Home / Juristen / Fleur van Assendelft de Coningh
De foto van Fleur van Assendelftde Coningh

Fleur van Assendelft de Coningh

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
PO Box 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Fleur van Assendelft de Coningh is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Employment & Pensions van ons kantoor. In de praktijk adviseert en procedeert Fleur over alle facetten van het arbeidsrecht. Specifiek adviseert zij en treedt zij op voor (internationale en nationale) ondernemingen over onder meer reorganisaties, ondernemingsraadprocedures, individuele ontslagzaken, overgang van onderneming (collectieve) arbeidsvoorwaarden en arbeidsrechtelijke onderwerpen gerelateerd aan fusies en overnames. 

Daarnaast focust Fleur zich op en heeft zij brede ervaring met ondernemingen in de energy sector en industrie. 

Fleur is sinds 2011 in dienst bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (arbeidsrecht), Universiteit van Amsterdam
  • Nederlands recht (privaatrecht), Universiteit van Amsterdam
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Arbeidsrecht
  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • VAAN lidmaatschap
Meer Minder

Feed

Toon alleen
01/05/2019
CMS ad­vi­seert TP Group bij de aan­koop van Sapien­za...
14 okt. 15
Be­ëin­di­ging van de ar­beids­over­een­komst op ba­sis van dis­func­ti­o­ne­ren...
Voor de be­ëin­di­ging van een ar­beids­over­een­komst dient de werk­ge­ver een re­de­lij­ke grond te kun­nen aan­to­nen. De re­de­lij­ke gron­den zijn li­mi­ta­tief op­ge­no­men in de wet en om­vat­ten ook de re­de­lij­ke grond...
26/04/2019
Pen­si­oen bij ein­de dienst­ver­band – de ge­lijk­waar­di­ge...
25/02/2019
CMS ad­vi­ses on the ac­qui­si­ti­on of Brand New Tel­ly In­du­stries
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA...
04/12/2018
CMS ad­vi­ses ISS Ne­ther­lands on the sa­le of sin­gle ser­vi­ce...
29/11/2018
CMS ad­vi­ses FD Me­di­a­groep on the ac­qui­si­ti­on of Si­zo
19/07/2018
CMS has as­sisted Mer­ck Ven­tu­res and Bell Food Group...
01/05/2018
CMS ad­vi­ses Cin­ven on the ac­qui­si­ti­on of lea­ding Eu­ro­pean...
25/08/2017
Ar­beids­rech­te­lij­ke as­pec­ten in fail­lis­se­ment - een...
11/07/2017
CMS ad­vi­seert Bot­te­ga In­vest­Co bij aan­koop van Ge­tro­nics
16/06/2017
CMS ad­vi­seert Deut­sche Be­tei­li­g­ungs AG bij ver­koop...