Home / Publicaties / Van wie is die kabel

Van wie is die kabel?

09/11/2011

Bij graafwerkzaamheden in mijn tuin kwam ik laatst de glasvezelkabel tegen. Gelukkig zag ik hem op tijd, zodat wij nìet meteen verstoken werden van tv en internet. Wel vroeg ik me vervolgens af van wie de kabel nou eigenlijk is. Ons land 'verglaast' steeds meer en ligt daarom vol met kabels. En die lopen kriskras door het eigendom van velen. De oorspronkelijke definitie van 'verglazing' is de techniek om de hoogradioactieve vloeistoffen afkomstig van de opwerking van bestraalde kernbrandstof te verwerken en in te sluiten in een glasmatrix. De moderne definitie voor bedrijven en particulieren is de must van het aangesloten zijn op een uitstekend functionerend datanetwerk.

Nu heb ik als jurist dagelijks te maken met deze vorm van verglazing, want op het werk en thuis stellen wij snelle verbindingen met kraakhelder beeld zeer op prijs. Daarover nadenkend weet je dat deze netwerken door iemand moeten worden aangelegd, onderhouden en vernieuwd. En dat kost veel geld. De overheid laat deze investeringen zo veel mogelijk over aan de markt. Gelukkig zijn er in Nederland voldoende bedrijven die uit deze investeringen hun inkomsten genereren en bereid zijn deze investeringen te doen. Deze bedrijven hebben wel behoefte aan rechtszekerheid: zij moeten niet geconfronteerd worden met discussies over de vraag van wie de kabel of het hele netwerk is. Daarnaast willen ze financierbare investeringen. Een projectontwikkelaar vestigt hypotheek op het door hem te bouwen pand om de grondaankoop en bouw te financieren, maar wat doet een kabelexploitant? Van wie is de kabel in uw achtertuin of die onder de Provinciale weg? Ik hoor u denken: de kabel ligt toch in mijn grond en in het Kadaster ligt vast dat de grond van mij is, dus de kabel is ook van mij. Vroeger een juiste redenering, maar nu niet meer.

Dat brengt mij op mijn vakgebied, hetgeen zich de laatste jaren behoorlijk heeft ontwikkeld op het gebied van de kabelnetwerken. In positieve zin voor de kabelexploitanten en dat is belangrijk. Ik noem enkele ontwikkelingen:

  • De Hoge Raad heeft besloten dat een kabelnetwerk onroerend is.
  • Inmiddels kun je eigenaar zijn van een heel netwerk, ook al bevindt zich dat in de grond van een ander. U kunt zich voorstellen dat dit nogal veel percelen grond kan betreffen: denk eens aan het netwerk van een gemiddelde internetaanbieder met miljoenen aansluitingen en duizenden kilometers kabel door hele delen van het land.
  • Een onroerend kabelnetwerk kan (alleen) worden overgedragen aan een ander via de notaris. Deze maakt een akte op en registreert deze bij het Kadaster, net als bij de overdracht van een woning of bedrijfspand. Aan de akte komt een netwerktekening.
  • Ook de registratie bij het Kadaster van een bestaand netwerk is mogelijk, waarbij men moet aantonen dat men zich in het verleden als eigenaar heeft gedragen of dat men de bevoegde aanlegger is.
  • Er geldt een vrijstelling voor overdrachtsbelasting bij de verkrijging.
  • Een hypotheek vestigen op een geregistreerd netwerk is mogelijk geworden en dat komt de financierbaarheid ten goede.

De wetgeving biedt op dit moment dezelfde zekerheden voor het bewijs en de overdracht van eigendom van een kabelnetwerk als voor een woning of bedrijfspand. Vaak zegt men dat de Nederlandse regelgeving belemmerend en tijdrovend is, maar mij gebied te zeggen dat onze wetgeving de verglazers behoorlijk tegemoet is gekomen, zodat zij met zekerheid kunnen zeggen: die kabel is van mij!

Publicaties
Bedrijven_Terrein_2011_05_a.pdf
Downloaden
PDF 130 kB

Auteurs

Portret van Hein Meer
Hein van der Meer
Partner
Amsterdam