereld)
 • 30/09/2014: Opleiding van de Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW), Wierde (volledige dag)
 • 25/09/2014: Lifescan-opleiding, Luik (middagpauze)
 • 24/09/2014: Johnson & Johnson-meeting: “Services in kader van tenders BNL”, Diegem (avond)
 • 18/09/2014: Opleiding Johnson & Johnson “Terugbetalingen en overheidsopdrachten: rol als chirurg”, Kontich (avond)
 • 17/09/2014: “Lifescan sales meeting tenders”, Leiden (Nederland) (volledige dag)
 • 16/09/2014: Spreekster opleiding van het BIM – 1e module (volledige ochtend) “Qu’est-ce qu’un marché public? – La Structure de la réglementation en vigueur pour le régime dit des ' secteurs classiques ', …”
 • 10/07/2014: Opleiding Public tenders (EDF Luminus)
 • 20/06/2014: Spreekster voor de IFE-opleiding: “Marchés publics santé”, Antwerpen (1/2 dag)
 • 12/06/2014: Spreekster Esimap-opleiding “Healthcare”, Brussel (volledige dag)
 • 10/06/2014: Spreekster voor de Esimap-opleiding: “Contentieux”, Namen (ochtend + middagpauze)
 • 05/06/2014: Spreekster Ordiges-opleiding : motivatie, informatie, middelen, Namen (ochtend + middagpauze)
 • 21/05/2014: Spreekster bij het team voor overheidsopdrachten: lancering van het boek te Brussel (namiddag): motivatie, informatie, middelen 13/05/2014: Spreekster Esimap-opleiding “Modes de passation des marchés publics”, Namen (middagpauze en namiddag)
 • 06/05/2014: Spreekster – Johnson & Johnson-opleiding, Leuven (avond) 29/04/2014: Spreekster – Johnson & Johnson-opleiding, Eigenbrakel (avond)
 • 24/04/2014: Spreekster - Johnson & Johnson-opleiding, Sint-Martens- Latem (avond)
 • 28/03/2014: Spreekster opleiding “Réclamations et requêtes contre l’adjudicataire, mise en situation, jeu de rôles”, Durbuy, georganiseerd door Esimap (volledige dag)
 • 27/03/2014: Spreekster opleiding “Gestion des modifications du contrat, les réclamations et requête contre le pouvoir adjudicateur”, Durbuy, georganiseerd door Esimap (namiddag en avond)
 • 20/03/2014: Spreekster colloquium “Le Droit des marchés publics à l’aune de la réforme du 1er juillet 2013”, georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie, Brussel (namiddag)
 • 13/03/2014: Spreekster colloquium “Le Droit des marchés publics à l’aune de la réforme du 1er juillet 2013”, georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie, Brussel (namiddag)
 • 11/03/2014: Spreekster van een cyclus voor basisopleiding – Basismodule 7: “Motivation, recours, contentieux”, Brussel
 • 27/02/2014: Spreekster Eiffage Bénélux-opleiding, Brussel (1/2 dag) 25/02/2014: Spreekster opleiding “Marchés publics hospitaliers”, Antwerpen (1/2 dag)
 • 04/02/2014: Spreekster opleiding van de Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW) (1/2 dag)
 • 09/01/2014: Spreekster voor de Esimap SPW-opleiding: “Exécution”, Namen (1/2 dag)

2013

 • 2013: Opleiding bij EDF-LUMINUS over de nieuwe reglementering betreffende overheidsopdrachten
 • 2013: Opleiding rond de nieuwe reglementering betreffende overheidsopdrachten bij TECHNOFUTURTIC: focus op de IT- en opleidingsmarkten
 • 2013: Opleiding voor de stad Luik: toekenning en uitvoering van overheidsopdrachten
 • 2013: Opleiding voor ETNIC: de nieuwe overdrachtswijzen
 • 2013: Opleiding voor de RTBF: uitvoering van overheidsopdrachten 2013: Lesgeefster voor GTI: groepering van gemeenten, OCMW's en Brusselse politiezones
 • 2013: Opleiding voor de Waalse huisvestingsmaatschappij: Uitvoering van overheidsopdrachten; opleidingen voor directeuren van sociale huisvesting: “La foire aux questions en marchés publics”
 • 2013: Spreekster voor de National Tender Day van EBP (“Le standstill sous les seuils européens”)
 • 2013: Spreeksters tijdens het ESIMAP-colloquium, georganiseerd door Larcier in het Paleis voor academiën: motivatie, informatie, middelen: maar natuurlijk is er verandering!
 • 2011: Spreekster tijdens de National Contruction Day van EBP (“L'Agréation des entrepreneurs”)
 • 2007-2010: Seminaries voor EBP over “Le contentieux en matière de marchés publics”, in samenwerking met S. Wauthier
 • 2009: Reeks seminaries, gegeven voor Kluwer in het kader van de opleiding “Overheidsopdrachten van A tot Z”
 • Okt. 2008 – okt. 2009: Spreekster tijdens de National Tender Day, georganiseerd door EBP
 • April 2008: Spreekster tijdens het colloquium: “Chronique des marchés publics 2008”, georganiseerd door EBP (recente ontwikkelingen op het vlak van geschillen)
 • Februari 2007: Seminarie in de SPGE over de nieuwe wetten rond overheidsopdrachten
 • Februari 2006: Seminarie in het Nederlands over “Middelen op het vlak van overheidsopdrachten”, gegeven in het kader van de GSOB (Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur)-opleiding, Brussel
Meer Minder
13/08/2015
Vir­gi­nie Dor be­noemd als des­kun­di­ge in over­heidsop-drach­ten...
Com­men­tai­re ar­ti­cle par ar­ti­cle de la loi du 17 juin...

