Home / Publicaties / Consultatie Wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode...

Consultatie Wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise

24/05/2017

Op 12 april jl. is het concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise ter consultatie voorgelegd. Het wetsvoorstel houdt in dat er in boek 7 van het BW een bijzondere regeling voor de franchiseovereenkomst wordt opgenomen. Op basis van die regeling wordt het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur een gedragscode of onderdelen daarvan aan te wijzen waarin voorschriften zijn opgenomen over onder meer informatieverstrekking van de franchisegever aan de franchisenemer en het overleg tussen partijen, zowel voorafgaand aan als na de sluiting van de franchiseovereenkomst. Naar verwachting zal de Nederlandse Franchise Code (NFC) die op 17 februari 2016 aan de Minister van Economische Zaken is aangeboden, worden aangewezen.

Over de noodzaak van een wettelijke regeling bestaat veel discussie. Op de wijze waarop de wetgeving thans wordt vormgegeven en de inhoud van de NFC bestaat veel kritiek. Anita Canta en Heidi Dekker hebben hun opmerkingen op het wetsvoorstel ingediend.

Publicatie
Consultatie_Wetsvoorstel_ wettelijke_verankering_gedragscode_franchise_c.PDF
Downloaden
PDF 645,5 kB

Auteurs

Anita-Canta-CMS-NL
Anita Canta
Advocaat
Utrecht
Heidi-Dekker-CMS-NL
Heidi Dekker