Home / Publicaties / Private investeerders in de zorg. Een zorg minder...

Private investeerders in de zorg. Een zorg minder?

Aanvullende voorwaarden voor winstuitkering door zorginstellingen naar aanleiding van het regeerakkoord VVD-PvdA

13/12/2012

ln het regeerakkoord van het Kabinet Rutte ll werd een voorschot genomen op een verdere aanscherping van de vereisten op grond waarvan een zorginstelling winst mag uitkeren aan haar aandeelhouders. Het oorspronkelijke plan, dat deel uitmaakte van het Regeer- en Gedoogakkoord van het Kabinet Rutte l, vond zijn neerslag in de aanpassing van onder andere de Wet cliëntenrechten zorg en had als hoofddoel de verbetering van de kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid van medischspecialistische zorg.

004233
Publicaties
Update_B&F_december_2012_h.pdf
Downloaden
PDF 3,1 MB

Auteurs

Portret vanEduard Scheenstra
Eduard Scheenstra
Partner
Amsterdam