Home / Juristen / Marguerite Soete
De foto van Marguerite Soete

Marguerite Soete

Advocaat
Advocaat

CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Engels, Spaans, Nederlands

Marguerite vervoegde het departement Mededinging en Europees Recht van CMS België in december 2015. Ze specialiseert zich vooral in Europees recht, meer bepaald in staatssteun en mededingingsrecht.
Ze heeft bijzondere expertise verworven in de transportsector en heeft zich kunnen bekwamen in dossiers betreffende openbare investeringen en openbare dienstverlening (financiering van infrastructuur, DAEB, enz.).
Ze adviseert ondernemingen en verenigingen over nationale en Europese subsidies.
Marguerite ontwikkelt momenteel haar vaardigheden in de lucht- en scheepvaartsector. In het bijzonder vertegenwoordigt ze de Franse autoriteiten in onderzoeken van de Europese Commissie betreffende de financiering van luchthavens en hun commerciële betrekkingen met luchtvaartmaatschappijen.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2015 - Université Catholique de Louvain, U.C.L. (master in de rechten)
  • 2016 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Publicaties

  • « 25 years of existence ! An overview of the BCA’s activity », met Annabelle Lepièce, dans le Financier Worldwide, juni 2019
  • « State aid and the General Block Exemption Regulation », Lexis Nexis, februari 2019
  • « Les subventions du D.G.A.S. au regard de la réglementation européenne en matière d’aides d’état », met Annabelle Lepièce, in Le décret de gestion et d’assainissement des sols du 1er mars 2018 (D.G.A.S.), Larcier, januari 2019
  • « Arrêt ERSTE Bank Hungary : clauses abusives et rôle du notaire dans l'apposition de la formule exécutoire », Revue Européenne de Droit de la Consommation, 2015/2
Meer Minder

Docentschappen

  • « Mesures incitatives en faveur des compagnies aériennes en droit européen » met Annabelle Lepièce, Aéroports de Lyon, 4 februari 2020.
Meer Minder

Feed

Toon alleen
28/09/2018
Sep­tem­ber 2018 News­let­ter
22/06/2018
Ju­ne 2018 News­let­ter
29/09/2017
Sep­tem­ber 2017 News­let­ter
31/03/2017
April 2017 News­let­ter
28/02/2017
Fe­bru­a­ry 2017 News­let­ter
31/01/2017
Ja­nu­a­ry 2017 News­let­ter
02/05/2016
April 2016 News­let­ter
01/02/2016
Ja­nu­a­ry 2016 News­let­ter