Home / Publicaties / Consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk...

Consultatie Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden

01/05/2017

Met grote belangstelling hebben wij kennis genomen van de consultatieversie van de wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden) en de memorie van toelichting met betrekking tot het Wetsvoorstel. Het Wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden, in het Engels ‘ultimate beneficial owner’ (‘UBO’), van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten, voortvloeiend uit Europese richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering van 20 mei 2015.
In deze publicatie volgen onze bevindingen ten aanzien van het Wetsvoorstel
zoals dat nu is gepresenteerd.

001415_header
Publicaties
Consultatie_Implementatiewet_registratie_uiteindelijk_belanghebbenden_CMS_a.pdf
Downloaden
PDF 1,1 MB

Auteurs

Portret vanGieneke Nierop
Gieneke van Nierop
Counsel
Amsterdam