Mind­set tot in­no­va­tie: Ne­der­land­se ad­vo­ca­ten­kan­to­ren zijn Eu­ro­pees kop­lo­per

07/03/2019

Nederlandse advocatenkantoren zijn Europees koploper als het gaat om de mindset tot innoveren. Dat geldt ook voor Nederlandse belastingkantoren. Toch lopen ze net als andere Europese landen achter bij de daadwerkelijke implementatie van nieuwe technologieën, werkvormen en samenwerkingsverbanden. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport 'European Legal and Tax Innovation Study' dat is uitgevoerd in opdracht van Lefebvre Sarrut en Sdu. 

Bij maar liefst 97% van de advocatenkantoren in Nederland leeft het besef dat innoveren noodzakelijk is voor een gezonde toekomst. Driekwart zegt daar ook actief mee bezig te zijn, of in ieder geval de mogelijkheden te onderzoeken. Voor belastingadviseurs liggen die percentages iets lager, op respectievelijk 91% en 56%. Nederland scoort hiermee een stuk hoger dan landen als België, Frankrijk en Spanje.

Samenwerken is essentieel
Tegelijkertijd is er ook nog zeer veel te winnen, zo blijkt uit het rapport. Veel Nederlandse bedrijven in de juridische en fiscale sector opereren namelijk solo, terwijl samenwerken essentieel is om innovatie echt van de grond te krijgen. Slechts 34% van de advocatenkantoren heeft voor de uitrol van nieuwe technologie en de ontwikkeling van andere businessmodellen een strategisch samenwerkingsverband met een collega-kantoor of met een tech-partner. In Spanje bijvoorbeeld ligt dit percentage op 53%. Op projectbasis wordt in Nederland ook nog te weinig samengewerkt. Slechts 42% van de advocatenkantoren doet dit.

CMS omarmt innovatie
CMS ziet het belang van innovatie. Wij investeren in het opdoen van verdiepende kennis van nieuwe technologische ontwikkelingen die onze dienstverlening én die van onze cliënten kunnen raken. Ook als wij niet tevoren weten wat de uitkomst is. Dat is inherent aan het vroegtijdig instappen in vernieuwing. Mede dankzij onze actieve rol binnen de Dutch Blockchain Coalition en het ecosysteem waar wij continu aan bouwen, zijn wij in staat te adviseren over de toepassing en juridische en privacy-gerelateerde aandachtspunten van blockchain en smart contracts. Daarnaast begeleiden wij diverse start-ups bij hun vragen over tokenisering en adviseren wij Fintech-bedrijven bij de introductie van vernieuwende diensten. De kennis die wij opdoen delen wij met cliënten en met de markt omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van innovatie.

Meer hierover

Legal Tech Academy
Een van de geïnterviewden voor het onderzoek is Katja van Kranenburg, partner en hoofd van de Technology, Media & Communications Praktijkgroep bij CMS in Nederland. Zo zegt zij onder meer: “Society is getting smarter and smarter; that also applies to our clients and you really have to be on top of these developments to continue to have added value”. En: “To ensure that our lawyers have an indebt knowledge of new technologies and the impact on the business of our clients and the legal practice, we established a Legal Tech Academy that trains our lawyers in blockchain, smart contracts, artificial intelligence, chatbots and the impact and use of data.”

Onderzoeksmethode
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Lefebvre Sarrut en Sdu. Hiervoor zijn 46 kwalitatieve interviews en 1.488 kwantitatieve interviews afgenomen onder respondenten uit de juridische en fiscale sector in Nederland, Spanje, België, Luxemburg en Frankrijk.

Download het onderzoeksrapport

Juristen

De foto van Katja van Kranenburg
Katja van Kranenburg - Hanspians
Partner
Amsterdam