Home / Europa / België / Mededinging & Europees Recht / Mededinging & Europees Recht

Mededinging & Europees Recht

Mededingings- en regelgevende instanties beschikken nu over verregaande bevoegdheden om bedrijven en handelsafspraken te onderzoeken, bepaalde fusies en overnames te verbieden, de afstoting van gefusioneerde bedrijven af te dwingen, markten te controleren en boetes of de terugvordering van onrechtmatige steun op te leggen. Bovendien bestaat het risico op privaatrechtelijke handhaving zoals aanzienlijke (vervolg)schadevorderingen in antitrustzaken. Het is absoluut noodzakelijk om hieraan te voldoen en de juiste risicobeperkende strategieën toe te passen. Wij zullen niet alleen deze problemen voor u oplossen maar tonen u ook hoe u deze problemen alvast kunt vermijden. Ons uitgebreid team van mededingingsadvocaten heeft een ruime ervaring om u langs deze moeilijke paden heen te loodsen zodat u zich kan focussen op uw business. Wij hebben een grondige kennis van de mededingingsregels over de verschillende landen en markten.

Wij staan onze overheids en privécliënten bij op volgende gebieden: concurrentierecht (misbruik van dominante positie, kartels, fusies)
staatssteun, procedures voor het Europees Hof van Justitie, liberalisering (energie, handling, telecommunicatie en nutsbedrijven), Europese grondrechten,
Contracten met de Europese instellingen en de Europese structuurfondsen.

Zowel op Europees als op nationaal vlak heeft ons team een ongeëvenaarde ervaring opgedaan door het geregeld indienen van aanzeggingen of bezwaren bij de Europese Commissie of bij de Raad voor Mededinging in België, alsook door processen voor de Europese hoven en rechtbanken.

Wij adviseren cliënten uit een brede waaier van sectoren bij kwesties van regelgeving en concurrentie, meer bepaald:

  • Overheden en overheidsbedrijven
  • De luchthavensector
  • De retailsector
  • De bank en financiële sector
  • De nutsbedrijven(elektriciteit, gas, water)
  • De chemische en farmaceutische sector
  • De telecommunicatie
  • Logistiek en vervoer
  • De lucht- en ruimtevaart
  • De nationale en Europese ondernemingsverenigingen

De CMS-Mededingingsgroep heeft een van de grootste en tegelijk ook meest verspreide mededingingsteams in Europa. Wij bieden onze cliënten één contactpunt voor de oplossing van al hun behoeften op het vlak van mededingingsrecht binnen en buiten Europa. Onze sectorstrategie helpt ons uw bedrijfsomgeving te begrijpen en uw problemen aan te pakken.

 
Annabelle Lepièce
Annabelle Lepièce
Part­ner
België, Brussel
Annabelle Lepièce is gespecialiseerd in Europees recht, meer bepaald mededingingsrecht (overheidssteun, concentraties, kartels en misbruik van machtspositie), alsook de vrije verlening van diensten...
Dirk Van Liedekerke
Dirk Van Liedekerke
Part­ner
België, Brussel
Dirk Van Liedekerke is advocaat gespecialiseerd in Europees en nationaal mededingingsrecht en een aantal regelgevende domeinen.Op het gebied van het mededingingsrecht adviseert hij ondernemingen in alle...
Siobhan Kahmann
Siobhan Kahmann
Of Coun­sel
Verenigd Koninkrijk, London
België, Brussels
Verenigd Koninkrijk, Edinburgh
Siobhan has practised EU and UK competition law for over ten years in Brussels and the UK, in addition to counselling clients on state-aid/subsidy, regulatory - including telco reg, policy and trade...
Romain Alderweireldt
Romain Alderweireldt
Se­ni­or As­so­ci­a­te
België, Brussel
Romain is gespecialiseerd in het Belgisch en Europees mededingingsrecht en legt zich voornamelijk toe op de media-sector en de sector van de elektronische communicatie.Romain behandelt sinds 2004 dossiers...
Joëlle Froidmont
Joëlle Froidmont
Se­ni­or As­so­ci­a­te
België, Brussel
Joëlle begon haar carrière in 2010 bij de Balie van Brussel in het advocatenkantoor Olswang waar ze zich gespecialiseerd heeft in het Europees en Belgisch mededingingsrecht, alsook in het telecommunicatierecht...
Alexis Laes
Alexis Laes
Ad­vo­caat
België, Brussel
Alexis Laes specialiseerde zich binnen het advocatenkantoor Olswang in nieuw technologierecht, regelgevingsrecht en algemeen EU-recht, zowel in een adviserende rol als bij geschillen. Door zich in 2017...
Marguerite Soete
Marguerite Soete
Ad­vo­caat
België, Brussel
Marguerite is gespecialiseerd in Europees recht en mededingingsrecht, meerbepaald inzake staatssteun. Op dit gebied staat Marguerite zowel overheden als ondernemingen bij in alle aspecten van de staatssteunregels.Haar...
Matthieu van Lierde
Matthieu van Lierde
Ad­vo­caat
België, Brussel
Matthieu van Lierde werkt binnen de EU & Competition Group.Hij specialiseerde zich bij het advocatenkantoor Olswang in Belgisch en Europees mededingingsrecht, recht inzake nieuwe technologieën (in het...
Marie Vandenneucker
Marie Vandenneucker
Ad­vo­caat
België, Brussel
Marie specialiseert zich in het Europese - en het Belgische mededingingsrecht (misbruik van machtspositie, kartels en aanmeldingen van concentraties), alsook in de Europese staatssteunregels. Tijdens...
Nawal Bouzinab-Chuitar
Ju­ni­or Ad­vo­caat
België, Brussel
Nawal behaalde haar master in economisch en sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles (2021), en een LL.M in mededingingsrecht en intellectueel eigendomsrecht aan de Université de Liège (2022)...