Home / Publicaties / Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening ge­ge­vens­be­scher­ming

13/02/2018

Het landschap voor privacyregelgeving, in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens, is grotendeels ongewijzigd gebleven sinds 1995. Dit landschap verandert binnenkort ingrijpend. Na uitgebreide onderhandelingen werd namelijk op 4 mei 2016 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) formeel vastgesteld. De AVG vervangt richtlijn 95/46/EG en daarmee een groot deel van de huidige EU-wetgeving betreffende persoonsgegevensbescherming (hierna spreken wij voor het gemak dikwijls alleen nog van gegevensbescherming).

De AVG is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten zonder dat omzetting in nationale wetgeving nodig is. Dit in tegenstelling tot richtlijn 95/46/EG (de Richtlijn bescherming persoonsgegevens, hierna: de Richtlijn), die in Nederland is geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de AVG dus een groot deel van de nationale wetgeving van de lidstaten op het gebied van gegevensbescherming.

De AVG introduceert nieuwe concepten in de regelgeving, zoals het recht op vergetelheid. Zij bevat uitgebreide nieuwe verplichtingen voor het bedrijfsleven en verandert de rol van de functionaris gegevensbescherming in een onderneming ingrijpend. De rechten voor particulieren zijn aanzienlijk versterkt en de maximale boetes die opgelegd kunnen worden bij niet-naleving zijn exponentieel gestegen tot € 20.000.000 of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van een onderneming.

Deze brochure is bedoeld om de belangrijkste verschillen tussen de Richtlijn en de AVG te verklaren. We hebben thema-iconen gebruikt voor het categoriseren van de veranderingen, zodat u in één oogopslag kunt zien welke impact een verandering op uw bedrijf heeft.

Als u meer informatie wenst over de AVG of de Richtlijn, neem dan contact op met een van de leden van ons Data Protection & Privacy team.

Introductie tot de Algemene verordening gegevensbescherming_tile
Guide
Algemene verordening gegevensbescherming 2018 (in Dutch)
Downloaden
PDF 6 MB
Introductie tot de Algemene verordening gegevensbescherming_tile
Guide
General Data Protection Regulation 2018 (in English)
Downloaden
PDF 6 MB

Auteurs

Portret vanEdmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam
Portret vanSimon Sanders
Simon Sanders
Advocaat
Amsterdam
Portret vanStephanie Dekker
Stephanie Dekker
Portret vanErik Jonkman
Erik Jonkman
Advocaat
Amsterdam
Toon meer Toon minder