Home / Europa / België / Vennootschapsrecht/Fusies & Overnames / Vennootschapsrechtelijke geschillen

Ven­noot­schaps­rech­te­lij­ke geschillen

Terug naar Vennootschapsrecht/Fusies & Overnames

Vandaag, meer dan ooit, brengt zakendoen risico’s met zich mee. Wij kunnen u efficiënt bijstaan bij verschillende soorten geschillen, waarmee u geconfronteerd kan worden: gaande van een conflict tussen partners in een joint venture, een aandeelhouder die beweert dat de vennootschap wordt beheerd in zijn nadeel of een eis tot schadevergoeding of garantie ten gevolge van een fusie of overname. Het gevoelige karakter van dergelijke geschillen vereist een onberispelijke juridische dienstverlening. Onze advocaten hebben de kennis, vaardigheid en ervaring om u te helpen met de uitdagingen die gepaard gaan met alle geschillen die uw vennootschap kan treffen. Geschillen kunnen echter schadelijk zijn voor de commerciële doelstellingen van een bedrijf en, zoals het gezegde luidt, voorkomen beter is dan genezen. Om deze reden adviseren wij onze cliënten voordat er een geschil ontstaat. Wanneer er alsnog een geschil ontstaat, verbinden wij ons ertoe, waar mogelijk, alternatieve methodes te hanteren voor de geschillenbeslechting.

Dienstenaanbod

  • Bestuurdersaansprakelijkheid: bijstand in gerechtelijke procedures inzake de aansprakelijkheid van bestuurders of voorzitters, evenals advies op maat inzake uw mogelijkheden in een concreet geval: het al dan niet kennis geven van aansprakelijkheid of het al dan niet bestaan van een risico tot aansprakelijkheid voor bestuurder of voorzitter. Wij adviseren eveneens inzake maatregelen, die u kunnen beschermen tegen het persoonlijke aansprakelijkheidrisico;
  • Concernaansprakelijkheid: uitgebreid internationaal juridisch advies inzake al dan niet vrijwillige aansprakelijkheid van moeder- en dochtermaatschappijen;
  • Geschillen met aandeelhouders: bijstand binnen of buiten de rechtbank inzake de relatie met de aandeelhouders. Speciale procedures kunnen op korte termijn worden ingesteld; Procedures inzake het enquêterecht: bijstand bij het indienen van een verzoek bij de rechtbank om een onderzoek te laten verrichten en bijstand gedurende de procedure binnen vennootschappen;
  • Uitkoopprocedures: advies inzake de overdracht van aandelen, bijstand in het zo soepel mogelijk beheren van uitkoopprocedures en juridisch advies inzake de kansen tot het verkrijgen van een gedwongen aandelenoverdracht;
  • Overname geschillen: bijstand met alle kwesties inzake overname geschillen zoals de stopzetting van onderhandelingen of eisen met betrekking tot verklaringen en waarborgen en geschillen inzake earn-outs.

Feed

01/07/2021
CMS België versterkt hun corporate afdeling met de benoeming van twee vennoten
Advocatenkantoor CMS kondigt de benoeming van twee vennoten binnen hun departement ven­noot­schaps­recht in Brussel aan.Grégory de Sauvage vervoegde het corporate departement van het CMS-kantoor in Brussel...
02/04/2021
Breaking news: De Belgische Staat aansprakelijk voor het foutief omzetten...
Per arrest van 24 maart 2021 heeft het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt de Belgische Staat veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een werknemer die binnen het kader van een gerechtelijke...
29/03/2021
Een oplossing voor ondernemingen in moeilijkheden
27/04/2020
Wettelijke opschorting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tijdelijke oplossing...
In het kader van de COVID-19 pandemie werden reeds heel wat maatregelen genomen om de economie zo veel mogelijk te ondersteunen in deze woelige periode. Het is nu al duidelijk dat de impact ervan enorm...
19/01/2018
Virginie Frémat benoemd als Associate Partner
Het advocatenkantoor CMS kondigt aan dat Virginie Frémat bevorderd werd tot Associate Partner en dit vanaf januari 2018.Virginie, die het kantoor vervoegde in 2006, heeft een diploma rechten van de Katholieke...
02/03/2015
Uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 m.b.t. de hervorming...
27/01/2015
Duties & Responsibilities of Directors
Tougher regulation and closer scrutiny of executive responsibilities is now an established feature of the corporate landscape across Europe and beyond. Knowing the rules governing directorships is vital...