Home / Juristen / Gaël Chuffart
De foto van Gaël Chuffart

Gaël Chuffart

Partner

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Gaël Chuffart adviseert over een brede waaier aan onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Gaël is gespecialiseerd in collectieve werkrelaties (collectief ontslag, reorganisaties, stakingen, collectieve arbeidsovereenkomsten, harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, werktijden, enz.), individueel arbeidsrecht (ontslag, intimidatie, wijzigingen van de werkomstandigheden, enz.) en werknemersbeloningen (salarisbeleid, aandelenoptieplannen, extralegale voordelen, loonoptimalisatie, enz.).

Hij verleent daarnaast eveneens advies over de internationale werknemersmobiliteit. meer bepaald inzake de problematiek omtrent de detachering vanuit het perspectief van arbeids- en sociale zekerheid en belastingen (salary splits, uitzendingspatronen, enz.).

Hij biedt ook gespecialiseerde hulp op het gebied van aanvullende pensioenregelingen (en aanverwante producten) en het gebruik van technologie en communicatie op de werkvloer (internet, e-mail, telewerken, privacy, enz.).

Gaël Chuffart publiceert regelmatig over deze onderwerpen en is een veelgevraagd spreker.

Gaël Chuffart werd aanbevolen door Legal 500 EMEA.

Meer Minder

Gaël Chuffart [...] is "authoritative and knowledgeable"

Legal 500, 2018

“…Gaël Chuffart is professioneel, betrouwbaar en pragmatisch.”

Legal 500 EMEA - 2013

Relevante ervaring

 • Assistentie bieden aan internationale bedrijven in de context van hun herstructureringsproces,
 • Assistentie bieden aan tal van internationale bedrijven die actief zijn in de luxe-, entertainment- en industriesector om lobbyorganisaties op te zetten in België (inclusief aansluiting bij de Belgische sociale zekerheid, inschrijving voor de vereiste verzekeringen, enz.),
 • Assistentie bieden aan internationale verenigingen zonder winstoogmerk om de Belgische werk- en verblijfsvergunning voor hun buitenlandse werknemers te verkrijgen,
 • Het opstellen van contractbeëindigingen voor senior executives met een risico-element van enkele miljoen voor tal van internationale klanten,
 • Assistentie bieden aan een groot farmaceutisch bedrijf bij het opstellen van een uitkeringsregeling voor werknemers,
 • Het opstellen van alle arbeidsdocumenten (waaronder arbeidsreglement, arbeidscontracten, enz.) voor de Belgische filialen van een bedrijf actief in de logistiek,
 • Het verkrijgen van gerechtelijke bevelen voor een toonaangevende voedingsdistributeur zodat ze kunnen blijven werken tijdens een staking,
 • Crisisbeheersituaties en sessies gericht op het vermijden van stakingen door het oplossen van problemen en het bereiken van consensus,
 • Een groot bedrijf actief in de industrie voor alcoholhoudende dranken adviseren, helpen onderhandelen en assisteren bij alle aspecten van het tewerkstellingsbeleid en bijbehorende praktijken,
 • Assistentie en advisering van één van de grootste aanbieders van groepsverzekeringen in België.
Meer Minder

Opleidingen

 • 2001 - Universiteit van Brussel, ULB (Licentiaat in de rechten)
 • 2001 - Universiteit van Rotterdam, EU (Licentiaat in de rechten)
 • 2001 - Ingeschreven bij de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Lidmaatschappen

 • Lid van de Vereniging van de Praktijkjuristen in Sociaal Recht (VPJSR)
 • Lid van de “Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise à Paris”
Meer Minder

Publicaties

 • G. Chuffart, B. Simonart, « Pensions complémentaires », Kluwer, 2016.
 • G. Chuffart, « Accident en état d’ivresse avec la voiture de société : un licenciement pour motif grave est-il envisageable ? », Trends Tendances, 22 oktober 2015, p.80
 • G. Chuffart, « Quelle réglementation pour la nouvelle économie », Lobby, n°30, april 2015
 • G. Chuffart, « Un de mes travailleurs est malade, quelles sont mes options pour le remplacer temporairement ? », Trends Tendances, 11 september 2014, p.88
 • G. Chuffart, « Expatriation : quelles sont les couvertures offertes par l’OSSOM », Trends, 6 februari 2014, p.76
 • G. Chuffart, « Futurs expatriés : avez-vous entendu parler de l’OSSOM ? », Trends, 11 december 2013, p. 88
 • G. Chuffart, « Expatriation hors UE : quelle sécurité sociale ? », Trends Tendances, 26 september 2013, p. 90
 • G. Chuffart, « Expatriation dans l’UE : quelles sont les règles ? », Trends Tendances, 19 september 2013, p. 82
 • G. Chuffart, « Clause de non-concurrence : payer pour debaucher ? », Trends Tendances, 1 augustus 2013, p. 63
 • G. Chuffart, « Succession : identifier les high potentials est capital », L’Echo, 23 mei 2013, p. 9
 • G. Chuffart, « Quand puis-je faire appel à un intérimaire ? », Trends Tendances, 30 mei 2013, p. 88
 • G. Chuffart, « Bonus, est-ce que j’y gagne ? », Trends Tendances, 31 januari 2013, p. 78
 • G. Chuffart, B. Vandervelde, « Pensions complémentaires », Salaires, Kluwer, 2012, 106 p.
 • G. Chuffart, « Lésé sur l’assurance de groupe ? », Trends Tendances, 10 mei 2012, p. 83
 • G. Chuffart, « Uniformité de l’assurance de groupe », Trends Tendances, 5 april 2012, p. 81
 • G. Chuffart, « Pensions : externalisation aussi pour les indépendants ? », Trends Tendances, 22 maart 2012, p. 89
 • G. Chuffart, « Assurance de groupe : moins intéressante », Trends Tendances, 15 Maart 2012, p. 89
 • G. Chuffart, A. Amerian, « Le licenciement abusif des ouvriers : une évolution nécessaire », J.T.T., 2012, pp. 65-68
 • G. Chuffart, « Le droit du travail », Le MOCI – Guide Business Région Flamande, 2012, p. 13
 • G. Chuffart, « Congés extra-légaux », Trends Tendances, 19 juli 2012, p. 69
 • G. Chuffart, « Quelle durée max pour ma période d’essai ? », Trends Tendances, 19 april 2012, p. 103
 • G. Chuffart, « Le Champ d’application des commissions paritaires : une illustration d’actualité », Chr.D.S., 2011/04, pp. 165-168
 • S. van Wassenhove, G. Chuffart, « Pensions complémentaires », Guide social permanent, Kluwer, Partie I, Livre VI, Titre II, Chapitre IV, 2010, p.5, 210 p.
 • G. Chuffart, O. Querinjean, « International expatriate employment handbook », Belgian chapter, World Law Group, Kluwer, maart 2006, 30 p.
 • S. van Wassenhove in samenwerking met G. Chuffart en B. Lagae, « L’occupation internationale de travailleurs et le droit du travail : quels sont les principes applicables aux relations internationales de travail », Séminaire Van ham & Van ham, Expatriation et mobilité internationale des cadres, 20 januari 2005, 40 p
 • S. van Wassenhove in samenwerking met G. Chuffart, « Pensions complémentaires », Guide social permanent, Sécurité sociale : commentaires, Partie I, Livre VI, Titre II, Chapitre IV, 2004, p.265, 104 p.
 • S. van Wassenhove in samenwerking met G. Chuffart, « La nouvelle loi sur les pensions complémentaires : Les aspects sociaux », Etudes pratiques de droit social, Kluwer, 2003, 100 p.
 • S. Van Wassenhove, M. De Leersnyder, G. Chuffart, D. Mulliez, « Nieuwe technologieën en hun invloed op het arbeidsrecht », U.G.A., 2003, 200 p.
 • S. Van Wassenhove, M. De Leersnyder, G. Chuffart, « Nouvelles technologies et leur impact sur le droit du travail », U.G.A., 2003, 200 p.
 • S. van Wassenhove in samenwerking met G. Chuffart, « Quelles incidences du choix en terme de sécurité sociale », Séminaire IFE, La rémunération variable et ses incidences en termes de sécurité sociale, 28 november 2002, 26 p
 • S. van Wassenhove in samenwerking met G. Chuffart, « La couverture sociale des cadres expatriés », Séminaire Van ham & Van ham, Expatriation et mobilité internationale des cadres, 25 april 2002, 34
 • S. van Wassenhove, G. Chuffart, « Nouvelles technologies, responsabilités et vie privée : les liaisons dangereuses … », Trends Tendances, 23 Mei 2002, p. 78
 • S. van Wassenhove, G. Chuffart, « Nouvelles technologies, responsabilités et vie privée : les liaisons dangereuses … », Accountancy & Tax, Revue trimestrielle de l’institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, Nummer 1/2002, p. 54
Meer Minder

Docentschappen

 • G. Chuffart, B. Simonart, « Pensions complémentaires », webinar Kluwer, 21 april 2016
 • G. Chuffart, « Pensions complémentaires : aspects sociaux et fiscaux applicables aux travailleurs salariés, en ce compris les nouvelles mesures fiscales applicables », BECI, 30 mei 2013
 • G. Chuffart, « Aspects fiscaux et sociaux des pensions complémentaires du 2ième pilier, en ce compris les mesures fiscales », Union des Praticiens de la Fiscalité, 23 april 2013
 • G. Chuffart, « Modalités et indemnités en cas de rupture », IFE, 13 oktober 2010
 • G. Chuffart, P. Degouis, « Eléments pertinents du droit social pour l’audit », Institut des Réviseurs d’Entreprises, 24 november 2009
Meer Minder

Feed

Toon alleen
07/05/2020
De te pres­te­ren op­zeg­gings­ter­mijn tij­dens een pe­ri­o­de...
30 jun. 16
Mo­ti­ve­ring van het ont­slag: wel­ke re­de­nen moe­ten wor­den mee­ge­deeld?
Sinds de in­wer­king­tre­din van CAO nr. 109 van 12 fe­bru­a­ri 2014 be­tref­fen­de de mo­ti­ve­ring van het ont­slag heeft el­ke werk­ne­mer het recht om de re­de­nen van zijn ont­slag te ken­nen, of­wel op zijn ver­zoek,...
30/11/2018
No­vem­ber 2018 News­let­ter
February 2018
CMS Gui­de to Pen­si­ons
Key is­sues re­la­ted to pen­si­ons sche­mes across CMS ju­ris­dic­ti­ons...
31/01/2017
Ja­nu­a­ry 2017 News­let­ter
30/11/2016
No­vem­ber 2016 News­let­ter
24/06/2016
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in an M&A Trans­ac­ti­on
02/06/2016
CMS ad­vi­seert SBM Dé­ve­lop­pe­ment in­za­ke haar over­na­me...
01/04/2015
March 2015 News­let­ter
02/03/2015
Fe­bru­a­ry 2015 News­let­ter