Home / Publicaties / NMa verlaagt opgelegde boetes aan boomkwekerijen

NMa verlaagt opgelegde boetes aan boomkwekerijen

16/06/2008

De NMa heeft onlangs twee boetes verlaagd die zij eind vorig jaar aan zeven boomkwekerijen heeft opgelegd wegens het maken van verboden kartelafspraken. De FIOD/ECD had de NMa over deze kartelafspraken getipt waarna een onderzoek werd ingesteld door de NMa. Tijdens dit onderzoek heeft de NMa tevens prijzenboekjes van de Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB) aangetroffen. Overigens heeft de NMa in februari j.l. het aan deze zaak gerelateerde bezwaar van een ex-werknemer ongegrond verklaard. Dit bezwaar was gericht tegen de boete die de NMa eerder aan de ex-werknemer had opgelegd voor diens onterechte beroep op het zwijgrecht.

Een groep van in totaal acht boomkwekerijen heeft tussen 1998 en 2004 vooroverleg gepleegd bij aanbestedingen voor de levering van boomkwekerijproducten aan gemeentes. Tijdens dit vooroverleg werden de leveringen verdeeld en de inschrijfprijzen op elkaar afgestemd. Na oplegging van de boetes bleek dat twee ondernemingen onjuiste informatie over hun omzetten hadden gegeven waardoor hun boetes te hoog uitvielen, zodat de NMa de boetes nu heeft verlaagd.

Het bijzondere aan deze zaak is dat de kartelafspraken aan het licht zijn gekomen door een onderzoek van de FIOD/ECD bij één van de acht boomkwekerijen. De FIOD/ECD had informatie gevonden in de vorm van faxen die duidde op de verboden afspraken. Deze informatie is vervolgens doorgespeeld aan de NMa waarna de NMa een onderzoek is gestart. Tijdens dit onderzoek stuitte de NMa op prijzenboekjes van de Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB) waarin indicatieve kostprijzen werden gegeven waarop de boomkwekers hun prijsbeleid konden aanpassen. De NMa heeft geëist dat de NBvB deze prijzenboekjes niet meer zou samenstellen en verspreiden onder haar leden. De NBvB heeft zich hieraan gehouden waardoor nader onderzoek door de NMa is uitgebleven.

Ook heeft de NMa in deze zaak voor het eerst een ex-werknemer beboet voor diens weigering medewerking te verlenen aan een onderzoek van de NMa. De betreffende persoon weigerde de NMa informatie te verstrekken in het kader van het onderzoek naar de kartelafspraken in de boomkwekerijsector en beriep zich hierbij op zijn zwijgrecht. De ex-werknemer kwam echter geen zwijgrecht toe omdat hij zelf geen onderwerp van onderzoek was en ook niet (meer) werkzaam was bij een onderneming waartegen het onderzoek was gericht.

De NMa heeft hiervoor een boete opgelegd van € 10.000,-. Bij het opleggen van de boete - die in theorie maximaal € 450.000,- kan bedragen - heeft de NMa rekening gehouden met de financiële positie van de betreffende persoon. Ondanks bezwaar van de ex-werknemer heeft de NMa de boete gehandhaafd. Het is niet geheel duidelijk hoe de NMa uiteindelijk de hoogte van de boete heeft bepaald.

Klik hier voor het persbericht van de NMa over de herziening van de boetes.

Klik hier voor het besluit op bezwaar van de NMa inzake de ex-werknemer.

Auteurs

Portret van Robert Bosman
Robert Bosman
Partner
Amsterdam
Portret van Elisabeth Elias
Elisabeth Elias
Advocaat
Amsterdam