Home / Advocaten / Virginie Dor
Portret vanVirginie Dor

Virginie Dor

Partner
Hoofd van de wereldwijde groep Overheidsopdrachten van CMS

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels, Italiaans

Virginie Dor staat sinds 2015 aan het hoofd van de afdeling publiek recht van CMS België. Door de jaren heen, heeft zij zich gespecialiseerd in de juridische ondersteuning van grootschalige overheidsprojecten (overheidsopdrachten, PPS, concessies). Sinds oktober 2022 staat ze aan het hoofd van de wereldwijde praktijk inzake overheidsopdrachten van CMS.

In haar dagelijks werk staat zij overheidsinstanties en ondernemingen bij in de aanbesteding en uitvoering van overheidsprojecten.

Virginie adviseert aanbestedende overheden en ondernemingen in alle sectoren, zowel wat betreft advies als in geschillen. Zij heeft een sterke expertise ontwikkeld in de ondersteuning van complexe projecten in de bouw-, energie- en healthcaresector.

Virginie behandelt dossiers en pleit in het Frans, het Nederlands en het Engels, voor nationale en internationale rechtbanken.

Zij is auteur en medeauteur van diverse publicaties en boeken over het recht inzake overheidsopdrachten. Zij geeft regelmatig opleidingen en seminaries in dit domein (in het Frans, Nederlands en Engels). Zij is lid van de raad van bestuur van de vzw ESIMAP (Centre d'études, de services et d'information en matière de marchés publics et domaines connexes) en is docente voor deze organisatie.

Virginie is voor de tweede keer benoemd als expert in de deskundigengroep inzake overheidsopdrachten van de Europese Commissie. Dit is een groep die tot taak heeft de Commissie juridisch, economisch of technisch advies van hoge kwaliteit te verstrekken en/of praktische visie en specifieke deskundigheid te delen om de Europese Commissie bij te staan bij de ontwikkeling van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten.

Tenslotte is Virginie ook lid van de raad van bestuur van WILL (Women in Law and Leadership) waar ze al bijna 10 jaar actief betrokken is bij de opleiding en coaching van jonge vrouwelijke juristen.

Meer Minder

"Virginie Dor has mastered public procurement law and provides very clear advice, always seeking the best solution for the client."

Chambers Europe, 2023

Relevante ervaring

 • Bijstand aan Moderna bij de indiening van haar offerte en de contractonderhandelingen in het kader van de door de Europese Commissie georganiseerde aanbesteding voor COVID-19-vaccins.
 • Raadsvrouw van de RTBF voor hun complexe aanbestedingsopdrachten.
 • Raadsvrouw van het grootste universitaire ziekenhuis in België voor de aankoop van het eerste EMR IT-systeem in België, via concurrentiegerichte dialoog, alsook bijstand in het project van de volledige heropbouw van het ziekenhuis.
 • Raadsvrouw van de Nationale Loterij in het kader van het ontwerp, de organisatie, de opvolging en de onderhandeling van de overheidsopdracht met betrekking tot de hernieuwing van de IT-structuur van de Nationale Loterij voor haar spelsysteem en haar netwerk van verkooppunten.
 • Raadsvrouw van één van de grootste energieproducenten in België inzake alle vragen met betrekking tot de organisatie en de gunning van overheidsopdrachten.
 • Raadsvrouw van verschillende belangrijke spelers in de medische sector in het kader van hun deelname aan overheidsopdrachten voor geneesmiddelen of medische hulpmiddelen.
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

 • Lid van de 'Commission’s stakeholder expert group on public procurement'
 • Bestuurder van de vzw ESIMAP (seminaries en opleidingen m.b.t. overheidsopdrachten)
 • Specialiste in publiek en administratief recht (Balie van Brussel)
 • Lid van de Belgische publiekrechtelijke commissie 
 • Organisator van het WILL programma (Women In Law and Leadership)
Meer Minder

Publicaties

Boeken over overheidsopdrachten

 • V. DOR, « La motivation, l’information et les voies de recours en matière de marchés publics », Kluwer, 2020.
 • V. DOR, « Le droit des marchés publics en Belgique - De l’article à la pratique – Liber amicorum Yves Cabuy », Larcier, 2019, 1226 p.
 • V. DOR & F. VERHOEVEN, « Les marchés publics » (volumes 1 and 2), Guide juridique de l’entreprise, Traité théorique et pratique », Titre III, Livres 41 et 41bis, 2ème éd., Brussel, Kluwer, 2018, 150 p.
 • V. DOR & Y. MUSSCHEBROECK, « Overheidsopdrachten Code(x) Marchés publics, Kluwer, 2017, 1240 p.
 • V. DOR, « Chapter : Les marchés publics », in, X, Traité de droit pharmaceutique, Kluwer, 2016, pp. 584-701.
 • V. DOR & M. VASTMANS « Commentaire article par article de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics», Kluwer, 2016, 648 p.

Artikelen over overheidsopdrachten 

 • V. DOR & F. VERHOEVEN, « Arrêt de la Cour de justice du 14 mai 2020 (C-263/19) : adjudicataires, soyez vigilants aux modifications irrégulières du marché en cours d'exécution ! », Entr. et dr., 2020/3, pp. 299-316
 • V. DOR & F. VERHOEVEN, « La notion de conflit d’intérêts en matière de marchés publics : zoom sur l’évolution de la notion et sur les nouveautés dans la nouvelle réglementation de 2016 », Chronique des Marchés Publics 2019-2020, Brussel, EBP Publishers, pp. 841-878
 • V. DOR & F. VERHOEVEN, « Le DUME - bilan après 2 ans d’application : plus de difficultés pratiques pour les acteurs du terrain qu’une réelle simplification administrative », Marchés et contrats publics, Kluwer, 2019/3, pp. 169-186
 • V. DOR & F. VERHOEVEN, « Réforme du droit des entreprises et des sociétés – Points d’attention en matière de marchés publics », Entr. et dr., 2019, pp. 215-228
 • V. DOR & Y. MUSSCHEBROECK, « Exclusiviteit in hoofde van de opdrachtnemer – het openhousemodel en de rol van de exclusiviteit in de uitvoering van een opdracht », Jaarboek overheidsopdrachten 2018-2019, Brussel, EBP Publishers, pp. 731-746
 • V. DOR & Y. MUSSCHEBROECK, « Het bewijs van de geschiktheid van de kandidaat of de inschrijver – De toepassing van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en de impliciete verklaring op erewoord », Jaarboek overheidsopdrachten 2017-2018, Brussel, EBP Publishers, pp. 447-466
 • V. DOR & G. POSSOZ « L’Exception dite de “recherche et développement“ dans le cadre des marchés publics », Chronique des marchés publics 2016-2017, Brussel, EBP Publishers, pp. 539-554
Meer Minder

Conferenties

Spreekster op internationale conferenties

 • 15/11/2021 : European Commission, Stakeholder event, The directive on concession contracts (2014/23/EU), Review of the functioning of the Directive and assessment of the water exclusion, Panel discussion « Adoption of the Concessions Directive – what are the key takeaways from the first years ? », (online sessie)
 • 23/09/2021 : EURIPHI & MedTech Europe, « EURIPHI results : what's in it for the medical technology industry ? », (online sessie)
 • 15/09/2021 : Value-Based Procurement, (MEAT) VBP Training session for buyers and suppliers, « What to take into consideration from a legal perspective when applying VBP in (public) tenders », (online sessie)
 • 01/12/2020 : 2nd European Value-Based Procurement Conference, « Transition from transactional relationships towards value-based partnerships », Brussel (online sessie)
 • 30/11/2020 : Comundi, Grand forum des Marchés publics 2020, « Quelles adaptations des règles européennes dans un contexte exceptionnel et quelles priorités d’amélioration du droit européen de la commande publique », Parijs (online sessie)
 • 16/06/2020 : Value-Based Procurement (Partnering for patient-centric, sustainable health care) : Thematic Seminar on Value-Based Agreements, « Further populating the Value-Based agreements taxonomy - the legal perspective » (online sessie)
 • 10/03/2020 : European wide Innovation Procurement in Health and Care (EURIPHI) International Roundtable, « What are the opportunities and challenges of cross-border joint procurement? The experience of procurers, suppliers and legal experts. », Brussel
 • 12/12/2019 : 1st European Value-Based Procurement Conference : A new paradigm in Health Care, "How can legislation promote innovation procurement", Brussel
 • 18/09/2019 : 3M Health Care Academy, Value based procurement, « Legal perspective: guidance on implementing the procurement change », Neuss, Duitsland
 • 17/06/2019 : Public Procurement: Global Revolution IX, « The commitment of third parties », Nottingham, Verenigd Koninkrijk
 • 16/05/2019 : MedTech Forum 2019, « New Horizons in Value Driven Procurement, will the EU accelerate change ? », Parijs, Frankrijk
 • 03/04/2019 : Commission Stakeholder Expert Group on Public Procurement, Boekarest, Roemenië
 • 05/02/2019 : Healthcare Conference: Improving health and transforming health care delivery through innovative procurement, « Cross-border Procurement Legal Guideline », Copenhagen, Denemarken
 • 02/07/2018 : MedTech Forum, « MEAT value-based procurement : Procurement of Innovation and Innovative Solutions at EU level », Brussel
 • 24/01/2018 : MedTech Forum, « MEAT value-based procurement : protein for MedTech », Brussel
 • 15/11/2017 : Nordic Public Procurement Conference: subcontracting and consortia in public procurement, Copenhagen, Denemarken
 • 23-24/05/2017 : Conference on public procurement (EN): award criteria and Life-cycle costing, Warshaw, Polen
 • 26/01/2017 : Speaker (with Sue Arrowsmith) at a conference on public procurements : « the modification of contracts according to the directive 2014/24 and the reference to third parties capacities », Boekarest, Roemenië

