Home / Juristen / Stéphane Collin
De foto van Stéphane Collin

Stéphane Collin

Partner

CMS DeBacker
Chaussée de La Hulpe 178
1170 Brussels
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

Stéphane is gespecialiseerd in private en openbare vennootschapsherstructureringen. In deze materie adviseert hij Belgische en buitenlandse vennootschapsgroepen bij fusies, inbreng en overdracht van bedrijfstakken, splitsing van vennootschappen en bij reorganisaties of samenwerkingsakkoorden.

Hij heeft een ruime ervaring in de staal- en betonsector en assisteerde bij verschillende joint ventures en bouwprojecten in deze sectoren.

Meer Minder

Relevante ervaring

 • Assistentie van een Europese groep actief in de staalsector voor een joint venture met een Russische staalgroep
 • Advies bij het sluiten van samenwerkingsakkoorden voor de bouw van windparken in Wallonië
 • Assistentie van een vennootschap actief in de staalsector bij de verbouwing van een hoogoven
 • Assistentie van een vennootschap actief in de betonsector bij de bouw van een nieuwe fabricage-eenheid
 • Advies bij fusies van intercommunales in Wallonië
 • Assistentie van een vennootschap bij het sluiten van een samenwerkingsakkoord met betrekking tot de bouw van een energiecentrale
 • Assistentie van een Franse farmaceutische groep bij de reorganisatie van de Belgische ondernemingen van de groep
 • "Aspects légaux de la tenue du conseil d’administration, Droits et devoirs de l’administrateur & Responsabilités de l’administrateur ", sinds 2004, opleiding georganiseerd door Solvay Business School in samenwerking met de Association Belge des Administrateurs
Meer Minder

Opleidingen

 • 1998 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licentiaat in de rechten)
 • 1999 - Katholieke Universiteit Brussel, KUB (Postgraduaat in IP & IT recht)
 • 1999 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Publicaties

 • S. Collin en M. Comans, “Cross-border mergers after Brexit with Belgium”, Thomson Reuters Practical Law, gepubliceerd op 27 september 2018, (www.practicallaw.com/w-016-8013).
 • "Les entreprises conjointes ou 'joint-ventures'", door Mr Stéphane Collin en zijn medewerkers, Guide juridique de l'entreprise, Livre XVIII, Ed. Kluwer, Brussel, 4de ed., 2012
 • "La protection de l’actionnaire minoritaire en droit belge", met Jean-François Goffin, Brussel, Kluwer, 2000
Meer Minder

Docentschappen

 • « Réalisation et conséquences juridiques d'une opération de fusion-acquisition », Mr Stéphane Collin met Mr Jelena Janjevic, seminarie Vanham & Vanham : Fusions, acquisitions et restructurations de sociétés : Actualités en droit des sociétés et en droit fiscal, 3 april 2014
 • "Quelles nouvelles contraintes pour les communes, les intercommunales et les administrateurs en matière d’information et de bonne gouvernance?", 2007, seminarie georganiseerd door IFE, Intercommunales : Quels changements depuis le décret du 19/07/2006 ?, 25 en 26 september 2007
 • "Droits, devoirs et responsabilités de l’administrateur", met Jean-François Goffin, seminarie georganiseerd door de Fondation des Administrateurs, 15 januari 2004
 • "Quelles responsabilités encourues par les administrateurs et membres du comité de direction? Comment aménager leurs responsabilités?", seminarie georganiseerd door IFE, Le conseil d’administration, op 1 december 2004
Meer Minder
Sep 2018
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look
Scan­ning the ho­ri­zon: Eu­ro­pean M&A Out­look 2018
06/04/2016
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2016

Feed

Toon alleen
05/09/2019
Eu­ro­pean M&A exe­cu­ti­ves cau­tious over deal­ma­king pro­spects
Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
23/03/2017
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy: M&A ro­bust in 2016 and con­ti­nuing...
08/11/2016
Brexit vo­te dam­pens deal­ma­king ex­pecta­ti­ons, ac­cor­ding...
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look 2016
01 aug. 16
CMS Bel­gi­um as­sisted Del­hai­ze Group on the Bel­gi­an...
22/06/2016
CMS as­sisted Lam­pi­ris in the re­struc­tu­ring of its sha­re-ow­ner­ship
08/10/2015
CMS pu­blis­hes its Eu­ro­pean M&A Out­look
Het aan­tal fu­sies en over­na­mes daalt, maar de trans­ac­tie­waar­de...