Home / Publicaties / Inwerkingtreding herziene Nederlandse Corporate Governance...

Inwerkingtreding herziene Nederlandse Corporate Governance Code

12/09/2017

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code een herziene versie van De Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: Code) gepubliceerd. Op 7 september 2017 heeft de herziene Code een wettelijke basis gekregen. De herziene Code vervangt de Code uit 2008 met ingang van 1 januari 2018.

Nederlandse beursvennootschappen worden geacht verantwoording af te leggen over de naleving van de herziene Code in het bestuursverslag over 2017. Ook de herziene Code is gebaseerd op het beginsel 'pas toe of leg uit'.

De belangrijkste gevolgen van de herziene Code betreffen:

  • focus op lange termijn waardecreatie;
  • versteviging van het risicomanagement;
  • nieuwe regels omtrent effectief bestuur en toezicht;
  • introductie van cultuur en gedrag als onderdeel van corporate governance;
  • vereenvoudigde regels omtrent beloningen;
  • nieuwe regels omtrent de relatie met aandeelhouders;
  • verduidelijking van eisen aan kwaliteit van de uitleg.

CMS heeft op basis van de herziene Code nieuwe corporate governance tools ontwikkeld, waaronder reglementen voor de raad van commissarissen en haar commissies, een reglement voor het bestuur en een corporate governance checklist aan de hand waarvan vennootschappen kunnen beoordelen of aan de bepalingen van de Code wordt voldaan. Deze documenten zijn op aanvraag beschikbaar.

Zie ook onze eerdere newsflash voor een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen in de Code. De herziene Code vindt u hier.

Auteurs

Portret van Bob Zijl
Bob van Zijl
Portret van Martijn Bie
Martijn van der Bie
Partner
Amsterdam
Portret van Erik Vorst
Erik Vorst
Partner
Amsterdam