Home / Nieuws / Marc van Zanten aangesteld tot curator Ardenberg...

Marc van Zanten aangesteld tot curator Ardenberg Groep

13/07/2015

Na een zogenoemde "pre-pack periode" is Marc van Zanten op 13 juli 2015 aangesteld tot curator van Ardenberg B.V. en haar vijf dochtervennootschappen. De Ardenberg Groep exploiteerde onder meer de schoenenwinkels van Bitter, DiCapolavori, Dr. Adam's, Jan Jansen en Van Dalen.

Marc heeft ruime ervaring als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling. Marc adviseert daarnaast (internationale) ondernemingen over faillissementsrechtelijke vraagstukken, reorganisatie en over burgerlijk procesrecht, waaronder beslag- en executierecht.

Meer informatie: www.cms-dsb.com/ardenberg

Juristen

Portret vanMarc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam