Home / Juristen / David Prync
Portret van David Prync

David Prync

Partner

Contact
CMS DeBacker
Terhulpsesteenweg 178
1170 Brussel
België
Talen Frans, Nederlands, Engels

David Prync vervoegde het corporate departement van het CMS-kantoor in Brussel in 2011. Hij is gespecialiseerd in nationale en internationale transacties, bij overnames en fusies van vennootschappen, private equity en venture capital.

David behaalde een licentiaat in de rechten (2005) en een bijzondere licentie in Economisch Recht (2006) van de Université Libre de Bruxelles. Hij behaalde tevens een Master in Vennootschaps- en Commercieel Recht van King’s College (2007), University of London.

Meer Minder

Opleidingen

  • 2005 - Université Libre de Bruxelles, ULB (Licence en droit)
  • 2006 - Université Libre de Bruxelles, ULB (D.E.S en droit économique de l'entreprise)
  • 2007 - King's College, University of London (LLM in corporate and commercial law)
  • 2008 - Ingeschreven aan de Balie (Brussel, België)
Meer Minder

Feed

14/09/2021
De weg naar her­stel: Eu­ro­pean M&A Out­look 2022
Pri­va­te equi­ty-par­tij­en pro­fi­te­ren meer dan stra­te­gi­sche ko­pers van de koop­kan­sen als ge­volg van de co­rona­cri­sis. Dat stelt maar liefst 71% van de deal­ma­kers in de ne­gen­de edi­tie van de 'Eu­ro­pean M&A...
01/07/2021
CMS Bel­gië ver­sterkt hun cor­po­ra­te af­de­ling met de be­noe­ming van twee ven­no­ten
Ad­vo­ca­ten­kan­toor CMS kon­digt de be­noe­ming van twee ven­no­ten bin­nen hun de­par­te­ment ven­noot­schaps­recht in Brus­sel aan.Gré­go­ry de Sau­va­ge ver­voeg­de het cor­po­ra­te de­par­te­ment van het CMS-kan­toor in Brus­sel...
28/06/2016
CMS heeft Del­hai­ze bij­ge­staan bij de ver­koop van Tom&Co
CMS Bel­gi­um heeft Del­hai­ze bij­ge­staan bij de ver­koop van Tom&Co, de die­ren­spe­ci­aal­zaak voor voe­ding en ver­zor­ging van huis­die­ren, aan in­ves­te­rings­groep Pet­Ser­Co. Pet­Ser­Co zal 100% van de aan­de­len van...