Home / Publicaties / Eerste toezeggingsbesluit in de maak

Eerste toe­zeg­gings­be­sluit in de maak

16/06/2008

De NMa is van plan de toezegging te accepteren van enkele Amsterdamse kinderopvangverblijven om zich voortaan te onthouden van concurrentiebeperkend gedrag. De kinderopvangverblijven worden door de NMa verdacht van het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie. Het is voor het eerst dat de NMa voornemens is een dergelijk besluit te nemen.

Sinds 1 oktober 2007 beschikt de NMa over de bevoegdheid af te zien van het instellen van onderzoek of een lopend onderzoek naar concurrentieverstorend gedrag te beëindigen indien de betrokken onderneming toezegt een bepaalde gedragsverandering door te voeren. Met name bij niet al te zware overtredingen van de mededingingsregels biedt dit ondernemingen de mogelijkheid aan een boete van de NMa te ontkomen.

Klik hier voor het ontwerpbesluit.

Auteurs

Portret van Robert Bosman
Robert Bosman
Portret van Elisabeth Elias
Elisabeth Elias
Advocaat
Amsterdam