Home / Expertise / Rusland
view at colourful romantic st basils cathedral, moscow

Rusland

in Nederland

Een groeiend aantal Russische ondernemingen kiest ervoor zaken te doen in Nederland, bijvoorbeeld door middel van rechtstreekse investeringen en fiscale structurering van buitenlandse investeringen. De Russische Desk van CMS ondersteunt Russische cliënten die investeren in of zaken doen met Nederland. Ook biedt de Russische Desk ondersteuning aan Nederlandse cliënten die hetzelfde overwegen in Rusland.

De juristen van de Russische Desk verlenen een breed scala aan diensten waaronder ondersteuning en begeleiding bij fusies en overnames, joint ventures, beursgangen, openbare biedingen en fiscale structurering en planning.

Wij bieden onze cliënten hoogwaardig en oplossingsgericht advies gecombineerd met een diepgaand begrip van culturele en zakelijke verschillen tussen Nederland en Rusland. Door onze kennis van de Russische taal zijn wij in staat transactie expertise te combineren met een efficiënte en bekwame benadering afgestemd op de specifieke behoefte van cliënten.

Contactpersoon
De Russische Desk wordt aangevoerd door Roman Tarlavski, partner Corporate Finance bij CMS. Roman Tarlavski heeft vijftien jaar ervaring in het ondernemingsrecht. Hij is gespecialiseerd in grensoverschrijdende fusies en overnames, corporate finance, structured joint ventures en private equity. Zijn moedertaal is Russisch. Daarnaast spreekt hij vloeiend Nederlands en Engels. 

Ons kantoor in Moskou kan cliënten bijstaan in het geval expertise op het gebied van Russisch recht vereist is.

Lees meer Lees minder

Het internationale desk team

 


Experts

Portrait of Roman Tarlavski
Roman Tarlavski
Partner

Feed

Toon alleen
05 februari 2015
CMS Em­ploy­ment We­binars - Wha­t's new in la­bour law in Rus­sia
Are you in­te­rested in re­cent chan­ges to la­bour law in Eu­ro­pe? Are you keen to be up to da­te on re­cent de­vel­op­ments?We are plea­sed to in­vi­te you to a new se­ries of em­ploy­ment we­binars tit­led “What’s...
18/12/2014
Goe­de­ren en tech­no­lo­gie door­voe­ren en uit­voe­ren naar Rus­land
Wie han­delt met Rus­si­sche be­drij­ven of per­so­nen, moet ex­tra alert zijn op de van toe­pas­sing zijn­de sanc­ties van­uit de EU. De be­per­ken­de maat­re­ge­len be­staan uit com­plexe re­gels waar­van de over­tre­ding als...
19/03/2009
Fi­nan­ci­al Ser­vi­ces in Mid­den- en Oost-Eu­ro­pa
CMS en mer­ger­mar­ket heb­ben een rap­port ge­pu­bli­ceerd om meer licht te wer­pen op de hui­di­ge ac­ti­vi­tei­ten van de Fin­can­ci­al Ser­vi­ces sec­tor in Mid­den- en Oost-Eu­ro­pa. Het rap­port (te down­lo­a­den on­der dit...
28/11/2008
CMS-fu­sie in Mos­kou
De in no­vem­ber aan­ge­kon­dig­de fu­sie tus­sen de Mos­kou­se ves­ti­gin­gen van de drie CMS-kan­to­ren die in Rus­land ac­tief zijn, zal re­sul­te­ren in een van de groot­ste en meest er­va­ren in­ter­na­ti­o­na­le ad­vo­ca­ten­kan­to­ren...