Home / Publicaties / COVID-19: Certificaat nodig om de aanwezigheid op...

COVID-19: Certificaat nodig om de aanwezigheid op de werkplaats te rechtvaardigen

02/11/2020

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat er afgelopen zondag een nieuw ministerieel besluit werd uitgevaardigd dat voorziet in nieuwe maatregelen en verplichtingen in hoofde van de werkgevers, waaronder de volgende:

1. Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, bezorgen de ondernemingen, verenigingen en diensten aan de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt

In dit verband raden wij u aan een contactpersoon aan te duiden (en de werknemers hieromtrent in te lichten) met wie de werknemers contact zullen kunnen opnemen in geval van een controle, om de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats en van hun verplaatsing naar het werk te rechtvaardigen. Ook is het nuttig om binnen de onderneming een procedure in te voeren die zal gelden in geval van een controle door de sociale inspectiediensten op de werkplaats (bijv. persoon die moet worden gebeld, lijst met do's en dont's, etc.).

2. Niet-essentiële ondernemingen en verenigingen die goederen aan de consument aanbieden, zijn gesloten voor het publiek. Leveringsactiviteiten en afsprakensystemen voor het ophalen van goederen zijn echter nog wel toegestaan.

In afwijking van deze regel, kunnen een aantal inrichtingen open blijven, mits zij hoofdzakelijk essentiële goederen aanbieden. De lijst van deze inrichtingen is eveneens opgenomen als bijlage.

***

Voormelde maatregelen zijn in werking getreden op maandag 2 november 2020 en gelden tot en met zondag 13 december 2020.

Let op: dit is slechts een kort overzicht van de nieuwe maatregelen die van kracht zijn. Wij blijven uiteraard ter beschikking indien u hieromtrent meer informatie wenst.

Auteurs

Portret vanGaël Chuffart
Gaël Chuffart
Partner
Brussel
Portret vanSophie Berg
Sophie Berg
Partner
Brussel
Yousra El Alaoui