Fusies & Overnames

Terug naar Vennootschapsrecht/Fusies & Overnames

Ons succes valt te verklaren door de adviezen die door onze gespecialiseerde advocaten aan honderden bedrijven werden verstrekt in verband met aangelegenheden van Belgisch recht in het kader van fusies, aankopen en verkopen van activa en aandelen op nationaal en internationaal niveau, van het verwerven van controle door de overheid, van aanbestedingen, privatiseringen, herstructureringen (van herfinancieringen tot procedures voor gerechtelijke akkoorden) in haast alle bedrijfssectoren. Onze advocaten hebben veel ervaring met het verstrekken van advies aan Belgische en buitenlandse cliënten, meer bepaald aan industriële ondernemingen, vastgoedinvesteerders, handels en investeringsbanken, financiële adviseurs en overheden. De contracten waarmee wij ons bezighouden, zijn van de meest uiteenlopende complexiteit en hebben de meest verschillende draagwijdte. Onze zakenadvocaten zijn allemaal zeer strikt en proactief: wij zijn voor onze cliënten veel meer dan zomaar specialisten. Daarom hebben wij ervaring met alle Belgische en internationale aspecten van fusie-aankoopverrichtingen, zowel vanuit het standpunt van de aankopers als vanuit dat van de verkopers: door de onzekerheden en de wettelijke en operationele risico’s te integreren, dragen wij bij tot het structureren van die verrichtingen.

Een belangrijke troef van ons kantoor ligt in het beheersen van aankoopverrichtingen en van het financieren ervan. Wij hebben veel ervaring met het structureren van de kapitalen die betrokken zijn bij dat soort verrichtingen, alsook een grondige kennis van de structuren van preferente leningen en van de meest complexe mechanismen, zoals hybride structuren die preferente leningen, leningen van tweede rang en mezzanine kredieten combineren.

Dienstenaanbod

Privé fusies en overnames

 • De transactie structureren
 • Transactiebeheer
 • Onderhandeling van geheimhoudingsovereenkomsten en intentieverklaringen
 • Bijstand bij veilingprocedures en bij het structureren van het proces
 • Due diligence onderzoeken uitvoeren namens zowel verkopers als kopers
 • Voorbereiding van de relevante transactiecontracten en ondernemingsbeslissingen
 • Contractonderhandelingen
 • Voorbereiding voor het ondertekenen en de afsluiting
 • Ondersteuning bij activiteiten na de afsluiting

Gedwongen fusies en overnames

 • Verkoop en aankoop van noodlijdende activa, noodlijdende schulden en noodlijdende bedrijven
 • Aankoop bij de beheerder
 • Vereffening van noodlijdende activa

Openbare fusies en overnames

 • Openbaar bod op aandelen
 • Handelen in onderling overleg / handel met voorkennis
 • Integratie (overeenkomst van beheer / overeenkomst tot overdracht van winst)
 • Uitkoop (vennootschapsrecht / overnamerecht)
 • Delisting
 • Advies verstrekken aan Raden van Bestuur en Raden van Toezicht

Focus

Transacties staan centraal bij het advies dat wij verstrekken op het gebied van ondernemingsrecht. Onze advocaten gespecialiseerd in fusies-aankopen werken naadloos samen met experts uit diverse andere praktijkgebieden, zowel in België als op internationaal niveau. Zo kunnen wij advies op maat leveren vanuit een enkele bron.

Onze Pan-Europese publicaties, zoals “CMS European M&A Study”, die een diepgaande analyse biedt van meer dan 2.000 fusie-overname transacties tussen 2007 en 2015, en “CMS Guide to Merger Control” getuigen van de internationale samenhang van de CMS-organisatie en onze leidende positie als innovatieve dienstverlener op het gebied van juridisch advies.

"CMS's team has a pragmatic and efficient approach to complex situations."

