Home / Publicaties / Wijziging van hoedanigheid van procespartijen gedurende...

Wijziging van hoedanigheid van procespartijen gedurende een erfrechtprocedure

10/12/2012

Schuldeisers van de nalatenschap kunnen een gerechtelijke procedure starten om hun vordering in rechte vast te stellen of een executor¡ale titel te verkrijgen. Bij het aanhangig maken van een dergelijke procedure moeten zij zich terdege bewust zijn van de procesrechtelijke hoedanigheden van alle procespart¡¡en. Het dagvaarden van een part¡j in een verkeerde hoedanigheid kan leiden tot niet-ontvankelijkheid jegens die partij. Daarnaast kunnen tijdens een procedure procespartijen van hoedanigheid veranderen of verdwijnen en kunnen 'nieuwe' partijen opkomen.

Publicaties
JBN_2012_december_a.pdf
Downloaden
PDF 365 kB

Auteurs

Petra Knoppers