Home / Expertise / Corporate/M&A / Corporate Litigation

Corporate Litigation

Nederland

Corporate litigation strekt zich uit op het gebied van het vennootschapsrecht en het procesrecht. Alle mogelijke geschillen in en rond de onderneming komen hierbij aan de orde. Deze kunnen variëren van kwesties over de aansprakelijkheid van bestuurders of concerns tot geschillen bij overname.

CMS voorziet u van deskundig advies en begeleiding bij dit soort kwesties. Ook in bijzondere procedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam als enquêteprocedures, jaarrekeningprocedures, procedures ex. artikel 26 Wet op de Ondernemingsraden staan wij u bij. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor begeleiding in zogenoemde uitkoopprocedures tot bijzondere procedures bij de gewone rechter, zoals in het kader van de wettelijke geschillenregeling.

Uiteraard kunnen onze gespecialiseerde advocaten u tevens bijstaan in kort geding procedures en andere algemene procedures bij de gewone rechter, nationale en internationale arbitrages, zoals bijvoorbeeld bij het NAI en de ICC en bindend advies.

Lees meer Lees minder
March 2019
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
March 2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
June 2019
CMS Cor­po­ra­te / M&A Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
01/04/2019
Bri­git­ta Ja­kic wint Young Ta­lent Award | Ad­vo­ca­tie
05/11/2018
Bri­git­ta Ja­kic ver­ko­zen tot Meest Ta­lent­vol­le Pro­ce­sad­vo­caat
June 2018
Sun­ri­se’s CHF 500m Swiss To­wers sa­le lights up M &...
An­nu­al Re­view 2017-2018
11/08/2017
Een vol­macht om te be­stu­ren
06/11/2015
Mo­der­ni­se­ring jaar­re­ke­nin­gen­recht
05/08/2015
Be­stuur­ders per­soon­lijk aan­spra­ke­lijk voor boe­te niet-na­le­ving...
10/09/2014
Per­soon­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid be­stuur­der ver­eist naast...
10/09/2014
Aan­spra­ke­lijk­heid be­stuur­der, toets van Spaan­se Vil­la...
10/07/2014
In­struc­tie­be­voegd­heid en de aan­spra­ke­lijk­heid van de...
een kwes­tie van ba­lans
15/05/2014
Aan­spra­ke­lijk­heid be­stuur­ders en com­mis­sa­ris­sen: schen­ding...
15/05/2014
Ge­gron­de re­de­nen om te twij­fe­len aan een juist be­leid...
08/05/2014
Con­sul­ta­tie Wet Be­stuur en toe­zicht rechts­per­so­nen