Home / Publicaties / Het verplicht aanbesteden van gratis schoolboeken;...

Het verplicht aanbesteden van gratis schoolboeken; wat valt er te leren?

19/10/2016

In 2008 is de Wet Gratis Schoolboeken ("WGS") ingevoerd, met als doel de schoolkosten voor ouders te beperken en de marktwerking op de educatieve boekenmarkt te verbeteren. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs hebben Oberon en SEO Economisch Onderzoek de werking van de WGS geëvalueerd. In deze bijdrage bespreken wij kort de belangrijkste conclusies uit die evaluatie.

Uit de evaluatie blijkt ten eerste dat sinds de invoering van de WGS de kosten voor lesmateriaal per leerling constant blijven. De WGS heeft direct geleid tot een scherpe daling van de totale kosten voor ouders, doordat de lesmaterialen gratis worden verstrekt. De problemen die in de beginperiode na de invoering van de WGS speelden, met scholen die voor lesmateriaal toch kosten rekenden, doen zich vrijwel niet meer voor. Het eerste doel van de WGS lijkt hiermee behaald.

Voorts blijkt uit de evaluatie dat het tweede doel van de WGS – een verbeterde marktwerking – nog niet is behaald. De ingevoerde aanbestedingsplicht moest het inkoopproces van scholen standaardiseren en toegankelijk maken voor alle aanbieders, dat weer tot een betere marktwerking moest leiden. Echter, in de praktijk heeft de aanbestedingsplicht er juist toe geleid dat de educatieve boekenmarkt verder is geconsolideerd. Door de procedurele lasten van een aanbestedingsprocedure en de steeds complexer wordende vraag van scholen is de markt effectief gesloten. Om de markt weer in beweging te krijgen wordt het scholen aanbevolen om de mogelijkheden en de ruimte van het aanbestedingsinstrumentarium meer te benutten, om zo tot nieuwe, innovatieve producten te komen. Scholen zouden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor functioneel aanbesteden of het houden van een marktconsultatie. Daarnaast is de voornaamste uitdaging voor scholen het scherp krijgen van hun inkoopvraag en die zo te formuleren dat het voldoet aan de aanbestedingsregels. Hierbij wordt scholen aangeraden om zich tijdens een aanbesteding bij te laten staan door een (professionele) partij, die hen zowel over de formulering van de inkoopvraag als ook over de juridische procedure kan adviseren.

Mocht u vragen hebben over het voorgaande of andere vragen met betrekking tot het aanbestedingsrecht, dan kunt u contact opnemen met het cluster aanbestedingsrecht van ons kantoor.

Auteurs

Portret van Michelle Brink
Michelle van den Brink
Advocaat
Amsterdam
Navid Kiani deh Kiani