Home / Europa / Nederland / Public Procurement / Aanbestedingsrecht advocaten

Aanbestedingsrecht advocaten

Wij stellen u graag voor aan ons team

CMS heeft diepgaande expertise op het gebied van aanbestedingen van werken, leveringen, diensten en concessies. Wij hebben in dit verband ervaring met het adviseren van zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. Tot onze cliënten behoren onder meer provincies, gemeenten en waterschappen, aannemers en ICT-bedrijven. Maar ook zorginstellingen, vervoersinstellingen en woningcorporaties kunnen wij tot onze cliënten rekenen.

Wij beschikken over ruim 100 aanbestedingsspecialisten in 36 landen en daarmee realiseren wij een wereldwijd bereik. Dat stelt ons in staat om u te assisteren bij aanbestedingsprocedures die zich in meerdere landen tegelijk voordoen. Ook hebben onze specialisten jarenlange ervaring met alle grote sectoren, waaronder infrastructuur, lifesciences en gezondheidszorg, transport en ICT.

Wij richten ons onder meer op het begeleiden van aanbestedingsprocedures, het mede redigeren van aanbestedingsdocumenten en het voeren van (spoed)procedures in aanbestedingsgeschillen voor zowel de Raad van Arbitrage, de burgerlijke rechter als de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Ook voor advies over de aanbestedingsrechterlijke aspecten van gebiedsontwikkeling en publiek-private samenwerking (PPS) of voor advies over het nut en de noodzaak van een aanbesteding, kunt u bij ons terecht.

Verder kunnen wij u bijstaan in het juridisch juist vormgeven van een inschrijving en het (mede) opstellen van aanbestedings- en inkoopbeleid.

 
Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Part­ner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Petra Heemskerk is advocaat binnen onze Praktijkgroep Real Estate & Construction. Zij heeft brede ervaring in Europees recht en aanbestedingsrecht. Daarnaast is zij lead partner van de Mobility-sector...
Annemieke Hazelhoff
Annemieke Hazelhoff
Coun­sel
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Annemieke Hazelhoff is als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Antitrust, Competition & Trade (ACT) van ons kantoor. Zij is gespecialiseerd in mededingingsrechtelijke onderwerpen zoals kartelafspraken...
Michelle Brink
Michelle van den Brink
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Michelle van den Brink is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor waarbinnen zij is gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en bouwrecht.Op het gebied...
Isabelle Jong
Isabelle de Jong
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Isabelle de Jong is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate and Construction van ons kantoor.Zij is actief binnen het aanbestedingsrecht en het bouwrecht.Isabelle adviseert zowel aanbestedende diensten...
Fatbardha Selmani
Fatbardha Selmani
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Fatbardha Selmani is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate en Construction van ons kantoor. Zij is actief in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Fatbardha adviseert zowel aanbestedende diensten...
Folkert Stoop
Folkert Stoop
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Folkert Stoop is advocaat sinds 2019 en sindsdien in dienst bij CMS. Hij is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate en Construction van ons kantoor. Hij legt zich toe op het aanbestedingsrecht en...
Annelot Vink
Annelot Vink
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Annelot Vink is als advocaat werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor. Zij is actief in het aanbestedingsrecht en het bouwrecht. Annelot adviseert zowel aanbestedende...
Luisa Welling de Arruda
Luisa Welling de Arruda
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Luísa Welling de Arruda is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate & Construction van ons kantoor.Zij is actief binnen het aanbestedingsrecht en het bouwrecht. Luísa adviseert zowel aanbestedende...
Jildau Yilmaz
Jildau Yilmaz
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Jildau Yilmaz is sinds 2010 als advocaat in dienst bij CMS. Zij is werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate and Construction. Jildau adviseert en procedeert over kwesties die verband houden met het...