Home / Publicaties / De action directe bij een verkeersongeluk in de Europese...

De action directe bij een verkeersongeluk in de Europese Unie

27/08/2008

Centraal staat de uitspraak van het Hof van Justitie (HvJ EG) van 13 december 2007, C-463/06, FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Odenbreit, waarin het HvJ EG zich buigt over een belangrijke competentievraag. In het kader van de prejudiciële vraag die door het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) aan het HvJ EG was voorgelegd, boog het HvJ EG zich over de vraag hoe de verwijzing binnen art. 11 lid 2 EEX-Vo naar art. 9 lid 1 sub b EEX-Vo dient te worden geïnterpreteerd.

Publicaties
De action directe bij een verkeersongeluk in de Europese Unie
Downloaden
PDF 309,9 kB