Home / Publicaties / Het coronavirus en nakoming van contractuele verp...

Het coronavirus en nakoming van contractuele verplichtingen

Is een beroep op overmacht (ex art. 6:75 BW) mogelijk?

23/12/2020

Bijna iedere jurist kent wel de term ‘Pacta sunt servanda’ ofwel ‘Je moet de gemaakte afspraak nakomen’. Dit rechtsbeginsel  vormt de basis van ons contractenrecht. Maar wat nu als je een afspraak niet meer kán nakomen? Deze vraag is aan de orde van de dag bij veel bedrijven in deze wereldwijde coronacrisis. 
Robbert van Brakel en Marlot Tak gaan in dit artikel in op de vraag of en zo ja, in hoeverre een beroep op overmacht (ex art. 6:75 Burgerlijk Wetboek) mogelijk is om onder contractuele verplichtingen uit te kunnen komen in deze coronacrisis.

Publicatie
Tijdschrift voor de Procespraktijk 2020_06
Downloaden
PDF 1 MB

Auteurs

De foto van Robbert van Brakel
Robbert van Brakel
Advocaat
Utrecht
Marlot-Tak-CMS-NL
Marlot Tak
Advocaat
Utrecht