Spreeksters op nationale conferenties

 • 27/10/2022 : National Tender Day, « Le grand Quiz du National Tender Day », Brussel
 • 10/02/2022 : Colloque de la revue Marchés et Contrats publics (Larcier) : « Les recours juridictionnels contre des décisions d’arrêt d’une procédure de marché »
 • 28/10/2021 : National Tender Day, « Les spécifications sur les marques, l'innovation et leur impact sur la phase d'attribution et de mise en œuvre », Brussel
 • 30/09/2021 : Belgian of Hospital Manager@Salon Soins & Sante, « Changing to Value Based Procurement Practices : A revolution in mind and evolution in practice », Namen
 • 19/11/2020 : Conférence du jeune barreau de Bruxelles, « Ces opérations immobilières qui ne sont pas des marchés publics »
 • 24/09/2020 : Jaarlijks EBP congres, « ICT Day 2020 - La journée consacrée aux évolutions digitales : Les particularités de la réglementation relative aux marchés publics en matière de communications électroniques, de radiodiffusion et de médias audiovisuels. A l’ère du digital, du mobile, du numérique et des nouvelles formes de communication, comment interpréter les exceptions prévues par la réglementation ? », Brussel
 • 24/10/2019 : National Tender Day, « Sous-traitance: les nouveaux risques, obligations et responsabilités pour les pouvoirs publics », Brussel
 • 22/01/2019 : die Keure-opleiding, « Bouwen aan steden van de toekomst. Juridische vraagstukken voor Smart Cities », Brussel

Docentschappen

 • van 2012 tot nu: Tal van opleidingen voor de UVCW (Union des Villes et des Communes de Wallonie) (gemiddeld +/- 1 dag per maand).
 • van 2007 tot nu: Tal van opleidingen voor ESIMAP aan bedrijven en overheidsinstanties (+/- 1 tot twee halve dagen per maand). Focus op de nieuwe reglementering.

2023

 • 21/03/2023 : Opleiding voor ESIMAP, « Exécution – dispositions communes », Brussel
 • 20/03/2023 : Opleiding voor een leverancier van medische apparatuur, « Training on tenders », Waver
 • 13/03/2023 : Opleiding voor ESIMAP – intra Louis De Waele, « Marchés publics des travaux », Brussel
 • 13/02/2023 : Opleiding voor een leverancier van medische apparatuur, « Training on tenders », Huldenberg

