Home / Juristen / Maurits Rabbie
Maurits-Rabbie-CMS-NL

Maurits Rabbie

Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels

Maurits Rabbie is werkzaam binnen de Corporate/M&A Praktijkgroep van ons kantoor en richt zich met name op de energiesector. Hij is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en adviseert op het gebied van fusies en overnames, joint ventures en duurzame energie projecten. Maurits adviseert onder meer bij transacties in nationaal en internationaal verband.

Maurits is sinds 2017 werkzaam bij CMS.

Meer Minder

Opleidingen

  • Master ondernemingsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Bachelor rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
  • Bachelor psychologie, Universiteit Maastricht
Meer Minder

Feed

Toon alleen
08/10/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li en au­gus­tus 2020
15 mei 2020
CMS Ex­pert Gui­de to re­ne­wa­ble ener­gy law and re­gu­la­ti­on
Are you loo­king for in­for­ma­ti­on on re­ne­wa­ble ener­gy law and re­gu­la­ti­on? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
03/08/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­ni 2020
22 juni 2018
CMS Ex­pert Gui­de to off­sho­re wind law in Nor­thern Eu­ro­pe
Are you loo­king for legal in­for­ma­ti­on on off­sho­re wind ener­gy? This CMS Ex­pert Gui­de pro­vi­des you with eve­ry­thing you need to know.
23/6/2020
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - april en mei 2020
18/12/2019
Voor niets gaat de zon op
Over de ju­ri­di­sche en fis­ca­le com­pli­ca­ties bij zon­ne­pa­ne­len op com­mer­ci­eel vast­goed
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
13/11/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - sep­tem­ber 2019
13/08/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - ju­li 2019
12/03/2019
Ener­gy: Over­zicht wet­ge­ving - fe­bru­a­ri 2019
06/02/2019
CMS ad­vi­seert Vat­ten­fall bij de over­na­me van DEL­TA Ener­gie
18/07/2018
CMS heeft DE­KRA ge­ad­vi­seerd bij de ac­qui­si­tie van de aan­de­len in In­du­stri­al...