Home / Nieuws / 'De WHOA heeft vooral voordelen'

'De WHOA heeft vooral voordelen'

02/09/2020

Een onderneming in zwaar weer kan dankzij de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) haar schuldeisers een dwangakkoord aanbieden. Met de dreigende golf aan corona-faillissementen een nieuw en belangrijk wapen? CMS-advocaten Marlous de Groot en Marcel Groenewegen spreken er dinsdag 22 september tijdens een webinar, dat CMS samen met Alex van Groningen organiseert, uitgebreid over. In een interview op M&A.nl lichten zij alvast een tipje van de sluier op.

Herstructurering nu ook buiten faillissementen
Het belangrijkste voordeel is volgens De Groot dat nu ook buiten faillissement en surseance een schuldsanering kan plaatsvinden, terwijl niet alle schuldeisers of aandeelhouders het daarmee eens hoeven te zijn. “Er zal meer buiten faillissementen om worden geherstructureerd. Tegelijkertijd zullen er ook altijd nog grote faillissementen zijn, bijvoorbeeld omdat sanering van het personeelsbestand noodzakelijk is om het bedrijf weer ‘gezond’ te maken en een reorganisatie van het personeel kan niet via de WHOA.”

Juridische schil
Nadelen van de WHOA zijn er volgens de CMS-advocaten amper. “Wel is het zo dat aan een volledig WHOA-traject kosten van juridische begeleiding zijn verbonden en dus is het niet voor elke onderneming een geschikt instrument. Toch heeft de wetgever de WHOA zeker niet alleen voor de HEMA’s en Imtechs van deze wereld bedoeld, maar zeker ook voor het mkb.”

Eén van de grote bonussen van de kaderwet is dat bedrijven met zware schuldenlasten niet per definitie van het toneel verdwijnen. Groenewegen: “Het gaat dan niet om een doorstart vanuit faillissement, waar de activa aan een nieuwe entiteit worden verkocht, maar om het ‘gewoon’ verder draaien van de onderneming in de bestaande juridische schil.”

Nederland herstructureringsland
Volgens Groenewegen wordt Nederland dankzij deze kaderwet een aantrekkelijk land om te herstructureren, zoals dat eerder al met Engeland en de Verenigde Staten het geval was. “De WHOA voldoet aan de op 20 juni vorig jaar aangenomen Europese richtlijn voor herstructurering en insolventie. Wij zijn één van de eerste EU-lidstaten die deze richtlijn straks in nationale wetgeving implementeert.”

Bekijk het volledige interview

Juristen

Portret van Marlous Groot
Marlous de Groot
Partner
Amsterdam
Portret van Marcel Groenewegen
Marcel Groenewegen
Partner
Amsterdam