2022

 • 01/12/2022 : Opleiding voor ESIMAP, « Exécution des marchés – dispositions communes », Charleroi
 • 24/11/2022 : Opleiding voor ESIMAP – intra SNCB, « Incidents en cours d’exécution », Brussel
 • 22/11/2022 : Opleiding voor ESIMAP, « Motivation et contentieux », Charleroi
 • 08/11/2022 : Opleiding voor ESIMAP, « Les incidents et modifications de marchés spécifiques – application aux cas d’actualité et moyens d’action de l’adjudicateur », Brussel
 • 26/10/2022 : Opleiding voor Pharma.be, « The basics of public procurement in the pharma sector. The new landscape of public procurement in the pharma sector: practical examples of legal challenges and innovation », Brussel
 • 07/10/2022 : Opleiding voor ESIMAP, « La gestion d’un accord-cadre en fournitures et services », Spa
 • 13/09/2022 : Opleiding voor een leverancier van medische apparatuur, « Tender Training for the Sales Team », Brugelette
 • 20/06/2022 : Opleiding voor een leverancier van medische apparatuur, « Practical training on tenders », Waver
 • 14/06/2022 : Opleiding voor ESIMAP, « Exécution des marchés », Genval
 • 07/06/2022 : Opleiding voor ESIMAP, « Motivation et contentieux », Genval
 • 02/06/2022 : Opleiding voor ESIMAP, « Les modifications de marché et clauses de réexamen spécifiques aux marchés de travaux », Louvain-la-Neuve
 • 13/05/2022 : Opleiding voor ESIMAP – Intra Commune La Louvière, « Les procédures négociées et la négociation », La Louvière
 • 09/05/2022 : Opleiding voor ESIMAP – Intra Commune d’Evere, « De uitvoering van overheidsopdrachten van werken », Brussel
 • 27/04/2022 Opleiding voor een farmaceutische onderneming, « Public procurement in the pharma sector », Brussel
 • 21/03/2022 Opleiding voor ESIMAP, « Modifications de marché et clauses de réexamen », Webinar (2u)
 • 15/03/2022 : Opleiding voor ESIMAP, « L’exécution des marchés », Brussel
 • 08/03/2022 : Opleiding voor ESIMAP, « L’obligation de motivation et le contentieux de l’attribution », Brussel
 • 03/03/2022 : Opleiding voor Becton Dickinson, « Workshop on public procurements rules in Europe for medical devices », (online sessie)
 • 18/01/2022 : Opleiding voor Luminus, « Public Procurement law – EU tendering », (online sessie)

2021

 • 30/11/2021 : Opleiding voor ESIMAP, « L’exécution des marchés publics », (online sessie)
 • 23/11/2021 : Opleiding voor ESIMAP, « Recours ; exercice pratique », (online sessie)
 • 15/11/2021 : Opleiding voor de Nationale Loterij, « Droit des marchés publics », (3u) (online sessie)
 • 28/10/2021 : Opleiding voor Pharma.be : Pharmacademy, « Public tendering - The basics of public procurement in the pharma sector », Brussel
 • 22/10/2021 : Opleiding voor  BD (Gezondheidszorg), « Public procurement rules at a wider EU level for the tender management team », Erembodegem
 • 15/10/2021 : Opleiding voor ESIMAP, « Négocier un marché dans la pratique », Bilzen
 • 08/10/2021 : Opleiding voor ESIMAP – Intra Centre Hospitalier EpiCURA, « L'exécution des marchés publics de travaux », Baudour
 • 28/09/2021 : Opleiding voor  CHwapi, « Le dialogue compétitif et les points d’attention » (1h), (online sessie)
 • 15/06/2021 : Opleiding voor ESIMAP, « Exécutions règles générales », Genval
 • 08/06/2021 : Opleiding voor ESIMAP, « Motivation et contentieux », Genval
 • 03/06/2021 : Opleiding voor de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (BECI), « Comprendre un cahier de charges et y répondre intelligemment », (online sessie)
 • 16/03/2021 : Opleiding voor ESIMAP, « Exécution des marchés », (online sessie)
 • 11/03/2021 : Opleiding voor ESIMAP, « Les impacts de la crise Covid sur la gestion des MP », (online sessie)
 • 09/03/2021 : Opleiding voor ESIMAP, « Transparence, motivation, information et recours », (online sessie)
 • 24/02/2021 : Opleiding voor LAMEPRO, « Overheidsopdrachten », (online sessie)
 • 05/02/2021 : Opleiding voor farmaceutische onderneming, « Training Public Procurement », (online sessie)
 • 26/01/2021 : Opleiding voor ESIMAP, « Procédures en passation », (online sessie)

