Home / Expertise / Mededinging & Europees Recht / Mededinging & Europees Recht

Mededinging & Europees Recht

Mededingings- en regelgevende instanties beschikken nu over verregaande bevoegdheden om bedrijven en handelsafspraken te onderzoeken, bepaalde fusies en overnames te verbieden, de afstoting van gefusioneerde bedrijven af te dwingen, markten te controleren en boetes of de terugvordering van onrechtmatige steun op te leggen. Bovendien bestaat het risico op privaatrechtelijke handhaving zoals aanzienlijke (vervolg)schadevorderingen in antitrustzaken. Het is absoluut noodzakelijk om hieraan te voldoen en de juiste risicobeperkende strategieën toe te passen. Wij zullen niet alleen deze problemen voor u oplossen maar tonen u ook hoe u deze problemen alvast kunt vermijden. Ons uitgebreid team van mededingingsadvocaten heeft een ruime ervaring om u langs deze moeilijke paden heen te loodsen zodat u zich kan focussen op uw business. Wij hebben een grondige kennis van de mededingingsregels over de verschillende landen en markten.

Wij staan onze overheids en privécliënten bij op volgende gebieden: concurrentierecht (misbruik van dominante positie, kartels, fusies)
staatssteun, procedures voor het Europees Hof van Justitie, liberalisering (energie, handling, telecommunicatie en nutsbedrijven), Europese grondrechten,
Contracten met de Europese instellingen en de Europese structuurfondsen.

Zowel op Europees als op nationaal vlak heeft ons team een ongeëvenaarde ervaring opgedaan door het geregeld indienen van aanzeggingen of bezwaren bij de Europese Commissie of bij de Raad voor Mededinging in België, alsook door processen voor de Europese hoven en rechtbanken.

Wij adviseren cliënten uit een brede waaier van sectoren bij kwesties van regelgeving en concurrentie, meer bepaald:

  • Overheden en overheidsbedrijven
  • De luchthavensector
  • De retailsector
  • De bank en financiële sector
  • De nutsbedrijven(elektriciteit, gas, water)
  • De chemische en farmaceutische sector
  • De telecommunicatie
  • Logistiek en vervoer
  • De lucht- en ruimtevaart
  • De nationale en Europese ondernemingsverenigingen

De CMS-Mededingingsgroep heeft een van de grootste en tegelijk ook meest verspreide mededingingsteams in Europa. Wij bieden onze cliënten één contactpunt voor de oplossing van al hun behoeften op het vlak van mededingingsrecht binnen en buiten Europa. Onze sectorstrategie helpt ons uw bedrijfsomgeving te begrijpen en uw problemen aan te pakken.

Lees meer Lees minder
 
Kantoor


Gesproken taal
Niveau

Annabelle Lepièce
Annabelle Lepièce
Part­ner
België, Brussel
Annabelle Lepièce is gespecialiseerd in Europees recht, meer bepaald mededingingsrecht (overheidssteun, concentraties, kartels en misbruik van machtspositie), alsook de vrije verlening van diensten...
Dirk Van Liedekerke
Dirk Van Liedekerke
Part­ner
België, Brussel
Dirk is gespecialiseerd in EU en Belgisch mededingingsrecht en het recht van toepassing op de telecommunicatiesector. Met meer dan twintig jaar praktijkervaring in deze domeinen adviseert hij operatoren...
Siobhan Kahmann
Siobhan Kahmann
Of Coun­sel
België, Brussels
Siobhan has practised EU and UK competition law for over ten years in Brussels and the UK, in addition to counselling clients on state-aid/subsidy, regulatory, policy and trade matters. She is an Advocaat...
Romain Alderweireldt
Romain Alderweireldt
Se­ni­or As­so­ci­a­te
België, Brussel
Romain is gespecialiseerd in het Belgisch en Europees mededingingsrecht en legt zich voornamelijk toe op de media-sector en de sector van de elektronische communicatie. Romain behandelt sinds 2004 dossiers...
Joëlle Froidmont
Joëlle Froidmont
Se­ni­or As­so­ci­a­te
België, Brussel
Joëlle begon haar carrière in 2010 bij de balie van Brussel in het advocatenkantoor Olswang waar ze zich gespecialiseerd heeft in het Europees en Belgisch mededingingsrecht, alsook in het telecommunicatierecht...
Alexis Laes
Alexis Laes
Ad­vo­caat
België, Brussel
Marguerite Soete
Marguerite Soete
Ad­vo­caat
België, Brussel
Marguerite vervoegde het departement Mededinging en Europees Recht van CMS België in december 2015. Ze specialiseert zich vooral in Europees recht, meer bepaald in staatssteun en mededingingsrecht. Ze...
Matthieu van Lierde
Matthieu van Lierde
Ad­vo­caat
België, Brussel
Raphael Brochier
Raphael Brochier
Ju­ni­or Ad­vo­caat
België, Brussel
Raphaël studeerde in 2018 af als Master in de rechten, met als major economisch- en Europees recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na zijn studies specialiseerde hij zich in het Europees mededingingsrecht...
Sander De Volder
Sander De Volder
Ju­ni­or Ad­vo­caat
België, Brussel
Gevestigd in Brussel, Sander behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit van Gent, aangevuld met een LL.M. in Europees Mededingings- en Intellectueel Eigendomsrecht aan de Universiteit van Luik...