Feed

Toon alleen
Nov 2019
CMS Pu­blic Pro­cure­ment Tool­box of Re­me­dies
Tool­box of re­me­dies in pu­blic award pro­ce­du­res avai­la­ble...
15 jun. 18
In­schrij­vers moe­ten het UEA voor­leg­gen op het mo­ment van de in­die­ning...
De Raad van Sta­te heeft in twee re­cen­te ar­res­ten haar licht la­ten schij­nen over het lot van of­fer­tes, die niet ver­ge­zeld wa­ren van een Uni­form Eu­ro­pees Aan­be­ste­dings­do­cu­ment (hier­na: het “UEA”), waar­mee...
12/07/2019
De lo­ka­le over­he­den in het Waal­se Ge­west heb­ben tot...
04 okt. 17
Toe­pas­se­lij­ke drem­pel voor de plicht om de ver­de­ling van de op­dracht...
Ar­ti­kel 58 van de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten legt aan al­le aan­be­ste­den­de over­he­den op om de ver­de­ling van de op­dracht in per­ce­len te over­we­gen, en in ge­val zij be­slui­ten niet in per­ce­len...
10/07/2019
Im­pact van de her­vor­ming van het on­der­ne­mings- en ven­noot­schaps­recht...
03 okt. 17
Keu­ze van cri­te­ria in­za­ke eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le draag­kracht, een...
In zijn ar­rest van 13 ju­li 2017, in zaak C-76/16, Ing­steel en Me­trostav, heeft het Hof van Jus­ti­tie van de Eu­ro­pe­se Unie be­ves­tigd dat de aan­be­ste­den­de over­he­den een "ta­me­lijk rui­me vrij­heid" heb­ben bij...
11/01/2019
VIR­GI­NIE DOR HER­BE­NOEMD ALS DES­KUN­DI­GE IN OVER­HEIDSOP-DRACH­TEN...
02 mei 17
Nieu­wig­he­den in­za­ke uit­slui­tings­gron­den: cor­ri­ge­ren­de maat­re­ge­len
De nieu­we wet­ge­ving in­za­ke over­heids­op­drach­ten (die naar al­le waar­schijn­lijk­heid op 30 ju­ni 2017 in wer­king zal tre­den) be­vat een be­lang­rij­ke nieu­wig­heid met be­trek­king tot de se­lec­tie van kan­di­da­ten...
20/11/2017
Mar­chés pu­blics co­deX over­heids­op­drach­ten
05 apr. 17
De wet tot wij­zi­ging van de wet rechts­be­scher­ming is ge­pu­bli­ceerd
De wet van 16 fe­bru­a­ri 2017 tot wij­zi­ging van de wet van 17 ju­ni 2013 be­tref­fen­de de mo­ti­ve­ring, de in­for­ma­tie en de rechts­mid­de­len in­za­ke over­heids­op­drach­ten en be­paal­de op­drach­ten voor wer­ken, le­ve­rin­gen...
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
03 apr. 17
Im­mi­nen­te, maar pro­gres­sie­ve, in­wer­king­tre­ding van de nieu­we re­gle­men­te­ring...
Vol­gens het laatst be­schik­baar ont­werp van het nieuw ko­nink­lijk be­sluit voor de plaat­sing van over­heids­op­drach­ten in klas­sie­ke sec­to­ren (op 29 maart 2017) zou de wet van 17 ju­ni 2016 in­za­ke over­heids­op­drach­ten...