Feedback from a client about the department, Chambers Europe, 2024

"Highly engaged team, irrespective of the size or complexity of the transaction. Genuine interest in the story behind the (anticipated) transaction and fully engaged to make it work for their client."

Feedback from a client about the department - Legal 500, 2024

CMS is ‘quick on the ball’ in corporate and M&A-related matters.

Legal 500, 2017

Feed

21/03/2024
CMS European M&A Study 2024
CMS heeft de bevindingen bekendgemaakt van de 16e editie van de CMS European M&A Study 2024, die een diepgaande analyse biedt van het fusie- en over­na­me­land­schap op basis van transacties waarbij CMS heeft...
22/09/2022
Handelaren optimistisch ondanks moeilijke markt­om­stan­dig­he­den
De verwachtingen voor fusies en overnames zijn hooggespannen: Bijna alle respondenten (88%) overwegen momenteel fusies en overnames. On­der­ge­waar­deer­de doelwitten en noodlijdende verkopen stimuleren activiteit:...
23/03/2022
CMS: De Europese M&A-markt is terug op het niveau van vóór de coronapandemie
23 maart 2022 – De Europese M&A-markt is terug op het niveau van vóór de coronapandemie. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se Eu­ro­pean M&A Study van internationaal advocatenkantoor CMS. Vorig jaar was er...
01/07/2021
CMS België versterkt hun corporate afdeling met de benoeming van twee vennoten
Advocatenkantoor CMS kondigt de benoeming van twee vennoten binnen hun departement ven­noot­schaps­recht in Brussel aan. Grégory de Sauvage vervoegde het corporate departement van het CMS-kantoor in Brussel...
02/04/2021
Breaking news: De Belgische Staat aansprakelijk voor het foutief omzetten...
Per arrest van 24 maart 2021 heeft het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt de Belgische Staat veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een werknemer die binnen het kader van een gerechtelijke...
29/03/2021
Een oplossing voor ondernemingen in moeilijkheden
24/03/2021
CMS European M&A Study 2021: Europees M&A-klimaat kantelt naar 'ko­pers­vrien­de­lijk'...
Europa is teruggekeerd naar een 'ko­per­vrien­de­lijk' klimaat, vergelijkbaar met de VS waar meer "ko­per­vrien­de­lij­ke" standpunten gebruikelijk zijn, nu de COVID-19 pandemie een meer risicomijdende houding...
22/09/2020
European M&A Outlook 2020
De CO­VID-19-pan­de­mie heeft een grote weerslag op de Europese fusie- en overnamemarkt. De vooruitzichten voor transacties in Europa zijn somber. Toch zijn er kansen en mogelijkheden voor degenen die risico's...
27/04/2020
Wettelijke opschorting van uit­voe­rings­maat­re­ge­len – tijdelijke oplossing...
In het kader van de COVID-19 pandemie werden reeds heel wat maatregelen genomen om de economie zo veel mogelijk te ondersteunen in deze woelige periode. Het is nu al duidelijk dat de impact ervan enorm...
19/03/2020
CMS European M&A Study 2020: Seller remains king in Europe while industry...
Met de huidige acute pandemie staan we tegenover zeer uitdagende tijden in verschillende aspecten. We zijn allen bezorgd om onze geliefden, onze collega's en onszelf in een goede gezondheid te kunnen...
05/09/2019
Europese M&A executives voorzichtig met het maken van deals
Brussel, 5 september 2019. Zwakke economische indicatoren, onzekerheid rondom de Brexit en groeiend protectionisme in de wereldhandel hebben geleid tot een verschuiving in het sentiment in de M&A-wereld...
27/03/2019
CMS Europees M&A-onderzoek 2019: Ondanks een onzekere marktsituatie, bepalen...
De "ver­ko­pers­vrien­de­lij­ke" dynamiek in Europese fusies en overnames nam in 2018 toe, ondanks een daling van de volumes op het einde van het jaar. Dit in tegenstelling tot de Amerikaanse markt, waar de...