Home / Nieuws / Ook sociaal ondernemers kunnen Europese aanbestedingen...

Ook sociaal ondernemers kunnen Europese aanbestedingen winnen

13/03/2018

Veel sociaal ondernemers zijn nog niet zo bekend met het deelnemen aan Europese aanbestedingen. Terwijl ook zij aanbestedingen kunnen winnen vanwege hun social doelstellingen en de regelgeving daartoe voldoende ruimte biedt. Onder meer dat kwam naar voren tijdens het seminar 'Europees aanbesteden voor sociaal ondernemers', dat CMS en Buy Social organiseerden op vrijdag 9 maart 2018. Het was een zeer leerzame middag, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaringen uit de praktijk centraal stond.

Maatschappelijke impact
De spits werd afgebeten door Breedweer, een sociale onderneming in de facilitaire dienstverlening. Breedweer maakt maatschappelijke impact door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te scholen en in dienst te nemen, zodat zij zelfstandig in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Breedweer deelde haar succesverhaal over de wijze waarop zij het afgelopen jaar drie aanbestedingen heeft gewonnen. Door Breedweer de opdracht te gunnen, creëert de opdrachtgever maatschappelijke meerwaarde en kan er iemand via de Participatiewet aan het werk.

Breedweer gaf bruikbare tips aan sociaal ondernemers over (het inschrijven op) aanbestedingen. Eén van die tips was om in het voortraject, bijvoorbeeld tijdens de schouw van een te gunnen opdracht, proberen het verschil te maken door een goede indruk achter te laten. Daarnaast werd aan sociaal ondernemers meegegeven om in hun inschrijving te benadrukken welke maatschappelijke impact zij kunnen maken. Breedweer liet zien dat ook sociaal ondernemers Europese aanbestedingen kunnen winnen; hun sociale doelstelling is een unieke eigenschap, die hen aantrekkelijk maakt voor aanbestedende diensten die graag een maatschappelijke impact maken.

Aanbestedingswet
Maartje Speksnijder, advocaat aanbestedingsrecht bij CMS, verzorgde het juridisch inhoudelijk gedeelte van het seminar. Zij behandelde de voor sociale ondernemingen relevante juridische aspecten van (Europees) aanbesteden en lichtte toe hoe sociaal ondernemers optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt. Onder meer is gesproken over de uit de Aanbestedingswet voortvloeiende plicht voor de aanbestedende dienst om maatschappelijke waarde te creëren.

Daarnaast zijn de wettelijke mogelijkheden besproken om sociale aspecten aan de aanbesteding te verbinden. Een voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om deelneming aan een gunningsprocedure voor te behouden aan sociale werkplaatsen of ondernemers die de integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben. Er zijn dus genoeg wettelijke bepalingen die gunstig zijn voor sociaal ondernemers.

Bewustwording
Met name bij aanbestedende diensten, is er nog te weinig bewustzijn van wat de Aanbestedingswet mogelijk maakt op het gebied van sociaal aanbesteden. Bovendien valt er nog veel winst te behalen op het gebied van sociaal aanbesteden in andere sectoren dan de facilitaire dienstverlening, zoals bijvoorbeeld in de ICT-branche. De voedingsbodem voor sociaal aanbesteden is er, alleen de bewustwording daarvan verdient nog enige stimulans. Het seminar heeft daartoe een mooie aanzet gegeven.

Juristen

Maartje Speksnijder