Home / Advocaten / Marguerite Soete
Portret van Marguerite Soete

Marguerite Soete

Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Spaans, Nederlands

Marguerite is gespecialiseerd in Europees recht en mededingingsrecht, meerbepaald inzake staatssteun. Op dit gebied staat Marguerite zowel overheden als ondernemingen bij in alle aspecten van de staatssteunregels.

Haar praktijk omvat de juridische beoordeling van het bestaan van steun en de verenigbaarheid ervan, de voorbereiding van aanmeldingen van individuele steun of steunregelingen bij de Europese Commissie en het opstellen van de nodige rechtsinstrumenten voor de tenuitvoerlegging ervan.

Zij neemt ook deel aan de vertegenwoordiging van overheden in het kader van onderzoek van de Europese Commissie op het gebied van staatssteun (luchtvervoer, DAEB, belastingvrijstelling, enz.), stelt klachten op en neemt deel aan de vertegenwoordiging van overheden of ondernemingen in geschillen voor nationale en Europese rechtbanken. Zij geeft eveneens opleidingen in staatssteunzaken.

Zij heeft ervaring opgedaan in de vervoersector en aanverwante infrastructuren (luchtvervoer, luchthavens, havens), afval, overheidsinvesteringen en openbaredienstopdrachten (financiering van infrastructuren, DAEB's, enz.).

Zij staat ook ondernemingen en verenigingen bij in het kader van nationale subsidies (toelagen/terugvorderbare voorschotten die worden toegekend voor de uitvoering van onderzoeksprojecten) en Europese subsidies (met name in het kader van subsidieovereenkomsten en consortiumovereenkomsten die worden gesloten met het oog op de uitvoering van specifieke projecten die rechtstreeks door de Europese Unie worden gesubsidieerd).

Marguerite vervoegde CMS in december 2015 en werd toegelaten tot de Balie van Brussel in 2019.

Meer Minder

Publicaties

 • M. SOETE & A. LEPIECE, " Arrêt ASIT Biotech : les abattements de créances publiques dans le cadre d’une procédure en réorganisation judiciaire au regard de la règlementation européenne en matière d’aides d’Etat", Competitio, maart 2022;
 • M. SOETE & A. LEPIECE, “ Aid schemes : an overview of EU and national cases ”, Concurrences, 28/01/2021;
 • M. SOETE & A. LEPIECE, “ 25 years of existence ! An overview of the BCA’s activity ”, in Financier Worldwide, Juni 2019;
 • M. SOETE, “ State aid and the General Block Exemption Regulation ”, Lexis Nexis, Februari 2019;
 • M. SOETE & A. LEPIECE,  “ Les subventions du D.G.A.S. au regard de la réglementation européenne en matière d’aides d’état  ”, in Le décret de gestion et d’assainissement des sols du 1er mars 2018 “  (D.G.A.S.), Larcier, Januari 2019;
 • M. SOETE, “ Arrêt ERSTE Bank Hungary : clauses abusives et rôle du notaire dans l'apposition de la formule exécutoire ”, European Journal of Consumer Law, 2015/2.
Meer Minder

Docentschappen

 • 12/05/2021 & 17/05/2021: « Les aides d’Etat » met A. Lepièce, S.R.I.W., 
 • 17/12/2020: « COVID-19: How to support the companies under State aid rules? », met A. Lepièce, Amcham Belgium;
 • 04/02/2020: « Mesures incitatives en faveur des compagnies aériennes en droit européen » met A. Lepièce, Aéroports de Lyon;
 • 20/01/2020: « Les aides d’Etat » met A. Lepièce, Service Public de Wallonie.
Meer Minder

Opleidingen

 • 2016 - Toegelaten tot de Brusselse Franstalige Balie 
 • 2015 - University of Sherbrooke - Canada (Erasmus)
 • 2015 - Université Catholique de Louvain, UCLouvain (Master in de rechten)
Meer Minder
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vi­sed EU com­pe­ti­ti­on law in the field of dis­tri­bu­ti­on...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­ti­on Re­gu­la­ti­on (VBER) and the new ac­com­pan­ying Ver­ti­cal Gui­de­li­nes (VGL) we­re pu­blis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve ye­ars. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev