Home / Nieuws / CMS en PPS Netwerk NL lanceren publicatie 'Aanbesteden...

CMS en PPS Netwerk NL lanceren publicatie 'Aanbesteden 2.0 voor waterschappen'

17/09/2018

CMS en PPS Netwerk NL bezochten maar liefst vijftien waterschappen en vroegen naar hun opvattingen over innovatief aanbesteden. De bevindingen zijn gebundeld in de publicatie 'Aanbesteden 2.0 voor waterschappen'. Het eerste exemplaar van de bundel werd aangeboden aan Toine Poppelaars (Bestuurslid Unie van Waterschappen) tijdens het symposium 'Innovatieve contracten voor waterschappen' op 6 september 2018 in het Waterschapskantoor van Stichtse Rijnlanden.

De publicatie 'Aanbesteden 2.0 voor waterschappen' is hier te downloaden.

Het symposium werd georganiseerd door CMS, PPS Netwerk NL, de Unie van Waterschappen en WDO Delta. Meer dan 50 waterschappen waren hierbij aanwezig.

Samenwerkingscompetenties
De afhankelijkheid tussen publiek en privaat wordt steeds sterker. Projecten worden in toenemende mate complexer, de dynamiek neemt toe en gebruikerswensen worden zwaarder. Dat stelt steeds hogere eisen aan de samenwerkingscompetenties van betrokken partijen. Welke benadering past het beste om projecten optimaal te realiseren? Dat was voor CMS en PPS Netwerk NL reden hier onderzoek naar te doen bij een flink aantal waterschappen.

Toine Poppelaars benadrukte tijdens het symposium dat waterschappen en de markt voor wat betreft de realisatie, het beheer en onderhoud van waterschapswerken niet meer zonder elkaar kunnen. En dat daarom telkens goed moet worden gekeken welke samenwerkingsvorm en daarmee contractvorm het beste bij de voorliggende opgave en organisatie past.

Stop met plafondprijzen
Petra Heemskerk (partner bij CMS) en Peter Staats (Programmamanager WDO Delta) namen vervolgens het aanwezige publiek mee in hoe innovatief aanbesteden 2.0 eruit ziet aan de hand van een praktijkcasus van waterschap Drents Overijsselse Delta waarbij zij betrokken zijn. Een aantal tips die Heemskerk gaf:

  • Kies bewust het type contract dat past bij de opgave en de organisatie (dit kan later niet meer worden teruggedraaid);
  • Schakel zoveel mogelijk interne sentimenten uit bij het kiezen van een marktpartij;
  • Stop met eenzijdige voorwaarden, standaardinstrumenten en oude aanbestedingsmodellen om echte innovatie in huis te halen;
  • Gebruik de marktconsultatie om te verkennen wat de mogelijkheden zijn rondom contracteren en aanbesteden;
  • Plafondprijzen zetten de verhoudingen nodeloos op scherp, aanbesteden op kwaliteit en innovatie in plaats van op prijs en plafondbudgets kan echt.

Petra Heemskerk PPS Netwerk 2018

V.l.n.r. Harry Sterk (PPS Netwerk NL) en Petra Heemskerk (CMS) bieden Toine Poppelaars (Unie van Waterschappen) en Peter Staats (WDO Delta) de publicatie ‘Aanbesteden 2.0 voor waterschappen’ aan

Juristen

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam