Home / Evenementen / Congres Fiscale Actualiteiten

Congres Fiscale Actualiteiten

CMS Derks Star BusmannNewtonlaan 2033584 BH Utrecht

Evenementenarchief
24 januari 2011, 15:30 - 19:00

De fiscale sectie van CMS Derks Star Busmann, bestaande uit advocaten, notarissen en belastingadviseurs, organiseert op maandag 24 januari 2011 het "Congres Fiscale Actualiteiten". Hiervoor nodigen wij u graag uit.

Op diverse nationale en internationale terreinen worden actuele fiscale ontwikkelingen besproken door onze belastingadviseurs in nauwe samenwerking met de advocaten. Door het multidisciplinaire en internationale karakter van onze organisatie kunnen wij de diverse onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken voor u belichten.

De inleiding wordt verzorgd door Tweede Kamerlid en fiscaal woordvoerder van D'66 Wouter Koolmees, voorheen Hoofd begrotingsbeleid bij het Ministerie van Financiën en onlangs benoemd tot Politiek Talent van 2010. De pers looft hem vanwege “zijn enorme kennis op het gebied van financiën. Hij is zo deskundig dat niemand om hem heen kan”.

In een vijftal break-out sessies, waaruit u er twee kunt kiezen, komt u alles te weten over een aantal in het oog springende actualiteiten.

Programma

15:30 – 16:00 uur

Ontvangst

16:00 – 16:05 uur

Opening door Willie Ambergen

16:05 – 16:30 uur

Fiscale actualiteiten vanuit de politiek door Wouter Koolmees

16:35 – 17:15 uur

Break out sessies, ronde 1

17:20 – 18:00 uur

Break-out sessies, ronde 2

18:00 – 19:00 uur

Afsluitende borrel

Break-out sessies

1 Groen bouwen is goedkoper dan grijs!
Er zijn verschillende fiscale subsidies voor het bouwen en herontwikkelen van duurzaam vastgoed. Deze fiscale subsidies zijn tot op heden nog erg onderbelicht gebleven in vastgoedland. Aan de hand van cijfervoorbeelden zal worden aangetoond dat een groen pand door fiscale subsidies goedkoper kan worden gerealiseerd dan een grijs pand.
Door middel van (huur)contracten kan worden gewaarborgd dat een duurzaam pand duurzaam blijft en blijft voldoen aan de verschillende duurzaamheidsnormen. Voorts wordt ingegaan op het optimaal structureren, ontwikkelen en verkopen van WKO-installaties.

Willie Ambergen – Belastingadviseur
Arnout Scholten – Vastgoedadvocaat

2 Hoe u meegezogen kunt worden in de fiscale boetezaak van een ander
U stuurt een factuur op verzoek van een relatie naar een andere B.V. dan logisch lijkt of u past de omschrijving van de factuur aan op verzoek van een relatie. Met dit soort kleine diensten aan relaties kunt u impliciet behulpzaam zijn bij belastingfraude, valsheid in geschrifte of witwassen. Zulke betrokkenheid bij de fraude van een ander, kan door een recente wetswijziging leiden tot fiscale beboeting. Zakenrelaties, accountants en fiscalisten lopen daardoor een verhoogd risico. Wij wijzen u op de belangrijkste valkuilen.

Rien van Dieren - Belastingadviseur
Dian Brouwer - Strafrechtadvocaat

3 De nieuwe werkkostenregeling
Op grond van de nieuwe werkkostenregeling dienen vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onder 1,4% van de totale loonsom te blijven. Het meerdere wordt belast met een eindheffing van 80%(!) bij de werkgever. Invoering van de werkkostenregeling kan in 2011, 2012 of 2013 plaatsvinden. Dit jaar dienen werkgevers vast te stellen of hun huidige regeling of juist de werkkostenregeling voordeliger is, zodat een afgewogen besluit omtrent invoering genomen kan worden. Daarnaast loont het de moeite om het hele vergoedingenstelsel eens goed tegen het licht te houden, om in de toekomst vervelende verrassingen te voorkomen. Naast fiscale aspecten worden de arbeidsrechtelijke aspecten van de nieuwe werkkostenregeling belicht.

Christo van Gennep – Belastingadviseur
Madeleine Lamers – Arbeidsrechtadvocaat

4 BTW-heffing over personeelsvoorzieningen en privé-gebruik van goederen en diensten: de actuele stand van zaken
Actuele ontwikkelingen, met name in de rechtspraak van het Europese Hof, hebben grote invloed op de mogelijkheden en onmogelijkheden om BTW te verrekenen op goederen en diensten die door de ondernemer zelf of door zijn personeel voor privé-doeleinden worden gebruikt. In deze break-out sessie wordt ingegaan op de actuele BTW-regelingen met betrekking tot lease-auto's, vermogensetikettering (o.a. aftrek van BTW op de woning van de ondernemer) en andere personeelsvoorzieningen (cafetariamodellen).

Paul Hulshof – BTW-specialist

5 Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren?
Nagenoeg iedere Nederlandse onderneming heeft of krijgt er mee te maken: de vraag hoe zij het beste buitenlandse activiteiten of overnames kan structureren. Een lokale dochter of een vaste inrichting? Binnen of buiten de fiscale eenheid? Financieren met eigen vermogen of vreemd vermogen? Zijn er veel voorkomende structuren met landen als Duitsland, België, Frankrijk en Engeland? Zijn er mogelijkheden om heffing te voorkomen dan wel uit te stellen? Deze en andere vragen met betrekking tot de fiscale structurering van buitenlandse activiteiten komen in deze sessie uitgebreid aan bod.

Jochem de Koning - Belastingadviseur


Aanmelden
Wij vernemen bij uw aanmelding graag welke break-out sessies uw voorkeur hebben. U kunt zich aanmelden voor twee van de vijf break-out sessies.

Klik hier om u aan te melden.

Afmelden
Bent u niet in de gelegenheid dit congres bij te wonen, maar wilt u na afloop wel de gepresenteerde informatie ontvangen, klik dan hier.

Meer informatie
Marloes van Deventer
Business Development & Communications
T +31 (0) 30 2121 579
E [email protected]

Sprekers

De foto van Willie Ambergen
Willie Ambergen
Belastingadviseur
Amsterdam
De foto van Arnout Scholten
Arnout Scholten
Partner
Amsterdam
Dian Brouwer
Dian Brouwer
Paul Hulshof
Paul Hulshof
De foto van Madeleine Lamers
Madeleine Lamers
Advocaat
Amsterdam
Toon meer Toon minder