Home / Publications / It takes Smallsteps to pre-pack: een analyse

It takes Smallsteps to pre-pack: een analyse

26/01/2018

Het jaarcongres van INSOLAD 2018 is gewijd aan het onderwerp 'De Curator en het Personeel". In de bijdrage aan deze congresbundel breekt Marc van Zanten een lans voor de toekomst van de pre-packpraktijk in Nederland.

Deze bijdrage geeft een analyse van de voor dit onderwerp relevante rechtspraak van het HvJ over overgang van onderneming. De auteur past de criteria die uit die rechtspraak volgen eerst toe op de huidige pre-packpraktijk. Vervolgens past hij deze criteria toe op de Smallsteps zaak. De conclusies die uit deze analyse volgen worden gebruikt voor een oordeel over de toekomst van de pre-pack in Nederland.

In het zicht van WCO I doet de auteur ten slotte enkele suggesties om te komen tot (praktische) invulling van dit wetsvoorstel opdat het alle betrokken belangen, na zorgvuldige en correcte afweging, in onze samenleving zal kunnen behartigen.

Publication
It_takes_Smallsteps_to_pre_pack_a.pdf
Download
PDF 600 kB

Authors

Picture of Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam