Home / Evenementen / Webinar: financiële bijdragen aan gebiedsontwikk...

Webinar: financiële bijdragen aan gebiedsontwikkeling

Evenementenarchief
17 september 2020, 11:00 - 12:00 UTC +01:00

Vorig jaar heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid voor gemeenten om met de initiatiefnemer van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling af te spreken dat deze een financiële bijdrage betaalt in ruil voor gemeentelijke planologische medewerking. Sommige praktijkjuristen vragen zich echter hardop af, of hiermee de deur wordt opengezet voor betaalplanologie. Deze vraag is eens temeer actueel, nu de aanstaande Omgevingswet de huidige contractuele variant niet alleen handhaaft, maar daar ook een regeling over publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen aan toevoegt. 

De eerste contouren van de uitwerking van die publiekrechtelijke verhaalsmogelijkheid zijn inmiddels bekend. Door het veelvuldig gebruik van tamelijk vage criteria roept dit fenomeen veel vragen op. Worden de baten voor ontwikkelaars voortaan goeddeels afgeroomd? Welke invloed zal deze regeling mogelijk hebben op de onderhandelingen over een anterieure overeenkomst? In dit webinar komen onder meer deze vragen aan de orde en wordt een aantal kritische noten geplaatst bij de voorgestelde regeling.

Webinar
  • 17 september

Sprekers

Robert Lucassen