Home / Publicaties / Invoering van een "bankierseed" in België

Invoering van een "bankierseed" in België

11/06/2019

Zoals in Nederland reeds enkele jaren het geval is, is België van plan een "bankierseed" in te voeren waarbij de leden van de banksector zich er persoonlijk toe verbinden ethische normen na te leven.

Deze verplichting geldt voor natuurlijke personen die onder de verantwoordelijkheid van kredietinstellingen werken en die werkzaamheden uitvoeren die deel uitmaken van of voortvloeien uit het uitoefenen van de kernactiviteiten van de kredietinstelling (zoals functies die rechtstreeks contact met de klant, risicobeheer en -beheer vereisen), dan wel deel uitmaken van de wezenlijke bedrijfsprocessen ter ondersteuning daarvan, zoals IT- en compliancediensten.

Deze eed moet bij aanvang van de werkzaamheid worden afgelegd, en er zullen disciplinaire sancties worden voorzien bij eventuele inbreuken.

Daarnaast zal er ook een Orde voor Banktucht worden opgericht om disciplinaire regels op te stellen en de ethische code op te stellen. Overigens zal er eveneens een Banktuchtcommissie en een Beroepscommissie voor Banktucht worden ingesteld.

De inwerkingtreding van deze nieuwe verplichtingen zal worden bepaald bij koninklijk besluit na overleg tussen de federale regering en de kredietinstellingen, dat uiterlijk op 31 december 2019 moet zijn afgerond.

Auteurs

Portret vanBenoît Vandervelde
Benoît Vandervelde
Partner
Brussel
Portret vanGuillaume Platteau
Guillaume Platteau