Home / Juristen / Arno Moret
De foto van Anro Moret

Arno Moret

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands

Arno Moret is advocaat sinds 1994 en sinds 1998 in dienst bij CMS. Arno is advocaat partner binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Hij is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht (adviseren, contracten opstellen, procederen) en projectontwikkeling.

Arno richt zich op de branches vastgoed (bouwondernemingen, overheden, projectontwikkelaars) en energie (windmolenparken, biomassa installaties).

Arno publiceert regelmatig op het gebied van het bouwrecht en is vaak spreker op (inhouse) seminars. Daarnaast treedt Arno op als docent tijdens diverse cursussen.

Meer Minder

"Arno Moret is known for his arbitration and litigation skills."

The Legal 500, 2019

'Pragmatic, solution-focused negotiator' Arno Moret has 'in-depth legal knowledge'.

The Legal 500, 2018

Opleidingen

  • Nederlands recht (bedrijfsrecht), Erasmus Universiteit

Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Bouwrecht

  • Docent Instituut voor Bouwrecht (Bouwrecht)

  • Docent Academie voor de Rechtspraktijk (Bouwrecht)

  • Docent Instituut voor Juridische Opleidingen (Bouwrecht)

  • Docent Instituut voor Bouwrecht (Bouwrecht)

  • Annotator Bouwrecht

  • Lid CMS Practice Area Group Real Estate and Construction Law

  • Vereniging voor Bouwrecht Advocaten

  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

Meer Minder

Feed

Toon alleen
05/08/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid...
13-10-2016
Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën start markt­con­sul­ta­tie over ver­be­te­ring DBF­MO...
Het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën heeft de be­lang­rijk­ste sta­ke­hol­ders ge­vraagd in­put te ge­ven op de hui­di­ge stan­daar­den van de DBF­MO – con­trac­ten. Het Mi­nis­te­rie wenst aan de hand van de er­va­rin­gen in de markt de hui­di­ge stan­daar­den te ver­be­te­ren.
27/06/2019
Op­roep tot in­ten­sie­ve sa­men­wer­king markt en over­heid...
11/04/2019
Top ran­kings CMS in The Legal 500 EMEA 2019
17/04/2018
CMS ran­kings in The Legal 500 EMEA 2018
08/01/2018
Prac­ti­cal legal as­pects of so­lar PV pro­jects in the...
24/05/2017
CMS The Ne­ther­lands Re­al Es­ta­te & Con­struc­ti­on Ca­pa­bi­li­ty...
23/02/2017
Het nieu­we hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma
04/11/2016
Re­al Es­ta­te and Con­struc­ti­on Group
Con­tact De­tails
13/10/2016
Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën start markt­con­sul­ta­tie over...
28/04/2015
Ver­mel­ding CMS in Cham­bers Eu­ro­pe 2015
20/08/2014
50 jaar Bouw­recht ju­ris­pru­den­tie (Raad van Ar­bi­tra­ge...