Home / Publicaties / Privacytoezichthouders waarschuwen voor Online Behavioural...

Pri­va­cy­toe­zicht­hou­ders waarschuwen voor Online Behavioural Advertising code

10/11/2011

Twee Europese brancheorganisaties van adverteerders (IAB Europe en EASA) hebben eerder dit jaar een code aangenomen over "online behavioural advertising". Deze code roept nogal wat vragen op bij de privacytoezichthouders in Europa. Zo ook bij het College Bescherming Persoonsgegevens, de Nederlandse "privacywaakhond".

Zelfregulering van online behavioural advertising
Door middel van cookies is het mogelijk om de activiteiten van internetgebruikers te monitoren en interesseprofielen samen te stellen. Een internetgebruiker krijgt vervolgens advertenties te zien die op zijn interessegebied zijn toegesneden. Dit is wat men "behavioural advertising", "behavioural targeting", "behavioural marketing" e.d. noemt.

Om deze manier van adverteren vanuit de branche zelf te reguleren hebben de organisaties Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe) en de European Advertising Standards Alliance (EASA) eerder dit jaar een gedragscode Online Behavioural Advertising (Code) opgesteld. De Code bevat onder andere regels over het verzamelen van informatie van de internetgebruiker, toestemming, beveiliging en reclame gericht op bepaalde doelgroepen zoals kinderen.

Privacy
Aangezien bij behavioural advertising privacyaspecten een bijzondere een rol spelen, hebben de Europese privacytoezichthouders de Code met belangstelling bestudeerd. Tijdens een recent overleg tussen de vertegenwoordigers van de Europese privacytoezichthouders (verenigd in de Artikel 29 Data Protection Werkgroep) en IAB Europe en EASA zijn deze zorgen van de privacytoezichthouders besproken.

Toestemming
Op grond van de E-privacyrichtlijn is toestemming van de internetgebruiker vereist voordat men informatie mag verzamelen over het internetgebruik van die gebruiker met behulp van cookies. Deze toestemming is alleen geldig wanneer de gebruiker vooraf duidelijk en begrijpelijk is geïnformeerd. Volgens de Europese privacytoezichthouders voldoet de Code hier niet aan. De Code vereist slechts de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van gegevens voor gepersonaliseerde online advertenties. Men verondersteld dan toestemming van de gebruiker als deze zwijgt of geen actie onderneemt. Echter, van toestemming in de zin van de E-privacyrichtlijn kan alleen sprake zijn als deze expliciet is gegeven. Dat is hier niet het geval.

IAB Europe en EASA zijn van mening dat het praktisch niet uitvoerbaar is om toestemming te vragen. Internetgebruikers krijgen dan heel vaak pop-ups te zien waarin zij toestemming moeten geven. De privacytoezichthouders menen dat het mogelijk moet zijn om een gestroomlijnde procedure te ontwerpen waarin gebruikers eenmalig toestemming geven om cookies te plaatsen.

Daarnaast zijn de Europese privacytoezichthouders van mening dat internetgebruikers niet voldoende worden geïnformeerd. Ook dit is in strijd met de E-privacyrichtlijn. Een internetgebruiker moet zo worden geïnformeerd dat hij een goede afweging kan maken voordat hij zijn toestemming geeft om cookies op zijn computer te plaatsen. In de Code wordt een icoon voorgesteld. Via dit icoon kan een gebruiker doorklikken naar informatie over de mogelijkheid om zich af te melden. Volgens de toezichthouders is het icoon niet voldoende. Internetgebruikers zijn nog niet bekend met het icoon en weten dus niet wat het betekent. Ook is de verstrekte informatie niet duidelijk genoeg, zodat geen afgewogen keuze gemaakt kan worden. Bovendien is de verstrekte informatie te moeilijk te vinden; gebruikers moeten het icoon aanklikken en daarna nog minstens twee maal doorklikken voordat men de gezochte informatie vindt. Dit is volstrekt onvoldoende aldus de toezichthouders.

Waarschuwing
De voorzitter van de Artikel 29 Data Protection Werkgroep benadrukt dat adverteerders niet moeten denken dat de Code een "veilige haven" biedt. Hij geeft ook aan dat de situatie dat adverteerders investeren in naleving van een code die in strijd is met Europese en nationale regelgeving moet worden vermeden en waarschuwt daarbij dat nationale privacytoezichthouder de taak hebben om de naleving af te dwingen en indien nodig zullen moeten handhaven. Dat betekent dat adverteerders die gebruik maken van behavioural advertising het risico blijven lopen om bijvoorbeeld een boete opgelegd te krijgen door de OPTA of het College Bescherming Persoonsgegevens. Zelfs als zij in lijn met de Code handelen.

Toekomst
De privacytoezichthouders hebben IAB Europe en EASA om een reactie gevraagd. Mede aan de hand van deze reactie zullen zij voor het einde van 2011 een opinie geven over de Code.

Wordt vervolgd .....

Auteurs

Portret van Elly Besterveld
Elly Besterveld
Professional support lawyer
Amsterdam