Home / Publicaties / Procesrecht. Bewijsaanbod in hoger beroep (HR, 15...

Procesrecht. Bewijsaanbod in hoger beroep (HR, 15 januari 2016)

04/07/2016

Een noot van Rogier de Vrey bij de uitspraak van de Hoge Raad, 15 januari 2016.

Procesrecht. (1) Producties in een vreemde taal. Mocht hof in Duitse taal opgestelde producties zonder meer buiten beschouwing laten? Nee. Eisen van een behoorlijke rechtspleging. Vertaling van Engelse, Duitse of Franse stukken in beginsel niet nodig. (2) Bewijsaanbod in hoger beroep. Het hof heeft miskend dat aan het bewijsaanbod niet de eis kan worden gesteld dat wordt vermeld wat door de getuigen zal kunnen worden verklaard over de stellingen waarop het bewijsaanbod betrekking heeft.

art. 166 lid 1 en art. 353 lid 1 Rv.

001399_header
Publicaties
Intellectuele_eigendom_en_reclamerecht_2016_03_b.pdf
Downloaden
PDF 309,8 kB