Home / Publicaties / NMa legt boete op wegens niet-melden concentratie

NMa legt boete op wegens niet-melden concentratie

16/06/2008

De NMa heeft begin april 2008 aan drie ondernemingen boetes opgelegd wegens het tot stand brengen van een concentratie zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. De boetes variëren van € 15.000 tot  € 16.000.

HAL Investments nam op 19 juli 2007 alle aandelen in Delta Wines over. Partijen hadden verzuimd het voornemen daartoe te melden bij de NMa. Kort na het tot stand brengen van de transactie werd deze omissie hersteld en meldde men de concentratie alsnog. Het feit dat de overtreding snel en uit eigen beweging is gemeld, heeft geleid tot een matiging van de boete. De boete was relatief laag, omdat de overtreding plaatsvond onder het oude aanmerkelijk mildere boeteregime. Sinds 1 oktober 2007, heeft de NMa de mogelijkheid voor dit soort overtredingen een boete op te leggen van maximaal 10% van de jaaromzet van de betrokken onderneming.

Ingevolge de Mededingingswet moeten fusies en overnames en het aangaan van bepaalde joint ventures, waarbij partijen betrokken zijn die een bepaalde omzetgrens overschrijden, voorafgaand worden getoetst door de NMa. De toets is erop gericht na te gaan of door de concentratie de mededinging op de markt niet significant wordt beperkt. Laat men na de voorgenomen transactie te melden, dan riskeert men niet alleen een (hoge) boete, maar het leidt ook tot nietigheid van de transactie, zulks met alle mogelijke (civielrechtelijke)gevolgen van dien.

Mede gezien de hiervoor beschreven ingrijpende gevolgen, doen partijen er goed aan vroegtijdig na te gaan of de transactie die zij voornemens zijn te sluiten, bij de NMa gemeld dient te worden.

Klik hier voor het persbericht van de NMa.

Auteurs

Portret van Elisabeth Elias
Elisabeth Elias
Advocaat
Amsterdam
Portret van Robert Bosman
Robert Bosman
Partner
Amsterdam