Home / Publicaties / Collectie 'La commande publique'

Collectie 'La commande publique'

10/09/2014

De collectie La commande publique is gewijd aan de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving voor overheidsopdrachten in België. Deze verandering van de regelgeving gaf het team Overheidsopdrachten en PPS van CMS DeBacker de kans om een actueel overzicht te geven over een gebied van het recht dat aan belang heeft gewonnen in de afgelopen decennia. De collectie geeft de lezer een algemene, maar toch gedetailleerde en samenhangende introductie tot overheidsopdrachten.

La commande publique is een collectie die bestaat uit zeven delen:

1. Dictionnaire des marchés publics et des PPP - P. Thiel, Th. Cambier en S. Jacques
2. Les principes légaux – de wet van 15 juni 2006, V. Dor
3. La passation – het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, I. Van Kruchten
4. La motivation, l’information et les recours – de wet van 17 juni 2013, V. Dor
5. L’exécution – het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, V. de Francquen
6. Les secteurs spéciaux – Belgische en Europese regelgeving, Ch. Dubois
7. Code de poche - P. Thiel en I. Van Kruchten

De collectie is geschreven door het team Overheidsopdrachten en PPP van CMS DeBacker, onder leiding van P. Thiel.

Auteurs

Portret van Virginie Dor
Virginie Dor
Partner
Brussel