Home / Evenementen / Seminar Actualiteiten Commerciële Contracten

Seminar Actualiteiten Commerciële Contracten

CMS Derks Star BusmannNewtonlaan 2033584 BH Utrecht

Evenementenarchief
15 maart 2012, 15:30 - 18:00

Op donderdag 15 maart 2012 van 15:30 uur tot 18:00 uur organiseert CMS Derks Star Busmann het seminar Actualiteiten Commerciële Contracten. Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dit seminar biedt u die mogelijkheid.

Resultaat?
Tijdens het seminar komt u onder andere te weten:

  • Hoe u uw algemene voorwaarden van toepassing dient te verklaren
  • Welke invloed de wet bestuur en toezicht heeft op de vertegenwoordigingbevoegdheid
  • Hoe en op welke wijze u een duurovereenkomst dient op te zeggen

Wat?
Tijdens het seminar Actualiteiten Commerciële Contracten worden aan u praktische kennis en tips verstrekt met als doel u alert te maken op de 'juridische gevaren' van het hedendaagse contractenrecht.

De bespreking van de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving van de hieronder staande onderwerpen:

  • Contract onderhandelingen: precontractuele fase en algemene voorwaarden.
  • Contract uitleg en geldigheid: vertegenwoordigingsbevoegdheid (tegenstrijdig belang) en de uitleg van een overeenkomst.
  • Contract beëindiging: opzegging van duurovereenkomsten, waaronder kredietovereenkomsten.

Voor wie?
Een ieder (jurist en niet-jurist) die tijdens zijn of haar dagelijkse werkzaamheden te maken heeft met het onderhandelen, opstellen, beoordelen en/of beëindigen van commerciële contracten.

Door wie?

Reinoud Imhof, advocaat CMS Derks Star Busmann
Reinoud Imhof is sinds 1987 advocaat en sinds 1996 partner bij CMS Derks Star Busmann. Hij is hoofd van de afdeling Company Commercial en houdt zich onder meer bezig met samenwerkingsverbanden, leasing, herfinancieringen, consumentenfinancieringen en het vestigen en uitwinnen van zekerheden.

Aukje Haan, advocaat CMS Derks Star Busmann
Aukje Haan legt zich toe op het vennootschaps- en ondernemingsrecht, waaronder de begeleiding van fusies en overnames en het opstellen van diverse soorten van (samenwerkings-) en aandeelhoudersovereenkomsten. Zij is gespecialiseerd in aandeelhoudersgeschillen en commerciële contracten.

Ellen Gielen, advocaat CMS Derks Star Busmann
Ellen Gielen is gespecialiseerd in contractenrecht. Tot haar kernactiviteiten behoren het opstellen, beoordelen en onderhandelen over agentuurovereenkomsten, licentie- en distributieovereenkomsten, fabricageovereenkomsten, onderzoeksovereenkomsten ("clinical trial agreements") en het begeleiden van ondernemingen bij juridische procedures uit dien hoofde. Tevens houdt zij zich bezig met het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden.

Anita Canta, advocaat CMS Derks Star Busmann
Anita Canta is gespecialiseerd in distrubutie en franchising. In dat kader adviseert zij cliënten over (internationale) contracten (samenwerking, agentuur, distributie, opdracht en franchising) en algemene voorwaarden.

NovA punten
De NovA kent 2 permanente opleidingspunten toe aan het seminar Actualiteiten Commerciële Contractenrecht.

Registratie
Middels onderstaande button kunt u zich online aanmelden voor het seminar Actualiteiten Commerciële Contracten. U kunt zich tot uiterlijk 2 maart 2012 aanmelden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:

Marloes Vonk
Business Development & Communications
T +31 30 2121 562
E [email protected]

Sprekers

Anita-Canta-CMS-NL
Anita Canta
Advocaat
Utrecht
De foto van Ellen Gielen
Ellen Gielen
Partner
Utrecht
De foto van Aukje Haan
Aukje Haan
Partner
Utrecht
De foto van Reinout Imhof
Reinoud Imhof
Partner
Utrecht
Toon meer Toon minder