2020

 • 15/12/2020 : Opleiding voor ESIMAP, « Les dispositions générales et les dispositions communes à tous les marchés en matière d’exécution », (online sessie).
 • 08/12/2020 : Opleiding voor ESIMAP, « Motivation, contentieux : cas pratique », (online sessie).
 • 22/10/2020 : Opleiding voor ESIMAP, « Les impacts de la crise Covid sur la gestion : Les cas spécifiques des adjudicateurs actifs dans un secteur essentiel », Louvain-La-Neuve.
 • 13/10/2020 : Spreekster voor Pharmacademy, « Public tendering in Hospitals”, Brussel.
 • 29/09/2020 : Opleiding voor ESIMAP, « Procédure de passation : les procédures ouverte et restreinte », Genval.
 • 28/09/2020 : Opleiding voor EDF Luminus, « Public Procurement Law » (online sessie).
 • 17/09/2020 : Opleiding voor ESIMAP, « Exécution règles générales », Brussel.
 • 10/03/2020 : Opleiding voor ESIMAP, « Motivation et contentieux », Brussel.

2019

 • 26/11/2019 : Opleiding voor ESIMAP, « Exécution des marchés publics », Louvain-la-Neuve.
 • 20/11/2019 : Spreekster voor de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (BECI), « Lire un cahier de charges et y répondre en pratique », Brussel
 • 19/11/2019 : Opleiding voor ESIMAP, « Information, motivation et contentieux », Louvain-la-Neuve.
 • 15/11/2019: Spreekster voor Pharmacademy, « Public tendering in the pharma sector », Brussel.
 • 05/11/2019 : Organisator met Johnson & Johnson van het seminarie « Value Based Procurement for medical devices », Brussel.
 • 23/09/2019 : Opleiding voor Commission communautaire française (COCOF) - Service public francophone bruxellois, « Les modes de passation et la préparation du marché », Brussel.
 • 09-10/09/2019 : Opleiding voor de RTBF, « Introduction général aux marchés publics », Brussel.
 • 11/06/2019: Opleiding voor ESIMAP, « Transparence, motivation, information et recours », Louvain-la-Neuve.
 • 07/05/2019: Opleiding voor ESIMAP, « Procédure de passation », Brussel.
 • 06/05/2019: Opleiding voor de RTBF, « L’exécution des marchés publics, règles spécifiques aux marchés de travaux », Brussel.
 • 02/05/2019 : Opleiding voor Thalys, « La soumission de Thalys à la réglementation relative aux marchés publics », Brussel.
 • 24/04/2019: Opleiding voor ESIMAP, « La sous-traitance et la co-traitance dans les marchés publics », Oostende.
 • 04/04/2019: Opleiding voor de RTBF, « Analyse des offres et attribution », Brussel.
 • 28/03/2019: Opleiding voor de RTBF, « Réglementation actuelle en matière de marchés publics, préparation du marché, modes de passation, sélection qualitative et choix des participants », Brussel.
 • 19/03/2019: Opleiding voor ESIMAP, « L’exécution des marchés publics », Brussel.
 • 12/03/2019: Opleiding voor ESIMAP, « Transparence, motivation, information, recours », Brussel.
 • 28/02/2019 :  Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Modifications et incidents en cours d’exécution », Tubize.
 • 22/02/2019 - 03/06/2019 : Spreekster voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , « Formation pour les collaborateurs de Bruxelles Mobilité : Marchés publics et concessions dans le cadre des nouvelles législations (5 modules van 3 uren) », Brussel.
 • 07/02/2019 : Spreekster voor de Coca Cola Belgium-opleiding, « Opleiding Overheidsopdrachten », Brussel.

2018

 • 04/12/2018 : Spreekster voor de UVCW-opleiding, « Motivation en matière de marchés publics », Namen.
 • 26/11/2018 : Spreekster voor de UVCW-opleiding, « Procédure négociée », Namen.
 • 20/11/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « L’exécution des marchés publics », Charleroi.
 • 13/11/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Transparence, motivation, information, recours », Charleroi.
 • 08/11/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Modifications et incidents en cours d'exécution », Louvain-la Neuve.
 • 11/10/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Procédures de passation et préparation du marché (estimation, prospection et phase de sélection », voor de Aankoopcentrale van de Stad Brussel, Brussel.
 • 03/10/2018 : Opleiding voor Bayer, « Public procurement in the lifescience sector », Brussel.
 • 02/10/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Procédure de passation », Charleroi.
 • 14/09/2018 : Spreekster voor Pharmacademy, « Public procurement in the pharma sector », Brussel.
 • 05/09/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Exécution règles générales », voor de Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.), Angleur.
 • 05/07/2018 : Opleiding voor Johnson & Johnson, « Marchés publics pour les hôpitaux », Huy.
 • 19/06/2018 : Spreekster voor de CHIREC-opleiding, « Value Based Procurement », Brussel.
 • 12/06/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « L’exécution des marchés publics », Genval.
 • 07/06/2018 : Spreekster voor de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (BECI)-opleiding, « Répondre à un appel d’offre dans le secteur de la construction », Brussel.
 • 28/05/2018: Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Module avancé - Passation des marchés publics » voor de Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.), Angleur.
 • 14/05/2018 : Spreekster voor de UZ Gent-opleiding, « Overheidsopdrachten en Value Based Procurement / MEAT », Gent.
 • 19/04/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Les nouveaux régimes en matière de procédure négociée », Spa.
 • 20/03/2018 : Spreekster voor de UVCW-opleiding, « Clés pour comprendre les marchés publics », Wierde.
 • 16/03/2018 : Spreekster bij de PharmAcademy, « Hospital tendering », Brussel
 • 13/03/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Exécution, règles générales, règles spécifiques pour fournitures et services », Brussel.
 • 06/03/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Transparence, motivation, information, recours », Brussel.
 • 01/03/2018 : Spreekster voor de Polisphère-opleiding, « Meilleur accès aux marchés publics pour les entreprises bruxelloises », Brussel.
 • 06, 20 & 27/02/2018 : Spreekster voor de UVCW-opleiding, « Maîtriser la procédure négociée », Bouge.
 • 30/01/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, voor de Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, Angleur.
 • 23/01/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Les procédures de passation », Brussel.
 • 15/01/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « La sélection qualitative et la rédaction des documents du marché », voor Technofutur TIC, Gosselies.
 • 09/01/2018 : Spreekster voor de Esimap-opleiding, « Recyclage nouvelle règlementation », voor Multitel, Mons.
Meer Minder

Opleidingen

 • 2003 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie
 • 2003 - European Institute of Higher International Studies, Nice - Frankrijk (Master European and International Studies)
 • 2002 - Université Catholique de Louvain, UCLouvain (Licenciaat in de rechten)
Meer Minder
13/08/2015
Virginie Dor benoemd als deskundige in over­heidsop-drach­ten bij de Europese...
Virginie Dor (partner, over­heids­op­drach­ten bij CMS) is door de Europese Commissie benoemd is als lid van een deskundigengroep inzake over­heids­op­drach­ten.De groep bestaat uit 20 leden van verschillende...
13/01/2017
Commentaire article par article de la loi du 17 juin 2016 relative aux...
La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics vise à transposer les directives européennes de 2014 (2014/24/UE pour les secteurs classiques et 2014/25/UE pour les secteurs spéciaux).La réforme...

Feed

20/06/2023
Recente rechtspraak van het Hof van Justitie
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
25/04/2023
De mogelijke gevolgen van een onrechtmatig gegunde opdracht
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
07/03/2023
Het aantal kandidaten en inschrijvers beperken tijdens de plaat­sings­pro­ce­du­re:...
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
12/12/2022
De schadebegroting in het geval van het verlies van een opdracht
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
25/11/2022
Uitsluitingen in de regelgeving: wanneer is men vrijgesteld van de plaatsing...
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
17/10/2022
Hoe omgaan met wijzigingen in een over­heids­op­dracht die volgen uit de huidige...
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
16/06/2022
Recente rechtspraak inzake over­heids­op­drach­ten
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
31/05/2022
De stopzetting van een over­heids­op­dracht: geen absoluut recht
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
19/04/2022
De ondertekening van de offertes
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
02/12/2021
De rechten van de inschrijvers, de verplichtingen van de aanbestedende...
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
26/10/2021
Duurzaam aanbesteden
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...
23/09/2021
Recente rechtspraak van het Hof van Justitie en van de Raad van State
> VOIR LA SESSION FRANÇAISEHet team van CMS gespecialiseerd in over­heids­op­drach­ten heeft het genoegen u uit te nodigen voor een nieuwe opleidingscyclus die gewijd is aan verschillende hot topics in het...